Има ли перспективи пред соларните компании

Avatar photo

Емил Петров

брокер, ЕЛАНА Трейдинг

Светлината в тунела пред компаниите, занимаващи се с производство на соларни клетки, модули и фотоволтаични системи в света, като че ли изглежда угаснала, след като в последните години секторът е подложен на непрестанни разпродажби. Първоначалните високи очаквания в средата на миналото десетилетие бяха последвани от разочарование, слаби резултати и редица фалирали компании.

Как се стигна до това положение?

С навлизането на Китай на пазара на фотоволтаични системи започна да се наблюдава свръхпредлагане, което надхвърли значително търсенето в световен мащаб и доведе до значителен спад в рентабилността на соларните компании. Само за сравнение, в периода от 2001г. до 2010г. пазарният дял на Китай нараства от 1% до близо 50%. Практиката на китайските компании за продажба на елементи на цена, под себестойността си, доведе до значително понижение в цените на фотоволтаиците, причинявайки не един и два фалита на компании от сектора, които не можаха да издържат на ниските пазарни цени. Въпреки антидъмпинговите мерки, които се опитва да вземе американското правителство по отношение на китайските компании, цените на елементите остават ниски, което обуславя и негативните резултати на повечето дружества в сектора през последните тримесечия.

Друг негативен ефект върху сектора и по-специално в САЩ оказва значителният спад в цената на газта в световен мащаб, което понижи и цената на електричеството отвъд Океана. Добивът на шистов газ значително увеличи предлагането, което прави по-скъпата слънчева  енергия неконкурентноспособна. Пресен пример за трудното състояние на сектора бе и отложеното първично публично предлагане на Bright Source Energy Inc. поради неблагоприятните пазарни условия в сектора.

 

Guggenheim Solar Energy Index ETF(TAN:arcx)                             Източник: ELANA Global Trader

Един от основните индекси, отразяващ състоянието на соларния сектор в света е Guggenheim Solar Energy(TAN:arcx), който дава ясно отражение на текущото състояние в тази сфера, като регистрира значителен спад за последната година. Индексът включва най-големите компании от сектора в глобален план. През изминалия месец се наблюдава известно оживление при търговията с компаниите в него, което доведе и до неговия ръст от близо 15%, спрямо 6% повишение за широкия S&P 500.

Въпреки негативното представяне на компаниите от сектора, ниските пазарни цени доведоха до консолидация в сектора и отсяване на значителен брой некачествени компании. Позитивният аспект на нещата е водената от развитите страни политика на диверсификация на енергийните източници, която дава приоритет на енергията от възобновяеми енергийни източници. Преференциалните цени на изкупуване на енергията и субсидиите, получавани от страните, както и навлизането на слънчевата енергия в бита на хората, неизбежно ще поддържат интереса към соларните компоненти.

Примери в това отношение могат да бъдат:

  • Решението на Япония да загърби ядрената енергетика и да се насочи към ВЕИ, одобрявайки преференциални тарифи за възобновяемата енергия;
  • Решението на Германия да се откаже от ядрената енергетика;
  • Опитите на европейските страни да увеличат до 20% дела на възобновяемите енергийни източници в общото потребление на енергия;
  • Създаването на първия соларен самолет;
  • Плановете за въвеждане на соларни зарядни;
  • Плановете на Apple за изграждане на свой соларен център за изграждане на слънчеви инсталации и т.н.

И докато в Европа положението е все още противоречиво относно ревизирането на тарифите за ВЕИ в страни като Великобритания, Италия и Германия, то в САЩ се наблюдава значително оживление  в потреблението на фотоволтаични инсталации. За първото тримесечие е постигнат ръст от 85% на фотоволтаичните инсталации на годишна база, което е второто най-добро тримесечие в историята. Очакванията за 2012г. САЩ да заемат близо 11% от общия дял на потребление на фотоволтаични инсталации, нареждайки се на  4-то място в световен мащаб след Китай, Индия и Япония. За сравнение през 2011г. делът на САЩ в общото потребление е бил 7%, докато през 2010г. е регистриран дял от 5%, което ясно определя тенденцията на потреблението отвъд Океана.


От тази гледна точка дългосрочна инвестиция в компания от соларния сектор може да се окаже добра покупка за по-рисковите пазарни участници, имайки предвид и изключително ниските стойности, до които са достигнали някои от компаниите в сектора. Проблемно е селектирането на конкретна компания. Много от компаниите изглеждат подценени от гледна точка на пазарните си коефициенти, като в същото време не показват рентабилност или имат висока задлъжнялост. При някои от китайските соларни компании съществува и загуба на доверие в публикуваните данни, след като през последните години зачестиха сигналите и делата срещу китайски дружества, които манипулират собствените си счетоводни отчети.

В този ред на мисли, ако инвеститорите желаят да инвестират в сектора най-подходяща изглежда покупката на борсово-търгувания фонд Guggenheim Solar Energy Index (TAN:arcx), тъй като по този начин е налице експозиция в сектора, без да има концентрация само в една определена компания.  Това дава възможност да се възползват от позитивното развитие на сектора като цяло.

Пробвай безплатна демо търговия за 30 дни със 100 000 евро в ELANA Global Trader