Компаниите с високи дивиденти – възможност за дългосрочните инвеститори

Avatar photo

Емил Петров

брокер, ЕЛАНА Трейдинг

2011г. ни предложи интересни събития на финансовите пазари, макар и до голяма степен да бяха свързани с негативните последици от икономическото и политическо безхаберие на някои европейски страни, корпоративни и финансови машинации (ярък пример в това отношение са Olympus и MF Global), и продължаващата борба с високата безработица отвъд Океана.

Изминаващата година бе съпътствана от висока пазарна волатилност, която създаде както доста главоболия на дългосрочните инвеститори(колкото и все по-малко да са те), така и добри възможности за извличане на спекулативна печалба от трейдърите с къс инвестиционен хоризонт.

2012 г. като цяло се очаква да бъде не по-малко интересна, предвид продължаващите полемики около бъдещето на единната европейска валута и страховете от навлизането в нова световна рецесия. Това би трябвало вече да е накарало инвеститорите да се замислят дали са добре позиционирани и диверсифицирани в навечерието на Новата година.

Макар, че смисълът на думата инвестиция придобива все по-различно значение от дефиницията й (предвид все по-късия хоризонт на задържане по дадена позиция), интерес представлява къде бихме могли да намерим стабилна доходност под формата на дивидент. В този ред на мисли, съществуват редица компании, които към момента предлагат доста стабилна дивидентна доходност, а това не бива да бъде пренебрегвано с лека ръка от пазарните участници.

В кризисни моменти акциите на стабилни компании, раздаващи дивидент, се представят значително по-добре от останалите дружества,които разчитат основно на силен растеж и резултати над средните за пазара.
Представителна извадка в това отношение един от основните борсово-търгувани фондове, свързан предимно с  дивидентната доходност – SPDR S&P Dividend ETF(SDY:arcx). Фондът инвестира главно в компании, които подържат политика на нарастване на разпределяния дивидент.


От горната таблица ясно се вижда, че SDY:arcx се представя значително по-добре от пазара, измерен чрез ETF-a върху S&P 500. През последните 6 месеца, характеризиращи се с висока волатилност, фондът регистрира положителна доходност на фона на общия спад на пазара.


Отделните активи, от които е създаден SDY:arcx също биха могли да бъдат разгледани като възможност за инвестиция, предвид високата капиталова печалба на някои от основните активи във фонда.

Източник: ELANA Global Trader                                                                    SPDR S&P Dividend ETF(SDY:arcx)

Интересен факт, който се наблюдава през изминалите две години, е засилената търговия и покупки на дивидентния борсово-търгуван фонд в периоди след силен спад, когато е формирано локално дъно. За пример са двете по-големи корекции през 2010 и 2011г., когато след корективната фаза на пазара се наблюдава повишение в обемите на търговия и ръст в стойността му.

Съществуват още редица компании и борсово-търгувани фондове с висока дивидентна доходност, които регистрират значително по-добро представяне от средното за пазара. Ярък пример в това отношение е American Capital Agency(AGNC:xnas), която представлява акционерно дружество със специална инвестиционна цел(АДСИЦ). Компанията инвестира в жилищния сектор на САЩ под формата на ипотечни ценни книжа – плащанията, по които са обезпечени от щатското правителство. Тя се финансира чрез краткосрочно кредитиране, на базата на репо сделки, разпределяйки над 90% от общия си приход между своите акционери. Ниските лихвени нива отвъд Океана облагодетелстват за момента начина на финансиране и функциониране на компанията, предвид намеренията на ФЕД да оставят основния лихвен процент при рекордно ниска стойност от 0.25% поне до 2013г.

Източник: ELANA Global Trader                                                 American Capital Agency Corp.(AGNC:xnas)

Цената на акциите на компанията отчитат ръст от над 15% за 2011г., като в същото време дивидентната доходност е 19.5% на годишна база(5.60$/акция за година). Високият дивидент и относително стабилната цена на акцията дават възможност за получаването на стабилен доход, поне докато цената продължава да се задържа в рейндж около 26-30 долара за акция. През следващата година е планирано понижение на разпределяния дивидент до 1.2 долара на тримесечие(4.8$/акция на година), което при запазване на текущите цени ще понижи доходността. Негативен ефект върху цената вероятно би оказало евентуално увеличение на краткосрочните лихвени нива в САЩ.

При текущото нестабилно състояние на финансовите пазари, диверсификация на портфейла чрез акции с добра дивидентна доходност от нециклични сектори(фармацевтичен, потребителски стоки, комунални услуги) изглежда добра алтернатива. От една страна, бихте могли да защитите позицията си от инфлацията чрез изплащания дивидент, докато от друга, при евентуална корекция, дивидентните акции не биха били толкова волатилни, както акциите на растежа.

Подробно за всички инструменти в ELANA Global Trader

30 дни безплатна и безрискова търговия на валутните пазари в ELANA Global Trader