Губим предимството с евтина енергия в Европейския съюз

Avatar photo

Цветослав Цачев

главен инвестиционен консултант, ЕЛАНА Трейдинг

Поскъпването на енергията е темата, към която населението и бизнесът са изключително чувствителни от началото на тази година. Причината най-вече е в мащабите на очакваното повишаване на цените на електрическата енергия и природния газ след две години на „кризисно“ забавяне в процеса.

Но докато вниманието е насочено към течните горива, за българската икономика е дори по-важно как ще се променят конкурентните й предимства при ръст на цените на електричеството и природния газ.

Данните за ЕС поставят индустрията ни в по-добра среда спрямо голяма част от страните и по двата показателя.

Източник: http://energy.eu/, данни към ноември 2011 за потребление от 2 GWh за година

България има най-евтината енергия за индустриалните потребители в ЕС, с около 35% по-ниска от средното. При повишение от 20%това ще се промени и вече четири страни ще имат по-ниски цени, а предимството на родния пазар на електричество ще е с около 24% спрямо средното за ЕС.

Източник: http://energy.eu/, данни към ноември 2011 за потребление от 0.25 GWh или 23 300 m3 за година.

Сравнението с цените на природния газ показва по-малко предимство за българските консуматори на суровината. Цената в момента е с около 25% по-ниска спрямо средното за ЕС, а при очаквано повишение от 13% това предимство намалява на 15%. Разликата ще се усети от компаниите, за които природният газ е основна суровина и разход при производството, каквато е торовата индустрия. Същото се отнася и за компаниите с високо потребление на електричество, например за електролиза. За останалите сектори това е поредният енергиен скок след поскъпването на горивата. Отчитайки факта, че става дума за милиарди лева годишен оборот, повишаването на цените ще окаже осезаем ефект върху печалбите на българските предприятия. Корпоративните потребители ще имат още по-голям стимул за инвестиции в енергийна ефективност. Но пък краткосрочният ефект основно ще бъде в оптимизиране на разходите.

Пробвай безплатно демо за 30 дни със 100 000 евро – търговия с над 30 000 инструменти в ELANA Global Trader!