Спасяваме Гърция или инвестиционните банки

Avatar photo

Цветослав Цачев

главен инвестиционен консултант, ЕЛАНА Трейдинг

 „Доброволното“ опрощаване на половината от гръцкия дълг, който е притежаван от банки и фондове, всъщност спасява финансовата система от много сериозен шок.

Технически Гърция не е фалирала, защото обслужва задълженията си без забавяне. Разбира се, това става само заради парите, които отпускат ЕС и МВФ. По-важното е, че застраховките срещу нейния фалит CDS (credit default swaps) няма да се упражнят. CDS се издават за конкретен емитент и когато той спре да плаща, се печелят значителни суми за притежателите на този инструмент.

Цената им е много ниска, когато емитентът е стабилна и платежоспособна компания или държава. Така с няколко десетки хиляди долара може да се застраховат срещу фалит облигации за милиони долари. Търговията със CDS не се осъществява на борса и те трябва да се разглеждат по-скоро като договорки между две страни.

Например, AIG продаваше CDS срещу всякакви емисии от секюритизирани ипотечни заеми, без да оцени правилно рисковете от фалит. В резултат на това загубите й надхвърлиха само за броени дни капитала на компанията, когато лавината от гръмнали ипотеки удари пазарите през 2008 г.

Сега Гърция не фалира. Тоест закупилите CDS инвеститори и спекуланти няма да получат съответните печалби. А продавачите няма да платят милиарди долари, които никой не знае колко са и какъв ефект биха могли да имат върху финансовата система. CDS не трябва да се възприемат само като застраховка, която предвидливи инвеститори са направили преди една година, след като стана ясно как Гърция не може да се справи с финансовите си проблеми.

Те са предпочитан инструмент и от спекуланти, които с няколко милиона могат да имат огромна експозиция в милиарди, така че техните фондове да са на печалби, дори всички пазари да се сринат. И това видяхме през 2008 г. Но ситуацията няма да се повтори днес. Продавачите на CDS може да са спокойни, защото едва ли Гърция ще фалира, за да се наложи да плащат. В резултат на което, цената на тези инструменти падна силно.


Графиката на Bloomberg показва почти двоен спад. По-важното обаче е, че пазарът на CDS на правителствени книжа започва да губи смисъл. Кой иначе би платил за застраховка, която не му се изплаща, дори да отчете загуби от притежаваните облигации? Спекулантите пък биха се насочили към компании и вероятно банки, които никой не би си направил труда да спасява.

Гърция засега няма да фалира, въпреки че е в това състояние вече от години насам. Но финансовият катаклизъм в Европа няма да се случи три години след октомври 2008 г. И инвестиционните банки, продавали CDS, ще оцелеят.