Време за търговия с държавни ценни книжа

Avatar photo

Евтим Тренков

дилър, ЕЛАНА Трейдинг

В контекста на текущата дългова криза в еврозоната, покрай паниката предизвикана от икономическата нестабилност, инвеститорите на финансовите пазари пропускат някои добри възможности за печалба, а именно – да се купуват и продават държавни ценни книжа на страни от еврозоната.

Основен фактор при котирането на правителствените облигации е доходността, която те носят. При нормални обстоятелства по-краткосрочните (6 месечни, годишни, двугодишни) носят по-ниска доходност от по-дългосрочните облигации (петгодишни, десетгодишни, тридесетгодишни). По-ниска доходност носят и облигациите на държави, поддържащи стабилна фискална политика, както и на държави със стабилен и прогнозируем икономически растеж.

В най-общ план обезпечението на тези облигации е възможността на населението да плаща данъци. Колкото повече има сигурност, че правителството ще успее да изпълни приходната част от данъци, толкова по-голямо е доверието в икономиката на държавата. Следователно по-голямото доверие на пазара в дадена държава ще осигури финансиране при по-ниски лихви /доходност/. Това означава, че държавните ценни книжа на страните, носещи по-ниска доходност, ще са по-скъпи от ДЦК-та, които носят по-висока доходност. Логиката е проста – инвеститорите са склонни да платят по-висока цена, за да получат повече сигурност.

Държавните ценни книжа в криза

През последните три години обаче държавните ценни книжа имат различно поведение. Преди да изплуват дълговите проблеми през 2009 г. на т.нар. „периферия“ на еврозоната, доходността по облигациите на Германия (възприемана като бенчмарк за сигурност в Европа) и по облигациите на бурно растящи икономики като Гърция и Ирландия не беше изключително чувствителна.

Днес десетгодишните облигации дори на големите европейски икономики като Италия и Франция се търгуват при чувствително по-висока доходност от тези на Германия.
Как да спечелим от държавните ценни книжа на нестабилните икономики?

Нека си представим скала на риска, като най-висок такъв носи Италия. Там непостоянството е най-значително. ДЦК-тата на южната страна са изключително чувствителни към макроикономическите данни и към политическата реторика.

На второ място, по средата с умерен риск е Франция. Въпреки че страната също попадна под ударите на рейтинговите агенции, десетгодишните й облигации носят едва 2.218% доходност, спрямо 4.914% при италианските (стойностите са към 2.11.2012 г.). Най-голяма сигурност в Европа,  носят германските 10-годишни облигации, с 1.453% доходност.  Тази разлика говори и за добра възможност да се спекулира в краткосрочен план с цената на тези инструменти, като се купуват и продават договори за разлика.
Има разнообразни схеми и стратегии как това да бъде осъществено, като в зависимост от желанието да бъде поет риск ще разгледаме две възможности за начинаещи спекуланти с ДЦК, без да комбинираме два инструмента в портфейла:

Спекула с италиански 10-годишни ДЦК

Графика: ELANA Global Trader

Доходността е в обратна корелация с цената на държавните ценни книжа. Т.е. – колкото повече поскъпва облигацията на международните пазари, толкова по-ниска доходност носи тя. Това е и причината Европейската централна банка да провежда политиките си за изкупуване на ДЦК от периферията на еврозоната на открит пазар. Вероятно това е причината през последните два месеца цената на 10-годишната италианска правителствена облигация да се изстреля с около 6-7%.

Как обаче можем да търгуваме с италианските облигации?

Важно е да се следи за споменатите операции по изкупуване на облигации от ЕЦБ. Информацията за тях е публична и може да бъде открита в http://finance.yahoo.com, http://www.bloomberg.com, както и в някои FOREX календари за макроикономически данни.  Можете да питате и своя брокер, който ще бъде информиран. Препоръчително е купуването на такива CFD-та непосредствено преди операции на открит пазар. Предвид високия риск, който идва от Италия, обаче, продължителното задържане на позициите в инструментите трябва да се избягва. Също така непосредствено преди всяко месечно заседание на Европейската централна банка е добре да се избягват отворени позиции в облигациите. Вече на базата на пресконференцията на Марио Драги може да бъде купувано или продавано на късо, като изявленията ще дадат достатъчно ясни сигнали за това.

Какво да правим с германските облигации?

Спекула с 10-годишни германски ДЦК (известен още като немски 10-годишен бунд)

Графика: ELANA Global Trader

Германската ДЦК  поскъпна с близо 13.5% от началото на дълговата криза в Европа. Това е сравнително добро представяне за актив, характеризиращ се с нисък риск и фиксирана доходност. През последните седмици обаче немските ДЦК реализираха значително спадове, като дори наблюдаваме невъзможност за пробив над съпротивата при 142.00 евро. Причина за това е лекото възстановяване в доверието към еврозоната. Въпреки че процесът на стабилизиране е муден, той е достатъчен да повлияе на тези инструменти.

Как да се търгуват немските ДЦК?

Като цяло на международния дългов пазар се наблюдава един значителен дисбаланс, предизвикан от дълговата криза. В тази връзка при тези ДЦК, за разлика от италианските и френските, по-дългосрочна стратегия е удачен вариант. С окончателното стабилизиране на еврозоната, което вероятно ще бъде осигурено от силната позиция на ЕЦБ, може да се очаква този дисбаланс да бъде стеснен, като се нормализира спредът между доходността по немските и останалите европейски облигации. Това означава, че в дългосрочен план може да се очаква поевтиняване на немските ДЦК, породено от пренасочване на средствата към „периферията“ и удачен вариант е продажбата на късо.

Ако обаче стратегията и средствата на трейдъра не позволяват удобството от поддържане на позицията за дълъг период от време, може да се спекулира краткосрочно. По всяка вероятност инвеститорите ще търсят сигурността на инструмента преди значими заседания, пресконференции на европейските лидери или преди избори в някои от засегнатите от кризата региони. Именно такива събития могат да се използват за покупки, с поставяне на близки стопове и бързото прибиране на генерираната печалба, когато има такава.

Договори за разлика върху държавни облигации се търгуват от ноември в ELANA Global Trader – платформата за международна търговия с най-богатото разнообразие от финансови инструменти.

Пробвайте безплатна демо търговия на международните финансови пазари за 30 дни със 100 000 евро в ELANA Global Trader

Над 30 000 инструмента, акции на над 20 основни борси в света – само с платформата ELANA Global Trader