ЧЕЗ – нови емисии, но малко изненади

Avatar photo

Цветослав Цачев

главен инвестиционен консултант, ЕЛАНА Трейдинг

Приватизацията на електроразпределителните дружества е на финалната права. Дотук изненади почти нямаше. Добри новини за капиталовия пазар също трудно може да се намерят, но дружествата привлякоха пари към борсата и събудиха интереса от страната и чужбина.

ЧЕЗ трябва да сложи точка на борсовата продажба на държавни активи. Двете компании обслужват най-много клиенти в България, а продажбите им са значително повече от приходите на останалите дружества. Приватизацията започва на 29-ти и вероятността да протече по познатия начин е голяма. Тоест, с няколко големи поръчки за покупка да бъдат акумулирани основните количества и на практика предлагането да приключи.

Приватизацията на ЧЕЗ става при познатите съкратени срокове. Дружествата обаче имат предимството да покажат финансовите си резултати от третото тримесечие и да коментират ефектите от промяната в регулаторната политика, която засегна значително отношенията с производителите на енергия от възобновяеми източници.

Финансовите резултати на ЧЕЗ Електро България и ЧЕЗ Разпределение България се промениха значително спрямо тенденциите през последните три години. Вероятно подобен ефект ще има и при дружествата на Енерго-Про. Интересното е, че резултатите към края на деветмесечието направиха по-привлекателните книжа на ЧЕЗ Разпределение още по-атрактивни. А акциите на ЧЕЗ Електро, които едва ли ще привлекат широк интерес сред пазара, са под сянката на голяма загуба. Местните инвеститори вероятно ще се насочат предимно към ЧЕЗ.

Разпределение и заради по-ниската минимална цена в номинално изражение, позволяваща им да вземат акции на стойност до 5000 лв. и да избегнат тежката административна процедура със заверки в НАП на подаваните декларации.

Финансовите резултати на компаниите показват силно нарастване на приходите при ЧЕЗ Разпределение с 26% от началото на годината, докато ЧЕЗ Електро отчита 8.7% повишение. Ръстът на приходите идва и с увеличаване на плащанията към НЕК, като ЧЕЗ Разпределение има 100 млн. лв. повече разходи в тази категория през 2011 г. спрямо предходната година. Технологичните загуби остават високи, около 14%, но инвестициите водят до стабилното им понижение с около 0.2-0.25 процентни пункта годишно. Необходимостта от вложения, за да се модернизират съоръженията е около 150 млн. лв. годишно, но регулаторът признава едва половината. Поради това загубите от преноса са по-високи, отколкото на другите две компании и разликата не може да бъде компенсирана бързо.

Промяната във финансовия резултат през 2012 г. е съществена и се дължи на регулациите в сектора. Разходите от ВЕИ се прехвърлят върху снабдителните предприятия, което води и до голямата загуба на ЧЕЗ Електро. От компанията съобщиха, че са присъединили около 400 мегавата мощности от ВЕИ от началото на годината. В същото време ЧЕЗ Разпределение печели от процеса – таксите за ново присъединяване постъпват в компанията и формират 10 млн. лв. от повишената печалба. Таксата за достъп, която са платили централите на ЧЕЗ Разпределение, е около 1.3 млн. лв. само за втората половина на септември. Те увеличават вземанията на компанията засега, но ще допринесат за значителен финансов резултат през третото тримесечие, ако регулацията остане в сила. ЧЕЗ Разпределение имат печалба в размер на 6 млн. лв. от намалението на технологичните загуби. Най-осезаемата промяна в баланса е увеличението на заемните средства с 60 млн. лв. през годината, но си остава висящ въпросът дали това началото на промяната в капиталовата структура на компанията към равни дялове на собствен и привлечен капитал. Процесът трябва да доведе до подобрение в нормата на възвръщаемост на собствения капитал.

Финансовите резултати за деветмесечието направиха акцията на ЧЕЗ Разпределение доста атрактивна. Показателят цена/печалба е 6.19 при минимална цена, а коефициентът цена/собствен капитал е 0.46. На подобни нива минаха предишните приватизационни сделки. Тук за пореден път трябва да се акцентира на непредсказуемостта на печалбите в сектора, като изключването на еднократните приходи, каквито са таксите от присъединяването на ВЕИ-мощностите, би качило Р/Е двойно. ЧЕЗ Разпределение има по-добри перспективи за развитие при бъдещата либерализация на енергийния пазар.

Ключовият момент за вторичната търговия с акциите е профила на инвеститорите. При ЧЕЗ Електро не може да се очаква бум на спекулативния интерес, както стана с Енерго-Про Продажби. В това отношение може да очакваме, че акцията ще повтори вялата вторична търговия на ЕВН Електроснабдяване. Книжата на ЧЕЗ Разпределение по-скоро ще имат поведението на Енерго-Про Мрежи, но при по-малък интерес от краткосрочни спекуланти, е вероятно движенията на цените да бъде и по-слабо. Вероятността мажоритарният собственик да не закупи акции не бива да се изключва, така както и възможността това да стане в надпревара с друг купувач извън чешката компания.

Но, за съжаление, вероятността остава малка да видим коренно различна приватизация от двете досега.

Интернет сайт с анализи от ЕЛАНА Трейдинг

Пробвайте безплатна демо търговия на международните финансови пазари за 30 дни със 100 000 евро в ELANA Global Trader

Над 30 000 инструмента, акции на над 20 основни борси в света – само с платформата ELANA Global Trader