Вълновата теория на Елиът – поглед към един метод за финансови прогнози

Avatar photo

Климент Робев

координатор "Финансова грамотност", ЕЛАНА Трейдинг

Успехът на трейдъра на финансовите пазари зависи от умението му да определя бъдещата посока на движение на търгувания от него инструмент.

Един от подценяваните и забравяни методи за прогнозиране на пазарите е Вълновата теория на Елиът, която представяме тук.

Методът е създаден от Ралф Нелсън Елиът през 30-те години на XX век. Той открил, че пазарът се движи в повтарящи се цикли, породени от емоциите на пазарните участници, които от своя страна са отражение на властващите обществени настроения. Според него именно обществените настроения са основният фактор, който движи пазарите, като новините и  другите външни фактори имат несъществено влияние върху масите, оказвайки краткосрочни въздействия. Ето защо вълновите анализатори вярват единствено на това, което виждат на графиката, а не на това което чуват за нея, тъй като точно графиката е най-достоверният показател за човешките нагласи. Те се фокусират върху нейното разчитане, следвайки убеждението, че пазарните движения се базират на определени закономерности.

Според Елиът настъпващите изменения в масовата психология винаги се отразяват на графиката по един и същи начин,  и имат следната характерна форма, олицетворяваща един цикъл – импулс, състоящ се от пет вълни и корекция, съдържаща най-често три вълни.

От изображенията става видно, че без значение дали движението е възходящо или низходящо, формацията запазва своята форма, имаща следните характерни особености:

– Всяко импулсивно движение трябва да е съставено от точно пет вълни.
– Вълна 2 никога не пада под дъното, от което започва вълна 1 при възходящ импулс и не трябва да преминава върха, от който е започнала вълна 1, ако импулсът е низходящ.
– Обикновено вълна 3 е най-дългата, но никога не е най-късата измежду първа, трета и пета вълна.
– Вълна 4 не бива да застъпва върха на вълна 1 при възходящ тренд или дъното на вълна 1 при низходящ тренд (изключения – при формациите краен и водещ диагонал това е възможно).
– Всяка вълна е съставена от подвълни. Тоест един цикъл, състоящ се от импулс и корекция се характеризира с определена фрактална структура. Това означава, че всяка вълна по посока на тренда е съставена от пет подвълни, а корективната най-често от три, без значение дали изразява 30-минутно движение или  период от няколко дни, месеци или години.

 Циклите имат една и съща форма, структура и брой на вълните, независимо дали изразяват дългосрочно, средносрочно или краткосрочно движение на цената. Когато на дадена времева рамка не можем да различим подвълните на една вълна, е необходимо да преминем към по-малката времева рамка.
Следвайки горепоописаното, за да бъде един импулс истински, той трябва да притежава следната струкура независимо от това на каква времева рамка се развива:

– пет подвълни за вълна 1
– три подвълни за вълна 2
– пет подвълни за вълна 3
– три подвълни за вълна 4
– пет подвълни за вълна 5.

Когато пазарът завърши петте вълни от импулса, следва корективното движение.
Корекциите са трудно разпознаваеми поради тяхното разнообразие. Обикновените корекции са девет на брой,  но също така има и редица комплексни. Това, което е добре да се знае като за начало е, че корективните движения са най-често съставени от три вълни, които се движат в посока, обратна на тренда (импулсивната петица). Не е препоръчително да се открива позиция по време на тяхното развитие, поради тяхната комплексност и труднопредсказуемия им характер.
Съществено предимството на Вълновата теория на Елиът е, че показва в каква фаза се намира пазарът.  Това предоставя полезна информация да се разпознават ситуациите, предлагащи най-далечен таргет и същевременно най-малък риск.  Подходящите нива за откриване на позиция, криещи малък риск и същевременно най-голям потенциал за печалба, са около дъната при възходящ тренд или съответно около върховете при низходящ тренд на вълна 2. Тоест, най-удачно е да се търгува при очакване за развитие на вълна 3, тъй като по характер тя е с най-силен импулс.

В допълнение, Вълновата теория на Елиът дава и ясни правила къде да се поставят стоп и лимит ордерите.

  

Мястото на стопа е под началото на вълна 1, а лимит ордерът трябва да бъде поставен на разстояние равно на размера на импулса. За вълновите анализатори основната цел трябва да е разпознаването на ясна конфигурация, състояща се от пет вълни в едната посока и три вълни в другата, след което е много важно човек да се включи на такова ниво, при което  стопът  да бъде значително по-близък от очаквания таргет. Важно уточнение: преди откриване на позиция е необходимо да трейдърът да е наясно в коя фаза се намира в цикъла от по-голям порядък.

Това бяха основните параметри на Вълновата теория на Елиът.  В следващи публикации ще бъдат разгледани и други моменти от метода, които могат да се ползват при търговията.

За Ралф Нелсън Елиът

Ралф Нелсън Елиът е американски финансов анализатор, роден на 28 юли, 1871 г., в Мерисвил, Канзас.. След дълга кариера в различни счетоводни фирми, той се оказва принуден да се пенсионира на 58 години поради заболяване.  Тогава насочва вниманието си върху задълбочен анализ на фондовите пазари, като  изучава годишните, месечните, седмичните, дневните, почасовите движения на различните индекси, отразяващи поведението на фондовия пазар за период от 75 години. Така създава своя метод за прогноза на движението на пазарите, наречен Вълнова теория на Елиът.

Пробвайте безплатна демо търговия на международните финансови пазари за 30 дни със 100 000 евро в ELANA Global Trader

Над 30 000 инструмента, акции на над 20 основни борси в света – само с платформата ELANA Global Trader