Среброто – подценяваният благороден метал

Avatar photo

Климент Робев

координатор "Финансова грамотност", ЕЛАНА Трейдинг

Провежданата експанзионистична монетарна политика от повечето развити страни, съчетана с нестабилността на щатската валута, както и неспособността за преодоляване на световната финансова криза, обуславят интереса на инвеститорите към благородните метали. Усилията на водещите централни банки да подкрепят развитието на глобалната икономика, печатайки огромно количество пари, създават предпоставки за развитието на инфлационна среда през следващите години. В условията на инфлация, пазарните участници припознават като основно убежище за своите капитали  благородните метали. Всъщност истинските пари в този момент са златото и среброто, а не валутите, които централните банки печатат.

Среброто като метал има много по-широко промишлено приложение в сравнение със златото, в резултат на което търсенето му значително превишава предлаганите количества. През последните години съществува постоянен и нарастващ дефицит в производството на сребро и така все по-трудно се посрещат нуждите от неговото използване.  Добивите му не са достатъчни за задоволяване  на повишаващото се търсене и това не е от днес, а се случва от 90-те години на миналия век. По всяка вероятност тази тенденция ще се съхрани и занапред, имайки предвид увеличаващото се потребление на този метал, съчетано с ограничените му количества. Добре известно правило в икономиката е, че когато търсенето на даден актив превишава предлагането му,  това води до неговото поскъпване.

Дали тази доказала се във времето  закономерност ще бъде валидна и за среброто? Това ли е новата “златна кокошка” за инвеститорите през неотминаващите трудни времена или може би е поредният балон?

Среброто има многостранна употреба. От една страна, то се възприема като инвестиция, съхраняваща стойността на парите във времето, но същевременно притежава и най-голямата електропроводимост сред металите. Това го прави важен индустриален материал с основно значение за множество индустрии.

 • Нека разгледаме в кои сфери предимно намира приложение:
 • Използва се във фотографията и печатарската индустрия;
 • При производството на системи за пречистване на вода и въздух;
 • В областта на цифровата технология и телекомуникации;
 • При производството на проводници, превключватели, електрически връзки и предпазители, защото среброто не корозира и не причинява прегряване и пожари;
 • При изработката на бижута.

Среброто е електрически проводник и се вгражда във всеки автомобил, телевизор, съдомиялна машина, хладилник, мобилен телефон (поне 250 милиграма), лаптоп (около 1 грам) и други.  Батериите се произвеждат със сребърни сплави. Химичните реакции могат да бъдат значително ускорени при добавяне на сребро. Приблизително 700 тона от този метал се използват непрекъснато в световната химическа промишленост за производство на пластмаса. Намира приложение и във фармацевтиката. Сребърният сулфадиазин е най-силната съставка при лечение на изгаряния. В допълнение, всяка година патентите, издавани за приложение на среброто като метал са повече от тези за приложенията на всички останали метали, взети заедно.

Имайки предвид и факта, че среброто е невъзстановимо, неговата индустриална употреба намалява всеки ден наличните количества. Ето защо световното производство на сребро все по-трудно ще посреща нарастващите нужди.

Посоченото по-горе дава основание за размисъл дали в действителност очакваният дефицит на метала ще се отрази благоприятно върху цената му и дали настоящата стойност на среброто около 32 долара за тройунция (към 20 април т.г.)  е изгодна за покупка.

Нека разгледаме какво е съотношението “злато : сребро” през последните десетилетия и каква е настоящата му стойност, сравнено с неговото измерение в исторически план.

От  таблицата  става  ясно, че през последните 50 години съотношението между двата най-популярни благородни метала варира в диапазона между 1:21.5 и 1:94.3. В момента тази пропорция е около 1:52 –  това се явява средна стойност за изминалия половин век, но твърде високо, имайки предвид, че в исторически план  е било 1:20 и дори 1:15. Това показва, че през последните десетилетия среброто е подценявано спрямо жълтия метал, въпреки нарастващата му потребност и изчерпващите се количества, което създава нелоши предпоставки за инвестиция към текущия момент.

 

 • Който избере среброто за инвестиция е добре да познава всички начини за това:
 • Търговия на спот пазара спрямо другите основни валути, по подобие на Форекс търговията.
 • Търговия със сребро с  фючърсни контракти.
 • Чрез договори за разлика (CFD) върху фючърсен контракт на сребро.

Тези варианти за търговия са подходящи за спекулативни цели, тъй като са изградени на маржин основа.

Други възможности са:

 • Търгуване на сребро посредством борсово-търгуеми фондове (ETF).
 • Инвестиране в акции на компании, занимаващи се с добив на сребро.

Тези варианти са удачни, както за спекула, така и за инвестиции с по-продължителен/дългосрочен времеви хоризонт.

Друг начин е инвестиране във физическо и реално притежавано сребро. Този вариант е най-удачен за инвеститорите с дългосрочно ориентирани цели и такива, които имат песимистични виждания за бъдещето развитие на световната икономика. Същевременно този вид инвестиция крие и редица неудобства, а именно:

 • Разходи за съхранение;
 • Голям спред;
 • Ниска ликвидност.

В случай, че възнамерявате да инвестирате във физическо сребро, трябва да имате предвид следните неща:

 • Не купувайте метала от много и различни места;
 • Най-удачният вариант за инвестиране във физическо сребро е купувайки инвестиционни монети;
 • Инвестирането в старинни и редки сребърни монети изисква специфични  нумизматични познания и не е препоръчително. Цената на тези монети до голяма степен зависи от ценността и редкостта им, което е много трудно да се определи, освен ако не сте специалист в областта;
 • Не закупувайте сребърни бижута с инвестиционна цел. Те съдържат високо съдържание на примеси и биват надценени в резултат на бижутерската обработка.

Повечето хора считат инвестицията в благородни метали за ниско рискова и сигурна, но това е заблуда, тъй като тя има своите капани, както всяко рисково вложение.

Ето някои от най-често допусканите грешки:

 • Липсата на инвестиционен план – необходимо е да се прецени при каква цена да се влезе на пазара, с какво количество и кога да се излезе. Тези решения следва да се вземат след проучване и познаване на тенденциите, и спецификите на този пазар, а не на спонтанно взети решения или слухове;
 • Инвестирането без предварително консултиране с надежден специалист в областта – експертното мнение е от решаващо значение за хората непритежаващи опит;
 • Да не се поставят „всички яйца в една кошница“. Желателно е да не се влагат всичките средства в идеята за извличане на печалба от евентуално поскъпване на цената на среброто. Така по-добре могат да се понесат всякакви сътресения на пазара, които е възможно да се случат, поради високоликвидния характер на метала.

Исторически доказано е, че по време на тежки икономически времена, благородните метали повишават стойността си в пъти. Днешният свят, разтърсван от неотминаващата световна финансова криза, както и от обезценяването на книжните пари, както води до обедняване, така и открива хоризонти към рядко срещани възможности за инвестиция.  Ето, например, ако погледнем среброто в различните му форми на инвестиция,  точно в тези времена цената му може да достигне до невиждани височини и да донесе на своите инвеститори небивала възвръщаемост.

Условия за търговия със злато и сребро с ELANA Global Trader

Пробвай безплатно демо за 30 дни със 100 000 евро в ELANA Global Trader