Акции, ориентир за спекулантите

Avatar photo

Цветослав Цачев

главен инвестиционен консултант, ЕЛАНА Трейдинг

От доста време пазарът остана извън фокуса на инвеститорите, най-вече индивидуалните. Липсата на ликвидност понижи интереса на спекулантите до минимум, което в голяма степен е и причината обичайно атрактивни за тях акции да останат извън класацията на най-търгуваните.

Две от тях са акциите на Химимпорт и Централна кооперативна банка (ЦКБ). Структурата на акционерите им и достатъчно големият фрий-флоут ги правят индикатор за активността на спекулантите. И ако изключим фактора дни без търговия с тези емисии, които от началото на годината се увеличиха значително, налице са и две интересни зависимости между тях.

Първата е премията над привилегированите акции на Химимпорт над цената на обикновените. Книжата са конвертируеми, тоест ще бъдат заменени с обикновени акции и разликата в цената отразява бъдещите плащания на дивиденти. Графиката представя разликата в текущата цена между двете акции.

Последните две години показват увеличение на премията над цената на обикновените акции до периода преди плащането на дивидент и спадането й след това. От септември досега обаче има значително разширение, което се дължи на намаление на цената на обикновените акции и задържането на привилегированите. Това, разбира се, няма еднозначно тълкуване.

Разширяването на премията може да означава разпродадения статут на обикновените акции на Химимпорт или разликата в ликвидността между двете емисии. Най-вероятно и в двете твърдения има доза истина. Привилегированите акции бяха предпочитани от дългосрочните инвеститори и по време на емитирането им почти не се включиха спекулативни пари. Затова и разликата се увеличава – дългосрочните капитали напускат борсата в много по-малки обеми и дори се преориентират към книжа с висока доходност от дивиденти. Отливът на спекулативни пари от своя страна е създал неравновесие на пазара.

Съотношението между цената на акциите на Химимпорт (6С4) и Централна кооперативна банка (4CF) е другата интересна тема.

 

От средата на 2007 г. досега съотношението се изменя в сравнително тесни граници – от 1.5 до 2.5 пъти. Всеки екстремум съвпада с периоди на предстоящи ръстове или спадове, като генералното правило е, че след значително изменение на съотношението се наблюдава обръщане на посоката на пазара.

Към момента двете акции се търгуват на стабилни нива след значителния спад през миналата година, който доведе и до намаление на съотношението отново близо до 1.5. Дъното при двете позиции съвпадна с минимума. Това не е сигнал за обръщане на пазара, но съвпаденията са достатъчно много, за да подскажат, че двете определящи движението на целия пазар акции са достигнали интересни равнища. Когато една от тях падне значително и започне да привлича купувачи, тогава се създават предпоставки за възход на двете акции и оттам на целия пазар.