Останаха ли ниско рискови валути?

Avatar photo

Емил Петров

брокер, ЕЛАНА Трейдинг

Макар пазарното търсене и предлагане да остават в основата на формирането на цените на активите, в т.ч. и на валутите, през изминалата година станахме свидетели на редица действия от страна на централните банкери в някои страни, противоречащи на свободното формиране на цените. Това отново повдигна доста въпросителни около протекционистичните действия на централни банки.

Кои бяха и продължават да бъдат основните действащи лица в тези действия?

Първият участник в класацията, който не изненадва никого, е Китай.  Той продължава да поддържа изкуствено евтина национална валута, без да се съобразява с призивите за „отвързване” на юана от долара. Преимуществата на китайските компании от евтината местна валута са ясни – имат конкурентни цени на производство и висок износ.

Какво обаче се случва в последно време с приеманите за нискорискови валути – щатски долар, швейцарски франк и японска йена?

Засилените покупки от страна на пазарните участници в моменти на сътресения на капиталовите пазари накара централните банки на Швейцария и Япония да предприемат доста противоречиви мерки в опит да спрат поскъпването на валута си.  Швейцарската централна банка реши, че местната икономика е по-важна и определи минимален праг на еврото спрямо швейцарския франк при ниво от 1.20 EUR/CHF, фиксирайки  основната лихва в страната практически на нулево ниво.

Дотук добре за швейцарския износ, но едва ли е добре за пазарните участници, които биха потърсили убежище в швейцарския франк,предвид факта, че там трудно биха реализирали доходност на този етап. Готовността на централната банка да поддържа франка евтин е предпоставка за известна загуба на статута му на валута-убежище и то не поради лоша монетарна политика и финансови трудности.


Източник: ELANA Global Trader

От горната графика ясно се вижда, че при единствената по-съществена корекция на капиталовите пазари, швейцарският франк отбелязва спад спрямо еврото и щатския долар, което е в противоречие на статута му на валута-убежище.

При японската йена картината става все по-заплетена и в същото време интересна, след като продължава неуспешната поредица от валутни интервенции на японската централна банка. „Черешката на тортата“ беше сложена по-миналата седмица, когато страната отчете търговски дефицит (Япония е със статут на страна-износител) за първи път от 30 години насам. Това оказа негативен ефект върху йената, предизвиквайки опасения, че може да доведе и до по-висока доходност на японските правителствени облигации. Затова се стигна до известен отлив от йената в краткосрочен план. Като цяло, обаче, йената запазва стабилния си характер, който може да бъде заплашен от нова интервенция на Bank of Japan.

Източник: ELANA Global Trader

Както се случи с франка, статутът на валутата като сигурен актив доведе до активизиране на централната банка на Япония в опитите за поевтиняване на местната валута, т.е. и тук властите оказаха натиск върху стойността на йената.

Третият и най-сериозният представител на ниско рисковите валути е щатският долар. Макар че американското правителство не прокламира толкова публично ползата си от евтиния долар, през изминалата година бe заявено, че САЩ се надява да стане по-експортно ориентирана страна, като ролята на главния консуматор се пада на Китай.

За увеличението на износа е необходима евтина местна валута. Милиардите долари, изсипани в програмите за вливане на ликвидност, продължават да циркулират в щатската икономика, пораждайки непрекъснати опасения за появата на инфлация, което ще доведе до сериозен спад на долара. Поредният „удар в десетката” бе решението на ФЕД да запази лихвите на текущите нива поне до средата на 2014г. – предпоставка за евтин долар. Това се видя ясно в цените на суровините, които поскъпнаха мигновено след обявяването на решението, като златото оттогава е добавило над 5.7% към стойността си.  Тези събития не са пречка за пазарните участници да купуват зелените пари в моменти на несигурност. Статутът му на резервна валутна номер едно в света продължава да поддържа високия интерес към него.


Източник: ELANA Global Trader                                    DXc1 – NYBOT US Dollar Index –continuous

Сътресенията на финансовите пазари през последните години показаха, че никой не е защитен от ефекта на кризата. Валутните пазари, които като цяло се характеризират с висока волатилност, са едни от първите, които биват засегнати. Статуквото на ниско рисковите валути, характеризиращи се с ниски лихвени нива, е възможно да бъде променено във времето.

Приеманите днес за сигурни и безрискови активи, утре може да се превърнат в причината за нови сътресения на пазарите. Това налага пазарните участници непрекъснато да следят за реалното състояние на актива, в който инвестират, а не да приемат стереотипното възприятие за него до този момент за постоянна даденост.

Подробно за всички инструменти в ELANA Global Trader

30 дни безплатна и безрискова търговия на валутните пазари в ELANA Global Trader