Борсов патрон на халос

Avatar photo

Цветослав Цачев

главен инвестиционен консултант, ЕЛАНА Трейдинг

Ден преди края на продажбата на 20% от акциите на куриерската компания Спиди е ясно, че търсенето ще си остане колкото за поредната бутикова позиция на фондовата борса. За скептиците на БФБ, разбира се, това не е нещо ново – те отдавна определят пазара ни като упражнение по борсова търговия за студенти от голям университет. Независимо от спектъра на епитетите, от значение е само фактът, че на борсата ни не успя да се появи една нова и интересна акция. Причините са много и вероятно всеки посредник за публично предлагане ще ги анализира и ще се опита да се предпази от тях в бъдеще. Проблемът е, че на пазара ни не можем да си позволим никакви халосни патрони, ако искаме той да започне да се развива като важен фактор за реалната икономика. А не да бъде слаган на едно равнище със зеленчукова борса.

Какво стана със Спиди?

Спиди е компания с отлични пазарни позиции в България и вероятно листването й в този мащаб и дейност преди кризата щеше да доведе до фурор сред инвеститорите. Продажбата на акции при съотношение цена/печалба около 10 при отчитане на финансовия резултат за вече изтичащата 2012 г. ,обаче, се оказа много трудна задача. Отсъствието на големи инвеститори е показателно – пенсионните фондове не бяха привлечени от добрия за нашите стандарти дивидент. Индивидуалните играчи предпочетоха да изчакат първите поръчки за покупка преди да решат какво да правят, но техният брой не беше много голям по начало. А при липсата на достатъчно интерес от вътрешния пазар, нямаше как да се отговори и на запитванията от чужбина, защото още през първия ден стана ясно, че няма да има достатъчно ликвидна вторична търговия. Такова стечение на обстоятелствата показва водещата позиция на пенсионните фондове в момента, макар че приватизацията на ЧЕЗ е ясно доказателство за това.

Как стоят нещата, погледнати от страната на собственик, който предлага акции чрез фондовата борса?

Пак преди години – на Р/Е 10 нямаше нищо. Очевидно само държавата може да си позволи да предлага на по-ниски нива, ако въобще печалбите от разпределението на електричество могат да се приемат като стабилни за напред. Неуспех при Р/Е 10 означава, че през 2013 г. няма да има публични предлагания и оттам генералният извод – нищо няма да се случи на борсата, освен някое търгово предлагане.

Какво чака пазарът?

А може би и там се крие големият проблем на пазара, който чака единствено очевидни краткосрочни печалби и се отучи да търси стойност в дългосрочния бизнес модел на компаниите и техните възможности да се развиват?
Интересно би било да се проследи отношението на инвеститорите към Спиди, когато мине известно време и излязат финансови резултати за няколко тримесечия. Вероятно това ще компенсира дистанцираната позиция на пазара, която видяхме дотук. Няма да се учудя, ако след година отново има продажба на голям пакет от капитала с по-подходяща стратегия за осъществяването й към съответната пазарна конюнктура. Все пак компания като Спиди подхожда отлично на размера на нашата борса и е нелогично да чакаме индустриални гиганти със стотици милиони приходи да се появят на нея. И, за съжаление, се получи така, че първият й изстрел беше много встрани от мишената.