Вечният въпрос за цената на петрола

Avatar photo

Генади Гешев

ръководител "Международни финансови пазари", "Елана Трейдинг"

Цената на петрола подлежи на колебания, което е нормална част от ежедневието на всеки трейдър. Но се превръща в голям въпрос, когато стигне до новина по телевизията и променени цени на бензиностанциите. Крайните потребители на горива очакват, че трябва да има пряка връзка между цената на петрола и тази на горивото на бензиностанцията, но всъщност в търговията с петрол имат значение редица фактори, които правят обясненията винаги по-сложни.

Нефтът е от жизненоважно значение за много индустрии и затова на практика съществуването на нашата индустриализирана цивилизация зависи от него. Oт източниците на енергия петролът заема голям дял – от 32 % в Европа и Азия до 53% в страните от Близкия изток.

Подобно на цените на други суровини и стоки, цената на суровия петрол изпитва големи колебания по време на недостиг или свръхпредлагане. Търсенето и предлагането са основните фактори, определящи цената му, макар че в последно време се заговори и за умишлено спекулиране с цените на „черното злато”, което според мнозина е по-важен фактор от търсенето и предлагането.

Ще се опитам да опиша факторите, определящи цената на петрола в краткосрочен и по-дългосрочен план. Има различни сортове петрол в зависимост от неговите качества, но два са основните, които служат за определяне на цената на „черното злато” на световните пазари. Това са сортът брент и т.нар. щатски петрол. Основните фактори, определящи цената и на двата сорта, са едни и същи, но има  известни разлики. Тук ще разгледам тези, които влияят върху т.нар. щатски петрол.

Очаквания за представянето на световната икономика
Този фактор определено има най-голямо значение за цената на нефта. Когато инвеститорите очакват ръст на глобалната  икономика и по-конкретно на големите икономики като САЩ, Китай, Япония и еврозоната, цените на петрола започват да вървят нагоре. Има съвсем логично обяснение за това. Повишението на икономическата активност води до ръст в консумация на петрол, а оттам и на търсенето. Спад в икономическата активност води до точно обратното – спад в цената на петрола. За доказателство можем да сравним графиките на щатския петрол и борсовия индекс S&P 500. Представянето на фондовия пазар е едно от най-сигурните средства за оценяване на икономическите тенденции. Вижда се, че корелацията между двата инструмента за последните 15 години е пълна.

 

 Източник Bloomberg.
*За удобство при представянето на данни обхващащи широк диапазон на една графика, какъвто е горния случай е използвана логаритмична скала.

Седмични данни за петролните запаси в САЩ
Всяка седмица в сряда или в четвъртък, ако понеделник е бил неработен ден, в САЩ Министерството на енергетиката публикува данни за запасите от суров петрол. Тези данни имат огромен ефект върху цената на петрола. Намаляване на запасите води до опасения от затруднение, че търсенето на петрол може да не бъде задоволено и съответно цената се повишава. Увеличението на запасите има точно обратния ефект – петролът поевтинява. На долните две графики може да се проследи тази зависимост. Характерно е, че пиковете и спадовете в запасите изпреварват с няколко месеца съответно върховете и дъната в цената на петрола.

 Петролни запаси на седмична база. Източник Bloomberg 

 Фючърсен контракт върху щатски петрол на седмична база. Източник Bloomberg.

ОПЕК и останалите големи производители
Организацията определено е един от най-важните фактори, влияещи върху цената на петрола в дългосрочен план. Държавите членки на ОПЕК произвеждат малко над 30 % от световния добив на петрол. С регулиране на квотите за добив, те могат да увеличават и намаляват предлагането, а така в дългосрочен план да влияят на цената. Сред членките на ОПЕК от голямо значение са страните, намиращи се на Арабския полуостров и по конкретно – Саудитска Арабия. Тя е най-големият производител на нефт от ОПЕК и е единствената, която има възможност да увеличава добива си, тъй като има резервни мощности. По този начин само Саудитска Арабия може да „понижи” цената на петрола, увеличавайки добивната си квота. Останалите страни от ОПЕК могат само да намаляват своите квоти и по този начин единствено могат да подкрепят увеличение на цената на петрола. Понижението на добивните квоти се случва рядко, обикновено поради липса на разбирателство и доверие сред самите страни членки. Тук не бива да пропускаме големите производители на петрол САЩ и особено Русия. Последната от няколко години е на първо място по добив и продължава да го увеличава.

Драстични климатични промени и природни бедствия
В тази категория основен фактор са ураганите. Мексиканският залив е място, където се добива голямо количество петрол и същевременно се намира на пътя на тези силни бури. През 2005 г. два страховити урагана (Катрина и Рита) разрушават платформи за добив на нефт, петролопроводи и рафинерии, намиращи се в залива. Цените на щатския петрол се повишават с почти 10% само за една седмица. Понякога изключително студените зими в Северна Америка могат да доведат до увеличение на цената на суровия петрол, но това се случва рядко. Климатичните природни бедствия са фактор, който може да окаже чувствително влияние върху цената на нефта, но ефектът е краткосрочен (в рамките на седмица две).

Нови технологии за добив
Преди 50 години технологиите за добив на нефт от нефтоносни пясъци и сондиране в шелфа нямаха реално приложение. Това е потвърждение, че увеличаващата се нужда от петрол ще тласка напред развитието на нови технологии за добив. Технологичните подобрения в добива на нефт са инструмент, увеличаващ производителността на процеса на добиване и по този начин могат да тласкат цената на нефта в една единствена посока – надолу. Това се доказва от цената на природния газ, след като технологията за добив на шистов газ получи разпространение. Този фактор, макар и не особено популярен, може да окаже значение в дългосрочен план.

Сезонни колебания в цената
Според мен сезонните колебания в цената на петрола отдавна са мит. Последните десетина година маржин търговията с финансови инструменти на базата на суров петрол стана изключително популярна и навлизането на електронни платформи за търговия, на практика, даде шанс на всеки спекулант или инвеститор със сравнително малко средства да търгува петрол. Това неутрализира ефекта от засиленото търсене на петролни продукти в САЩ през лятото, а оттам и на суров петрол от рафинериите. На графиката е сравнена промяната в цените на суровия петрол по месеци за последните 10 години. Очевидно няма никаква сезонност в движението на цената.

Източник Bloomberg.

Производствен разход (производствена стойност)
Цената за добиване на един барел нефт зависи от различни фактори сред които са големината на петролното поле, дълбочината, на която се намира петролът, и неговата достъпност. Петролните компании с неохота дават данни за производствената (добивната) стойност на петрола. Според проучване на Международната агенция по енергетика може да се каже, че цената варира от около 6 долара до 100 долара за барел. Най-евтин за добиване е петролът от така наречените конвенционални петролни полета в Средна Азия и Северна Африка. В горния край на ценовия диапазон се намират дълбоководните петролни кладенци и тези, намиращи се в Арктика.

Как това влияе на цената?
Когато петролът поскъпва, скъпите начини за добив започват да стават рентабилни и се отварят съответните кладенци. Увеличава се предлагането, а то съответно води до понижение на цената. Когато петролът започне да поевтинява, става обратното. Прекратява се добивът, от нерентабилни източници а оттам предлагането намалява и съответно цената се увеличава.

Това са основните фактори, влияещи на цената на петрола. Разбира се, има и други, но те са с пренебрежимо малко значение.

На практика, всеки може да търгува с петрол с цел реализиране на спекулативни печалби, но това е изключително рисков процес, за който е нужен опит и дълго наблюдение на пазарите. Лично аз бих посъветвал начинаещите в тази увлекателна търговия да следят тенденциите в движението на капиталовите пазари, да знаят във всеки един момент какви са настроенията на инвеститорите за представянето на световната икономика, както и внимателно да следят седмичните данни за петролните запаси в САЩ.

Пробвай безплатно с демо за 30 дни със 100 000 евро в ELANA Global Trader