Лесни финансови инструменти за печалба от прогнози

Avatar photo

Евтим Тренков

дилър, ЕЛАНА Трейдинг

В последните години валутните пазари все по-често правят непредвидими движения. Ставаме свидетели на постоянни спекулации около интервенции на централни банки и печатане на пари. Основен фактор в момента е кризата в еврозоната, като в политическата полемика все по-спокойно се дискутира фалит на Гърция, а доходността по дългосрочните испански ДЦК трайно се задържа близо до 6%. На фона на цялата истерия, прогнозирането до пипс на валутните пазари изглежда сложна задача. Затова и много инвеститори избягват отваряне на позиции от чист страх, изчаквайки поредната среща на финансовите министри от ЕС, поредните избори в Гърция, поредното заседание на ФЕД, на АЦБ или ЕЦБ. Колкото и притеснително да звучи за по-неопитните участници на пазара, всичко това може да се разглежда като идеална възможност за спекулации.

Един от най-лесните деривати за спекулативни печалби са т.нар. бинарни валутни опции
Първият деривативен инструмент опция е изтъргуван в далечните 70-те години на миналия век в Чикаго. Най-общо опциите дават право за купуване на актив на посочена дата, но без да има задължението да се извърши сделката. Затова те са Кол (Call) и Пут (Put), като купувачът на първите се сдобива с правото на предварително посочена дата и цена да закупи базовия актив, а купувачът на вторите получава правото отново на предварително установени дата и цена да продаде базовия актив.

С навлизането на повече индивидуални инвеститори на финансовите пазари се разработват и други класове опции. Така се появяват бинарните опции. Те са предназначени да се спекулира с движението на валутните двойки, без претенции към точност на стойността до четвъртото число след запетайката. Бинарните опции са „no touch“ или „one touch“, което е свързано с това дали се прогнозира, че поне веднъж ще се достигне до прогнозираната стойност или изобщо няма да стигне до нея. С тях може да се изграждат стратегии в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен инвестиционен хоризонт. Те са лесен деривативен инструмент, защото предварително се знае колко може да се спечели и колко може да се загуби, а също позволява да се търгува с малки суми.

Как с бинарни опции може да се „изтъргуват“ очакваните избори в Гърция
Фокусът на валутните пазари в момента са изборите в Гърция, които ще се проведат на 17 юни. Спекулациите около събитията, които ще последват изборите са различни, като най-често се спрягат апокалиптични сценарии или, по-рядко, напълно оптимистични. Това касае изключително силно валутна двойка EUR/USD и в контекста на тези спекулации, които напълно изключват сценарии с умерени движения по борсите, се очертават добри възможности за печалби.

В случая с Гърция сценариите за след изборите са два:
Сценарий 1:
• Висока избирателна активност.
• Гърците гласуват „ЗА“ еврото.
• Новото правителство потвърждава готовността си да изпълнява мерките на МВФ, ЕС и ЕЦБ.
• Курсът на еврото се стабилизира и реализира рязко движение във възходяща посока спрямо долара.

Сценарий 2:
• Гърците избират популистко правителство.
• Анти-европейската полемика продължава.
• Еврото претърпява ново бързо поевтиняване, като в средносрочен и дългосрочен план стойността му е около паритета.

Какво може да се направи с бинарната опция – тя носи печалба на инвеститора, когато той познае посоката на движение за определен период, залагайки и ценова „бариера“. Въпреки, че ситуацията с Гърция изглежда 50/50, бинарните опции могат всъщност да доведат до прибиране на благоприятна печалба.

Ако се заложи на по-вероятен сценарий 1:
Очаквате с по-голяма вероятност да се изпълни първият сценарий, но не сте готови да отворите дълга позиция в EUR/USD. Най-удачният вариант е покупка на бинарна One touch опция. Добър начин за изпълнението на такава стратегия е покупка на опцията в петък (15.06.2012 г.), за да се съобрази с курса на EUR/USD непосредствено преди изборите. При резултат на изборите, сигнализиращ стабилизиране на еврото, може да се очаква единната валута в рамките на 1-2 дни да поскъпне с  3-3.5%. Не е нужно да прогнозирате точната стойност, до която е възможно да достигне еврото. Нужна е обаче приблизителна стойност, която да бъде еднократно докосната.
Ако, например, в петък курсът е 1.2495, а инвеститорът закупи one-touch бинарна опция с бариера 1.2855 и падеж сряда, 20.06.2012, значи единната валута трябва да достигне поне еднократно посочения курс и да приберете печалбата от опцията, която ще е равна на номиналната и стойност – приемаме, че купувате 5 000 единици бинарни one touch опции върху EUR/USD. Тоест това е номинал от 5000 евро, да речем, за който плащате като цена една премия, представляваща процент от номинала.  Дори в понеделник, 18.06.2012 цената да удари 1.2855 и после да се срине, Вие пак ще реализирате печалбата от опцията. Максималната загуба, в случай, че не сте познал изхода от изборите и реакцията на пазарите, ще бъде платената вече премия. Аналогично, можете да използвате и бинарна no-touch опция.

Ако се заложи на по-вероятен сценарий 2:
Ако очаквате по-скоро да се изпълни вторият сценарий, можете да закупите no-touch опция с различен падеж, в зависимост от хоризонта, който търсите. Например, очаквате срив на еврото, който да продължи през следващите месеци или бавно възстановяване, което да продължи през текущото тримесечие, но не смятате, че ще има стойности над 1.3000. В този случай закупувате no-touch бинарна опция с бариера 1.3000 и падеж след три месеца. Ако очаквате рязко сриване в стойността на еврото веднага след изборите, можете да закупите и валутна бинарна no-touch опция с бариера непосредствено над пазарния курс в края на деня в петък. В случай, че познаете, прибирате целия номинал на опцията (в зависимост колко единици сте закупили 1 000, 2 000 и т.н.).

Обикновено инвеститорите ползват бинарните опции за избягване на ситуация с „пропуснати ползи“. В период на турбулентни пазари такъв инструмент позволява на индивидуалните инвеститори да се възползват от възможността за печалби и директно да се включат на пазара, вместо да го наблюдават отстрани.

Валутни бинарни опции може да се търгуват в ELANA Global Trader от юни.

По-подробно описание и стратегии за търговия с валутни бинарни опции

Четири сценария за развитието на кризата в Гърция и инвестиционни стратегии от Saxo Bank

Пробвай безплатно 30 дни с демо търговия на международните пазари със 100 000 евро в ELANA Global Trader!