Нещо повече за борсата на Златна Прага

Avatar photo

Тамара Бечева

анализатор, ЕЛАНА Трейдинг

Чешката фондова борса е създадена през 1871 г., като първоначално на нея са се търгували едновременно ценни книжа и суровини. Огромен успех е имала търговията със захар, което я е превърнало в ключова за Австро-Унгарската империя. В периода между Първата и Втората световна война на борсата се търгуват само ценни книжа и тогава преживява бум, като надминава дори Виенската борса. Последвалата война я затваря за над 60 години.

Съвременната си история започва през април 1993 г. със 7 листнати акции. Както и у нас, масовата приватизация в Чехия прави публични значителен брой компании, 1 301 от които са били свалени от търговия през 1997 г. поради липсата на ликвидност. Основният индекс PX50, създаден през 1994 г., е наследен от PX. През 2008 г. 92.74% от борсата са закупени от Виенска фондова борса.

 

На борсата в Прага активно се търгуват акции, облигации, варанти, сертификати и фючърси. В момента книжата на 27 компании са регистрирани с месечен оборот за ноември 2011 г на стойност 980 млн. евро. За сравнение –на БФБ се търгуват акциите на 399 компании (24 на официален сегмент) с общ обем за ноември – 8.9 млн. евро.


Източник: Bloomberg

Организацията на търговията е малко по-различна от нашата. Поради малкия брой книжа, всяка емисия има т.нар. маркет-мейкър, като няма ограничение един посредник на колко позиции да е маркет-мейкър, както и едно дружество да има само един маркет-мейкър. Това повишава ликвидността на пазара.

ЧЕЗ, компанията-майка на ЧЕЗ груп, се търгува от 1999 г., като в момента е едно от най-ликвидните дружества на борсата. В България ЧЕЗ груп придоби 67% от трите разпределителни дружества в западната част на страната – „Електроразпределение Столично”, „Електроразпределение София Област” и „Електроразпределение Плевен”, които впоследствие се сляха в едно дружество „ЧЕЗ Разпределение България”. В момента държавният дял от 33% подлежи на приватизация. Емисията вече е регистрирана в Централен депозитар и се очаква одобрение на проспект от Комисия за финансов надзор. Освен на чешкия пазар, акцията се търгува във Варшава и на борсите в Германия (вкл. през Xetra).

Следващата най-голяма компания по пазарна капитализация е Telefónica, следвана от Erste Group Bank (първото чуждестранно дружество, което се листна на чешкия пазар през 2002 г.). В таблиците са включени компаниите с най-голям оборот и съответно с най-голяма пазарна капитализация към ноември 2011 г.

Източник: Prague Stock Exchange

Организацията на търговията в Прага би могла да се използва, ако не изцяло, то поне отчасти, като пример за някаква промяна на БФБ, където изглежда че няма изгледи за развитие.

Все повече български компании изразяват желание да се търгуват извън страната – най-вече на полския пазар, надявайки се това да повиши ликвидността им. Акцентът трябва да бъде към качеството на емитентите, а не само към броя им.

Основен момент за развитието на борсата в Прага е присъствието на големи международни компании. Те са двигателят на търговията, като очевидно е, че покрай тях може и да има доста по-малки и по-ниско ликвидни дружества. Пазарът се развива през последните години, за да достигне етап, в който книжата са достъпни за търговия по целия свят, включително и от България.

През декември в ELANA Global Trader се въвежда достъп до Пражката фондова борса

От 12 декември 2011 г. клиентите на ELANA Global Trader ще имат възможност да търгуват със CFD върху акции на чешки компании на Пражката фондова борса.

Подробно за всички инструменти в ELANA Global Trader

30 дни безплатна и безрискова търговия на валутните пазари в ELANA Global Trader