Очакванията за предлагането на дяловете от Енерго-Про на 3 октомври

Avatar photo

Тамара Бечева

анализатор, ЕЛАНА Трейдинг

Вписването за търговия на Енерго-Про Мрежи и Енерго-Про Продажби (с бивше наименование Е.ОН България Мрежи и Е.ОН България Продажби) идва в интересен момент за Българска фондова борса. Инвеститорите се отнасят много предпазливо към акциите на българския капиталов пазар. Въпреки това се включват активно при най-малкия сигнал за интерес от страна на институционалните участници и голяма част от книжата отчитат плавен ръст. Преобладават блоковите сделки, благодарение на които оборотът успява да достигне прилични нива. Активната търговия с поименни компенсационни бонове, която беше основата на БФБ през последния месец, вече е забравена и те ще останат встрани от фокуса в очакване на следващата приватизация. В същото време, дружествата на ЕВН бяха отписани от търговия при цени, доста по-високи от тези на листването им.

Това ще е и основният фактор при предстоящото публично предлагане. Участниците на пазара са единодушни за едно – записването ще е успешно. Различни мнения има по отношение на това как точно ще се случи. Наличието на голям купувач ще означава подобна ситуация като с книжата на ЕВН. Австрийската компания, обаче, от самото начало заяви желанието си да придобие всички акции. Търговото предложение беше краят на изкупуването на акциите, последвано от делистването им. Ако купувачът при Енерго-Про не е мажоритарният собственик, тогава сценарият се променя и вероятно ръстът няма да бъде толкова голям. Към момента чешката Енерго-Про не е заявила намерение да участва, а слуховете поставят сред кандидатите и участници с български капитали.

Условията на предлагането

Срокът между оповестяването на процедурата и началото й беше твърде кратък, за да могат инвеститорите – български и чужди, да се запознаят с компаниите. В същото време 53 млн. лв., колкото ще струват предложените акции при минималните цени, не е малко за българския пазар и той едва ли ще успее да абсорбира тези книжа без да разчита на финанси от чужбина или на голям купувач.

При първоначалните цени според проспекта – 11.09 лв. за акция на Енерго-Про Продажби от която ще бъдат предложени за записване 495 330 акции (33%) и 109.87 лв. за акция на Енерго-Про Мрежи (434 940 акции или 33%) се очаква държавата да получи 53 млн. лв. За сравнение, останалите две трети бяха приватизирани през 2004 г. срещу 275 млн. лв. (140.7 млн. евро), което е два пъти и половина повече. Друг важен момент е закупуването на Е.ОН от Енерго-Про в края на 2011 г. Цената на сделката обаче все още не е оповестена, а тя би била доста интересна за пазара.

Финансовите резултати на двете компании се подобряват към края на 2011 г., като тенденцията се запазва и към второто тримесечие на 2012 г. Основна причина за това е промяна в регулацията относно ценообразуването на добавките за пренос и достъп до електрическа енергия. Силната регулация първоначално оказва негативен ефект върху резултатите, но с известно закъснение той се прехвърля върху крайния потребител, което повишава приходите. Ръководството на Енерго-Про Мрежи очаква положителните перспективи пред дружеството да се запазят и през 2012 г., което отчасти ще се дължи и на ръст от 2.5% в количеството пренесена енергия. Най-големият риск е дружеството да не успее да контролира нивото на загуби от електрическа енергия, което ще има неблагоприятен ефект върху финансовите резултати. Освен тях съществуват и т.нар. търговски загуби в резултат на нерегламентиран достъп или неправилно отчитане. За 2011 г. те са в размер между 4% и 6%. Като цяло обаче, дружествата са със стабилен бизнес и постоянни, прогнозируеми приходи. Предвидени са и значителни инвестиции с цел модернизация и допълнително намаляване на загубите.

Какъв ще бъде интересът към предлагането

Интересът към предлагането ще е голям и въпреки срока от един месец, очаквам емисията да бъде записана по-рано. Основните причини за това са две:

• Минималните цени са много ниски и няма да отблъснат дългосрочни инвеститори или краткосрочни спекуланти. Сравнението с показателя Р/В показва възможност за капиталови печалби, ако има подобрение на възвръщаемостта на компанията след търга. На презентацията за инвеститорите обаче дружествата оповестиха влошаване през третото тримесечие на годината.

• Отписването на акциите на ЕВН Електроснабдяване и ЕВН Електроразпределение при значително по-висока цена от средната при приватизацията ще привлече капитали с цел краткосрочни печалби и очаквания за покупка от мажоритарния собственик на основната част от акциите.

Моите очаквания за по-големи изненади са свързани с Енерго-Про Мрежи, тъй като минималната стойност от 48 млн. лв. за предложените акции ще е по-трудна за акумулиране. Тя вероятно ще е и по-търгуемата от двете компании на вторичен пазар. Трети епизод на поредицата предстои до края на годината с акциите дружествата от структурата на ЧЕЗ.

Подробната оценка на компаниите и предлагането е публикувана тук.

Пробвайте безплатна демо търговия на международните финансови пазари за 30 дни със 100 000 евро в ELANA Global Trader 

Над 30 000 инструмента, акции на над 20 основни борси в света – само с платформата ELANA Global Trader