Дългосрочните инвеститори са на уиски

Avatar photo

Евтим Тренков

дилър, ЕЛАНА Трейдинг

Публичните дестилерии са поредните компании от сектора на потребителските стоки, които ще разгледаме. Предимството за най-големите в сектора е, че както при пивоварните, наблюдаваме широка продуктова диверсификация и разпростиране на мултинационални пазари. Това, от своя страна, гарантира, че компаниите доставят на своите потребители продукцията си според традиционните национални и персонални предпочитания. Разнообразните марки и видове алкохол (в т.ч. и разнообразни по качество и цена) гарантират, че независимо от икономическия цикъл и доходите на потребителите компаниите ще осъществяват продажби.

На първо място, трябва да се посочи, че компаниите в сектора са изключително малък брой в световен мащаб и приемат ролята на основен доставчик за супермаркети, специализирани магазини и заведения. Сравнително слабата конкуренция и широкия достъп до множество пазари допълнително подкрепят продажбите на компаниите от сектора на дестилирания алкохол. Средната консумация на глава от населението от нациите с най-висока годишна консумация (Ирландия, Финландия, Англия, Русия, Австралия, Дания, Германия, Чехия, Италия и Франция) е 10.96 литра. За съжаление, липсват по-конкретни данни за точната консумация на твърд алкохол в световен мащаб. Въпреки това продажбите на компаниите ни дава достатъчно добра представа.

Brown-Forman Corp. [BFb:xnys] е щатска дестилерия. Основана е през 1870 година в Кентъки. По-известни продукти на компанията са Jack Daniel’s, Pepe Lopez Tequilla, Vodka Finlandia и други. Изключителен плюс за инвеститорите е, че тази компанията държи на традициите. Изплащането на дивидент е регулярно – на всяко тримесечие, като през последните години, според отчетите на компанията, са разпределени съответно 0.84 долара на акция (за 2006 г), 0.93 долара на акция (за 2007 г), 1.03 долара на акция (за 2008 г), 1.12 долара на акция (за 2009 г), 1.18 долара на акция (за 2010 г). През 2011 г. до сега са разпределени 2.24 долара на акция. При текущи цени на позицията това е 3% дивидентна доходност. Трябва да се отбележи, че това не е компания, която е добра за извличане на спекулативни печалби.


Източник: ELANA Global Trader

Както се вижда на горната седмична графика, цената на компанията се движи с перфектен възходящ тренд през последните 3 години и отчита ръст от почти 100%. Проблемът в случая е, че при по-тесни времеви интервали движението е изключително волатилно. Не е препоръчително да се сключват дневни сделки с цел продажба на по-висока цена преди затварянето на борсата. В дългосрочен план нещата са коренно различни – нарастваща текуща дивидентна доходност и възможност за добра капиталова доходност. Тук вече говорим за инвестиция.

Компанията си осигурява и възможност да минимизира валутния риск като използва местни дистрибутори за внос на напитките си (в т.ч. и в България), които понасят риска или произвежда директно в даден регион.

Diageo Plc [DEO:xnys / DGE:xlon] е британски производител на алкохол. Компанията е основана през 1997 г. със сливането на Guinness и Grand Metropolitan. Сред най-известните марки, които произвежда и разпространява са уиски Johnnie Walker, J&B, Dimple и Bushmills , водка Smirnoff, ликьора Baileys, бира Guinness и ром Captain Morgan. Diageo направи изключително впечатление през третото тримесечие на 2011 г. със силния ръст на продажбите на уиски, който отчете в Азия. Темпът на повишение на дивидентите за последните 5 години е 5.37% за акциите на компанията в Лондон и 2.70% за акциите, които се търгуват на Нюйоркската фондова борса. Компанията разпределя дивиденти всяко полугодие, което отново я прави идеална за дългосрочна инвестиция.

Източник: ELANA Global Trader

На седмичната графика отново забелязваме един постоянен темп на растеж през последните 2 години и половина. Цената на акцията реализира 108.4% растеж (в Ню Йорк). Правят впечатление обаче периодите на силни спадове през януари 2010 г., както и през лятото на 2011 г., което може да се каже, че прави акцията доста рискова за краткосрочни спекулации. Валутният риск отново е минимизиран и се понася от местните дистрибутори.

Beam Inc. [BEAM:xnys] е основана на 4 октомври 2011 г. Преди това компанията е известна като Fortune Brands, но продава повечето от бизнесите си и се концентрира върху производството и разпространението на спиртни напитки. Най-известните й марки на българския пазар за Jim Beam и Teachers . Дивидентната политика на компанията също е стабилна, като за разлика от другите две компании, които разгледахме, тук се наблюдава отрицателен растеж на разпределяните дивиденти.

Въпреки това компанията разпределя дивиденти на всяко тримесечие, които са сравнително постоянни и лесно прогнозируеми, правещи дългосрочната инвестиция в Beam Inc. лесно управляема откъм парични потоци. За съжаление не може да се приложи графика за движението на цената на акцията, тъй като новата компания е листната едва през октомври тази година. Въпреки това до сега тя отчита 11.72% ръст, което отново е добър сигнал за постоянство.

Общото и за трите компании е именно дивидента. Разпределя се регулярно и може да се разчита на него като постоянен и лесно прогнозируем текущ доход. Сайтовете и на трите компании отново предоставят една богата информация за продуктовото портфолио, пазарите на които работят, мениджмънта и финансовите резултати. Този компонент е значим за инвеститорите, тъй като сравнително лесно могат да проследят актуалната информация на дружеството или да намерят финансови отчети. Общото между всички тях е и капиталовата структура, като се наблюдава сравнително високо ниво на дългово финансиране. За трите компании средното ниво на ROE (възвращаемост на капитала) е 25%, което е доста висока ниво за сектора на потребителските стоки.

На последно място трябва да се посочат и институционалните инвеститори, които държат в портфейлите си акции на компаниите. Сред тях изпъкват банки на Уолстрийт като JP Morgan Chase, Morgan Stanley и Citigroup, както и инвестиционният фонд Black Rock.

В заключение за трите компании и за сектора на производство на твърд алкохол може да се каже, че е рентабилна инвестиция в дългосрочен план. Компаниите, които разгледахме, обаче, не са особено благоприятни за краткосрочни спекулативни сделки.

Подробно за всички инструменти в ELANA Global Trader

30 дни безплатна и безрискова търговия на валутните пазари в ELANA Global Trader