Топ 10 на най-печелившите акции за 2012г.

Avatar photo

Емил Петров

брокер, ЕЛАНА Трейдинг

Изминалата 2012 г. завърши с ръстове на основните световни борсови индекси и се оказа благоприятна за акциите. Въпреки редица противоречиви събития за глобалната икономика и все още нерешените проблеми в Европа, инвеститорите на финансовите пазари проявиха позитивни нагласи, особено през втората половина на годината. Широкият американски индекс S&P 500 приключи годината с ръст от над 13%. Признаците за възстановяване на американската икономика като активизирането на жилищния пазар, спад на безработицата, засилване на корпоративните резултати на компаниите бяха двигател на оптимизма. За Европа инвеститорите отчетоха по-сериозната ангажираност на европейските лидери за реални мерки срещу дълговата криза и подпомагане на страните, които са затруднени да се финансират от пазарите.

На фона на възходящото представяне на акциите през 2012г. изпъкват някои големи компании, които предизвикваха въодушевление както сред дългосрочните инвеститори, така и сред трейдърите, търсещи краткосрочни бързи печалби.

Тикер Компания Представяне 2012г. Паз. Капитализ. P/B очакв. P/E
PHM:xnys PulteGroup Inc. 194.9% 7189.4 3.4 13.3
KBC:xbru KBC Groep NV 169.6% 10084.7 0.8 6.9
S:xnys Sprint Nextel Corp. 136.3% 16615.5 1.9 N/A
WHR:xnys Whirlpool Corp. 122.3% 7997.1 1.8 11.2
BDEV:xlon Baratt Developments PLC 119.9% 1978.4 0.7 11.2
EXPE:xnas Expedia Inc. 115.6% 8339.9 3.5 16.8
OERL:xswx OC Oerlikon Corp. AG 114.6% 3392.8 2.1 13.4
BAC:xnys Bank of America Corp. 105.3% 122439.0 0.5 11.4
DEB:xlon Debenhams PLC 104.1% 114.2 2.3 10.0
MHG:xosl Marine Harvest ASA 99.9% 5.14 1.7 13.0
*P/B – Price-to-Book-Value – Съотношението между пазарната стойност на акцията  и                счетоводната стойност. 

Нека да разгледаме първите три най-печеливши акции, за да разберем защо тези компании са привлекли така въодушевено инвеститорите и са спечелили над 100%.

Номер 1: PulteGroup Inc.(PHM:xnys)

PulteGroup Inc. е една от основните компании, занимаващи се със жилищно строителство в САЩ. Компанията също извършва услуги и в сферата на ипотечното кредитиране. През 2012г. американският строителен сектор показа значително възстановяване. И подобрението донесе позитивен ефект върху рентабилността на компаниите в този сектор в т.ч. и на PulteGroup Inc., която регистрира ръст на цената на акцията от 195% за 2012г. Дружеството е един от лидерите в сектора. През второто тримесечие на 2012г. регистрира печалба от 0.11 долара на акция спрямо 0.03 долара загуба за 1-то тримесечие на същата година. В края на миналата година PulteGroup обяви търгово предложение за обратно изкупуване на значителна част от издадените от дружеството корпоративни облигации на обща стойност от 1 млрд. долара.

PHM

Източник: ELANA Global Trader

През последните седмици формираният силен ръст в цената на дружеството се осъщестява при значително намаляващи обеми на търговия, което е предпоставка за изчерпване на силното възходящо движение. Индикаторът RSI* ни дава сигнал, че акцията е надценена при текущите нива и е възможна евентуална корекция. Резултатите на PulteGroup Inc.(PHM:xnys) за последното тримесечие на 2012 г. ще бъдат публикувани на 31 януари, като е възможно това да предизвика повишена волатилност по позицията. Евентуална корекция в краткосрочен план може да се окаже добра възможност за покупка, ако сте оптимисти за дългосрочното възстановяване на щатския жилищен сектор. 

*RSI – Relative Strength Index (стойности над 70 пункта индикират надцененост на актива)

Номер 2 – KBC Groep NV (KBC:xbru)

Компанията предлага банкови и застрахователни услуги, включително ипотечно и потребителско кредитиране, факторинг, животозастраховане, автомобилозастраховане, управление на инвестиционни фондове и други. Банката регистрира ръст от близо 170% за изминалата година, като се наблюдаваше силен ръст в края на 2012г. През декември бе обявено, че компанията е получила разрешение да върне финансовата помощ от 3 млрд. евро, предоставени от белгийското правителство. Това се оказа катализатор на поскъпването в цената на компанията. В края на миналата седмица KBC Groep заяви, че ще изплати изцяло предоставените й средства по програмата LTRO (Long-Term Refinancing Operations) на Европейската централна банка, в размер на 8.3 млрд. евро.

KBC

Източник: ELANA Global Trader

Цената на акциите достигна ниво на съпротива при 30 евро, след силното повишение от последните седмици. Възможно е от тези стойности да видим известна корекция в краткосрочен план. Нов ръст в посока нагоре, вероятно ще отправи цената на компанията към нива около 35 евро.

*RSI – Relative Strength Index (стойности над 70 пункта индикират надцененост на актива)

Номер 3 – Sprint Nextel Corp (S:xnys)

Телекомуникационният сектор също предизвика интерес сред инвеститорите с някои големи сделки по придобиване в международен план, което консолидира сектора като цяло. Sprint Nextel Corp. е един от основните телекоми в САЩ, предоставящ услуги основно в областта на безжичните комуникации. Обслужва над 56 млн. потребители в САЩ, като се характеризира като инововативна компания. През второто тримесечие на 2012г. се превърна в първия американски телеком, предлагащ обслужване за 4G технолигии, което бе последвано от силен ръст в цената на дружеството, като за цялата година регистрира повишение от 136%.

През изминалата година, японската телекомуникационна компания Softbank придоби 70% от Sprint Nextel Corp., на обща стойност от 12.1 млрд. долара.(30% акции и 70% кеш). Това доведе до увеличение от 8 млрд. долара свеж паричен ресурс за дружеството.

S

Източник: ELANA Global Trader 

Значителното повишение в цената на акциите на Sprint Nextel доведе до ръст до силното ниво на съпротива при 6 долара за акция. Възможно е неуспешния тест на това ниво да доведе до известен спад в цената на компанията, до нива около 4.50 – 5 долара на акция. Евентуален успешен пробив над това ниво може да се окаже катализатор на нов по-сериозен ръст в стойността на акциите на компанията.

Както всяка година и през 2013г. очакваме да видим т.нар. „ракети” на пазара, които ще привлекат вниманието на инвеститори и спекуланти, и ще бъдат печелившите в края на годината. За тази година много вероятно е тези акции да бъдат на компании от индустриите на биотехнологиите, електрониката и софтуерните продукти, където традиционно иновативните решения и технологии биват оценявани високо от финансовите пазари, що се отнася до потенциала за бъдещи приходи на компаниите.

Пробвайте безплатна демо търговия на международните финансови пазари за 30 дни със 100 000 евро в ELANA Global Trader

Над 30 000 инструмента, акции на над 20 основни борси в света – само с платформата ELANA Global Trader