Поуките от борсовата приватизация на Енерго-Про

Avatar photo

Цветослав Цачев

главен инвестиционен консултант, ЕЛАНА Трейдинг

 Втората голяма приватизационна сделка раздвижи борсовите страсти в деня на публичното предлагане, а вторичната търговия достигна равнища, достойни за сравнение с времето на бума на пазара. Две седмици след търга обаче книжата на Енерго-Про Мрежи и Енерго-Про Продажби вече не се нареждат сред активно търгуваните акции на Българска фондова борса.

Приликите и разликите с приватизацията на дружествата на ЕVN България , която беше осъществена в края на миналата година, вече също са очевидни.

Едва ли е изненада, че и при тази сделка основен купувач стана мажоритарният собственик. Дори стратегията на голяма част от участващите в приватизацията беше основана именно върху презумпцията за повторение на сделката с ЕVN. Тогава предпазливостта на пазара през първия ден на предлагането доведе до пускането предимно на лимитирани поръчки около минималната цена. Те естествено не бяха изпълнени, защото няколко големи оферти за покупка определиха по-висока цена. Както стана ясно след това, мажоритарният собственик придоби огромната част от предложените книжа, а пазарните поръчки бяха малко и впоследствие нямаше никаква търговия на вторичния пазар. Двете дружества тихомълком напуснаха борсата, но пък цената им се покачи значително в сравнение със средната при приватизацията.

И тук идват разликите между Енерго-Про и ЕVN:

Очевидно беше, че интересът ще е по-голям при втората сделка в очакване на капиталови печалби. Инвеститорите заложиха на пазарни поръчки, с които се гарантира покупката на акции. Освен това цената на отделната акция беше значително по-ниска в номинално изражение, което се видя и в доста високия дял на покупки от страна на пазара при Енерго-Про Продажби. Тези два фактора станаха причините за динамичната вторична търговия. Ръстът на цената през първия ден беше добър, като постепенно предлагането надделя над търсенето и седмица след това котировките дори слязоха под средната цена на аукциона от първия ден. А още една седмица по-късно дойде и първата сесия без нито една сделка с акции на двете компании.

От приватизацията на Енерго-Про Мрежи и Енерго-Про Продажби може да се направят няколко извода за пазара и за ефектите от тези сделки върху него.
Учудващо, но не всичко е под негативната светлина на събитията от последните години.

• На пазара има пари, които чакат – сделките показаха, че на пазара има пари, които стоят отстрани и чакат атрактивни възможности за покупка. Некласираните лимитирани поръчки за Енерго-Про Мрежи на първия аукцион бяха за близо 25 млн. лв., като 15 млн. лв. от тях вероятно са извън мажоритарния собственик. Това може да не звучи много при сравнение с предложения обем за приватизация, но заедно със записаните книжа представлява достатъчно капитал за презаписването на едно IPO от 2006 или 2007 г.

• На пазара има спекуланти – присъствието на краткосрочните инвеститори беше значително, поне в сравнение с предишното предлагане и с нормалната активност на борсата. За периода на вторичната търговия през борсата минаха акции за над 2.26 млн. лв., което е близо 20% от фрий-флоута. Най-вероятно спекулантите вече са излезли от позицията в голяма степен. Лошата новина тук е, че спекулативните пари нямат доверие в способността на пазара да прави пари и търсят само възможност за „скалпиране“ на няколко процента.

• Наличието на интерес не съживи борсата – остана незабелязано, че борсата не беше залята от поръчки за продажби в първия ден на аукциона, когато инвеститорите можеха да затварят позиции, за да заплатят акциите на Енерго-Про. Те не го направиха, защото разполагат с достатъчно капитал. Борсата обаче не се съживи, въпреки доказателствата за интерес към двете нови компании. Приватизацията не стана знак за доверие в капиталовия пазар, макар че някои инвеститори го тълкуват като първи сигнал за предпразнично покачване на борсата. Нито пък ще има някакъв принос за развитието му.

• Няма да има търгово предлагане – новината, че мажоритарният собственик държи голям процент и не планира в скоро време да отправя търгово предлагане, имаше силен ефект върху цената в низходяща посока. Вероятно част от инвеститорите са разчитали на бързото изкупуване и значителна доходност на годишна база. И това ги накара да затворят на нива, които са близки до средните от приватизацията.

• Очакванията за ЧЕЗ – приватизацията на третата двойка ЕРП ще се случи скоро, като слуховете на пазара са това да стане в началото на следващия месец. Краткосрочните вложения направиха няколко процента и е възможно мнозина да се откажат от повторно участие заради ниския доход или заради процедурата по приватизация. Ситуацията обаче остава същата – инвеститорите ще влизат в позицията с презумпцията за участие на мажоритарния собственик и последващо търгово предложение.

В приватизацията на електроразпределителните компании бяха вложени много надежди за развитие на капиталовия пазар. Първата сделка ги разсея напълно. Във втората преобладаваха очакванията за големи и бързи печалби, което също се оказа непостижимо. Остава третата.

Публичното предлагане на двата миноритарни пакета на енергоразпределителните дружества на ЧЕЗ ще стартира на 29 октомври 2012 г.

Пробвайте безплатна демо търговия на международните финансови пазари за 30 дни със 100 000 евро в ELANA Global Trader

Над 30 000 инструмента, акции на над 20 основни борси в света – само с платформата ELANA Global Trader