Groupon – дългосрочна инвестиция или поредният балон

Avatar photo

Емил Петров

брокер, ЕЛАНА Трейдинг

През изминалата седмица се състоя дългоочакваното IPO (първично публично предлагане) на Groupon Inc.(GRPN:xnas), което предизвика значителен интерес сред инвеститорите. Компанията, представляваща в най-общия си смисъл, сайт за интернет търговия с отстъпки е една от т.нар социални мрежи в интернет, които през последните години привлякоха интереса на инвестиционната общност.

Ясен пример в това отношение е проведеното по-рано през годината листване на LinkedIn Inc.(LNKD:xnys), представляващ онлайн социална мрежа с професионална насоченост. Истерията при публичното предлагане на LinkedIn, надхвърли първоначалните очаквания, след като на първия ден от търговията на Ню Йоркската фондова борса, акциите й поскъпнаха с близо 110% над първоначално фиксираната цена на IPO-то от 45 долара.

Ако се абтрахираме от прекомерния оптимизъм сред голяма част от инвеститорите и спекулативните намерения на друга част от пазарните участници, то в случая по-важно е да се погледне могат ли подобни компании да бъдат рентабилни в дълъг период от време и имаме ли фундаментална подкрепа на прекомерния пазарен оптимизъм относно социалните мрежи.

Groupon Inc. предложи на пазара 35 000 000 млн. aкции клас А, с първоначална цена 20$, което доведе до засилено търсене от страна на пазарните участници. Като един от катализаторите на първоначалния ръст в първия ден след листването, може да се посочи относително малкия дял от Groupon Inc., който бе пласиран при IPO-то.

Едва 6.3% от компанията бе предложена за търговия, като голяма част от този пакет е закупен от големи инвестиционни фондове и институционални участници, оставяйки малките инвеститори извън IPO-то. Това доведе до още по-сериозен интерес в първите дни от редовната борсова търговия, когато вече всички можеха да реално да търгуват с  акции на компанията.

Засиленият интерес към Groupon може да се каже, че се дължи не толкова на силен фундамент, колкото на позитивни очаквания за бъдещето на компанията. През изминалите две години е очевиден е ръстът на регистрираните потребители, ползващи услугите на сайта.

 


(в млн. долари)

Скорострелният ръст на регистрациите обаче, не води реално до увеличение на приходите на компанията, която неизменно регистрира загуби през изминалите шест тримесечия. Къде може да се търси обяснение за слабата рентабилност на компанията?

Дейността на Groupon до голяма степен е свързана със значителни разходи за реклама и маркетинг, които отчитат правопропорционално нарастване с ръста на приходите от дейността.

(в хил. долари)
Популяризирането на Groupon в отделните градове и сред местните търговци и крайни потребители е свързано с прекомерно много разходи за реклама, които са основна част от разходната част на компанията. Позитивното в случая е нарастващия интерес към този тип пазаруване и ръста на регистрациите, но при запазване на високите стойности на съотношението разходи за маркетинг/приходи от дейността компанията ще среща трудности при реализирането на висока доходност.

Прави впечатление и относително ниската ликвидност на компанията (Текуща ликвидност=0.61), както и отрицателната стойност на чистия оборотен капитал на този етап. Вероятно тези стойности ще бъдат коригирани през следващото тримесечие с набрания свеж паричен ресурс от публичното предлагане.

През първият ден на търговия, Groupon регистрира значителен ръст, след което отбелязва спад до нива около 24 долара за акция, задържайки се над емисионната стойност от 20 долара. Вероятно в близко бъдеще търговията да се запази около тези стойности, в очакване на резултатите от четвъртото тримесечие на тази година. От компанията планират по-мащабна коледна кампания в опит да увеличат пазарния си дял, в сравнение с миналата година. Инициативата се очаква да обхване 41 града в САЩ и Канада, включително Ню Йорк и Лос Анджелис.

Компаниите от типа „social media”, вероятно ще продължат да бъдат в полезрението на инвеститорите, напомняйки за .com балона от началото на века, макар че все още е рано да се каже, че ще завършат по-същия начин.

Очакванията за растеж в дългосрочен план, засега подържат висок интереса на пазарните участници. Още повече, че през следващата година ще станем свидетели на едно от най-интересните IPO-та в последно време, a именно публичното предлагане на Facebook.

Подробно за всички инструменти в ELANA Global Trader

30 дни безплатна и безрискова търговия на валутните пазари в ELANA Global Trader