ИТ секторът отново е на дневен ред

Avatar photo

Евтим Тренков

дилър, ЕЛАНА Трейдинг

ИТ секторът е сред най-бързо растящите в световен мащаб. Във финансовите медии вече се появиха множество прогнози и анализи на тема втори „Дот Ком“ бум, и спекулации дали не се надува нов балон.  Истината е, че това е сектор, извършващ множество услуги, които са крайно разнообразни и се целят в многобройни пазари.  Затова не може да не се развива с бързи темпове.

Как обаче да се възползваме от силния ръст на сектора, като избягваме и потенциалните балони, от които в един момент бихме могли да пострадаме? И от друга страна – доколко е важно за сектора разпределянето на дивидент?

За да отговоря на тези въпроси, съм отделил две на пръв поглед коренно различни една от друга компании, които заслужават внимание.  Едната е агресивната откъм сливания и придобивания – VMWare, която разработва бизнес софтуер, не разпределя дивидент и не планира да разпределя. Другата е Acitivison Blizzard – произвежда и продава компютърни игри. Компанията разпределя редовен годишен дивидент и е сред големите играчи на своя пазар, като не се отличава с големи сделки по сливания и придобивания (с изключение на самото сливане между Activision и Blizzard).

Общото между двете е, че с тях може да се структурира един идеален портфейл със средносрочен инвестиционен хоризонт и сравнително активно управление на позициите.

Да разгледаме първо VMWare [VMW:xnys]

Източник: ELANA Global Trader

Компанията е един от най-големите производители на бизнес софтуер и крупен инвеститор на ИТ пазара, като разкрива офиси в глобален мащаб, в т.ч. и в България. За периода от 30 декември 2011 г. (последната търговска сесия за миналата година) до 22 март 2012 г. акциите й са поскъпнали в постоянен темп с 30.66%. На годишна база (2011/2010) печалбата на компанията отчита ръст от 102%, а за периода 2010/2009 г. изменението на чистата печалба е 81.35%. С наближаването на отчетния сезон за щатските компании трябва да се вземе предвид и риска от евентуално разочарование, но в голяма степен той е нищожен. Затова анализаторите от Уолстрийт посочват 54.94% очакван ръст на чистата печалба на тримесечна база. Важно е да се отчете  също, че компанията се радва на сравнително висок марж на печалбата от 83.49%.

По отношение на бизнеса си,  VMWare е един от ключовите играчи на пазара на т.нар. Cloud Computing – нова технология за безжичен достъп до бази данни. Компанията в момента разработва именно Cloud инфраструктура за NYSE Euronext. Като значителен участник на M&A пазара в ИТ сектора, акциите на компанията бележат епизодични силни спадове, което е нормално за пазара при придобиване на друга компания. Именно дейността по сливания и придобивания може да се посочи като причина компанията да не изплаща редовно дивидент. Това от една страна е положителен сигнал, тъй като показва, че компанията се стреми към окрупняване и разрастване. От друга страна, липсата на дивидент, който да бъде изплащан редовно, по мое мнение, лишава компанията от нови инвеститори, които търсят стабилността от ясно предвидими парични потоци. Решение в полза на разпределяне на дивидент по всяка вероятност ще привлече нови акционери, което ще изстреля цената на акцията.

След силното поскъпване, което реализира VMWare през март не е изключено да видим корекция до 106.00 долара, което е добро ниво за покупка, с поставяне на стоп при 99.90 долара за акция – нивото  е непосредствено под 50-дневната плъзгаща се средна.

Трудно е да се посочи целева стойност за цените на акциите на компанията, но при покупка, съвсем спокойно може да се спрем на първоначална цел около 125.60 долара. Допълнителни печалби могат да се извлекат при обявяване на сделка за придобиване – продажба на държаните акции в портфейла и отваряне на къса позиция, до достигане на значителна техническа подкрепа.

Важно е да се подчертае, че по принцип, акциите на компания, която придобива друга, поевтиняват при такава сделка по ред причини. На първо място е премията над пазара, която придобиващата компания трябва да заплати за придобиване на целевата компания. На второ място са евентуалните счетоводни пречки по самата сделка, както и възможни затруднения при стабилизирането на работата след сливането. Като цяло обаче ,перспективата се запазва и при откриване на стабилна подкрепа дългата позиция може да се отвори отново, като се прибере печалба от късата.

Другата интересна компания – Activision Blizzard [ATVI:xnas]

Източник: ELANA Global Trader

На пръв поглед  тя е коренно различна от VMWare. Activision Blizzard разпределя редовен годишен дивидент. Текущата доходност от акциите на компанията е 1.41%. ATVI не е активен участник на M&A пазара в своя сегмент.  Редно да се посочи, че тя произвежда и разпространява компютърни игри – бизнес, който пострада значително по-силно от икономическата криза в сравнение с ИТ компаниите, работещи в сегмента на потребителския и бизнес софтуер. И все пак тук говорим за отлично представяне на фона на конкуренцията: Activision Blizzard бележи ръст на чистата печалба от 158.20% за периода 2010-2011 г. За сравнение, основният конкурент на компанията – Electronic Arts, повишава печалбата си с 59%, докато компаниите в S&P 500 са постигнали средно 46.6% ръст на печалбите си за посочения период. Маржът на печалба при ATVI е 63.10%, но това е в рамките на нормалното за сектора.

Единствен проблем при търгуването на компанията е значителната нестабилност на цената. За периода 30 декември 2011 г. – 22 март 2012 г. акциите на компанията отчитат ръст от едва 3.41%. Това обаче може да е добра възможност за спекулативни intra-day печалби при желание за по-постоянно следене на пазара. В краткосрочен план вероятно ще последва ново поевтиняване, което да продължи до 12.33 долара. Именно подкрепата там се явява много добро ниво за покупка с пласиране на стоп при 11.99 долара. Движението във възходящ канал поне за сега дава сигнал, че до края на полугодието може да се реализира прилична капиталова печалба от поне  8.03% (залагам целева стойност 13.32 долара на акция към края на месец юни). Засега перспективите пред компанията изглеждат сериозни, а и се очаква пускането на пазара на някои ключови заглавия, които са очаквани от почитателите с години.

Друга възможна стратегия за изтъргуването на компанията при желание за по-активно следене на пазара и управление на позицията, е отварянето на къса позицията при съпротивата, която оказва горната линия на ценовия канал, държане до поевтиняване до подкрепата и отварянето там на дълга позиция. Тук трябва да се има предвид поставянето на близки стопове, непосредствено над съпротивата или съответно под подкрепата, тъй като вероятността от пробив нагоре или надолу никога не бива да се изключва. Траен пробив е възможност да се отвори постоянна дълга или къса позиция (зависимост дали е пробита линията на съпротива или подкрепа) и задържането и до следващите ключови технически равнища или значима фундаментална новина, касаеща бизнеса и продажбите на компанията пряко или косвено.

Посочените две компании предоставят добра възможност за допълване на активно управлявания инвестиционен портфейл. В техния случай виждаме компании с установени пазарни практики. Диверсификацията идва по линията на различните сегменти – бизнес софтуер и Cloud Computing, допълнени с игри за PC и конзоли, което покрива широк спектър от ИТ пазара. В същото време силният и рязък ръст на VMWare допълва стабилната дивидентна политика на Activision Blizzard.

Пробвай безплатно демо за 30 дни със 100 000 евро за търговия с разнообразие от финансови инструменти: в ELANA Global Trader!