Нов инструмент за печалби от цените на златото и среброто

Avatar photo

Климент Робев

дилър "Международни финансови пазари", ЕЛАНА Трейдинг

Златото и среброто винаги са привличали интереса на инвеститорите. През тази година вниманието към благородните метали е още по-завишено, като се има предвид несигурната макро среда в последните години.  Затова освен традиционните начини за търговия с тези метали, на финансовите пазари се използват все повече алтернативни инструменти за печалба от цените им.

Въпреки, че произхождат от един и същи клас активи, двата метала притежават и редица характерни особености, които оказват влияние върху тяхното търсене и предлагане. Докато златото се превърна в основен инструмент за диверсификация на валутните резерви на множество централни банки, среброто   намира много по-широко промишлено приложение. Това е причина в определени периоди от време, единият от тях да се представя по-добре от другия и обратното. Връзката между движението на цените им през годините се отчита чрез тяхното съотношение.

                                  Цена на една тройунция злато / Цена на една тройунция сребро

         *цената е в щатски долари за една тройунция и е към първия работен ден на съответния месец

Полученият резултат ни дава представа колко тройунции сребро са ни необходими за да закупим една тройунция злато. Полезността на съотношението се изразява в информацията, която ни дава за това  кога единият метал е надценен или подценен, спрямо другия.

Както става ясно от горната таблица съотношението варира и за разглеждания  десетгодишен период е в диапазона от 45.98 до 77.49. Когато то се намира  близко до най-високите или най-ниските нива за съответния период, това означава, че спреда между цените на двата благородни метала е разширен или стеснен и единият метал е по-скъп или съответно по-евтин, спрямо другия, съобразно средната стойност за анализирания период. При такива ситуации пред нас се открива добра инвестиционна възможност. Ако съотношението се намира в ниските нива, е твърде възможно златото да повиши стойността си в по-голяма степен от среброто, а ако е близко до най-високите отчетени нива, по-вероятният сценарий е среброто да поскъпне по-съществено в сравнение с жълтия метал.

Нов инструмент –съотношение злато-сребро като валутна двойка

От октомври 2012 г. цените на златото и среброто могат да се търгуват и чрез валутна двойка, която съпоставя чия стойност ще се повиши спрямо другата. Така може директно да се търгува спреда между двата благородни метала, без да е нужно да се заемат няколко отделни позиции.

Как да се изтъргуват историческите данни

Например, ако очакваме среброто да поскъпне спрямо златото, не е необходимо да откриваме дълга позиция при XAG/USD и къса позиция при XAU/USD, а директно, чрез една къса позиция XAU/XAG ще постигнем сходен резултат. Ако считаме, че към текущия момент златото е подценено спрямо среброто и очакваме цената на жълтия метал да нарасне, е необходимо да открием една дълга позиция, използвайки новия инструмент. По този начин може да се възползваме от наличието на по-голяма или по-малка разлика в цените на двата метала от обикновеното, при значително по-ниски разходи (размерът на спреда, който за XAU/XAG се равнява на 10 пипса).

                            Нека разгледаме на практика как може да се отиграе подобна ситуация.

 

        *цената е в щатски долари за една тройунция  и е  към първия работен ден на съответната година

От началото на настоящата година до месец август съотношението се намира в диапазона между нивата 48,97 и 58,21, като средната стойност за този период е  54,39. Съпоставяйки цената на златото към цената на среброто в началото на месец август виждаме, че то е равно на 57,73. Тази стойност е над средната за разглеждания период и същевременно е твърде близка до най-високата. Това ни дава основание да считаме, че към конкретния момент среброто е подценено спрямо жълтия метал. При това положение е резонно да открием къса позиция XAU/XAG, очаквайки среброто в по-голяма степен да повиши стойността си, спрямо златото и съотношението да излезе от завишените си стойности.

 

На графиката се вижда, че прогнозираният от нас сценарий се сбъдва. Цената достига горепосочената средна стойност, което е сигнал да затворим позицията, реализирайки печалба в размер на 333 пипса. Това се равнява на приблизително 112 щатски долара. Конкретните параметри са валидни при условие, че откритата позиция е с минималния възможен обем, който е една тройунция.

Освен вече познатите ни начини, чрез които е възможно да се търгуват благородните метали , този нов инструмент ни дава алтернативна опция за печалба.

Новата двойка XAU/XAG е въведена за търговия в платформата ELANA Global Trader от октомври 2012 г.
Подробна информация за условията за търговия тук.

В ELANA Global Trader може да се търгуват като валутни двойки също съотношението на цената на златото към щатския долар, еврото, австралийския долар и йената; също се търгува съотношението на цената на среброто към евро, долар, австралийски долар и др.

Пробвайте безплатна демо търговия на международните финансови пазари за 30 дни със 100 000 евро в ELANA Global Trader

Над 30 000 инструмента, акции на над 20 основни борси в света – само с платформата ELANA Global Trader