Сладки ли са шоколадовите акции

Avatar photo

Евтим Тренков

дилър, ЕЛАНА Трейдинг

Шоколадът и шоколадовите продукти в по-голямата си степен спадат към т.нар. луксозни стоки, което предполага спад в потреблението им по време на криза или икономическа несигурност. Вероятно е при такива ситуации потребителите да търсят заместители на такъв тип стоки, които да се предлагат на по-добра цена.

Диверсифицираното продуктово портфолио на всяка една от тях обаче допринася за стабилността на продажбите им. Още по-интересни ги прави факта, че стойността и продажбите им са зависими от значително ликвидните на финансовите пазари захар и какао.

Ще разгледам два значителни примера от шоколадовата индустрия на САЩ: Kraft Foods Inc. и The Hershey’s Company.

 История и финансови показатели:

The Hershey’s Company  [HSY:xnys] – компанията има  почти 110 г. история, като основателят й – Милтън Хърши, продава старата си компания за производство на карамел и основава нова за производство на шоколадови десерти. През годините Hershey’s разработва успешни марки, продаващи се на запад, които в последствие достигат и източноевропейските и азиатските пазари. По известни от тях са Kit-Kat (който компанията произвежда и разпространява в САЩ под лиценз на Nestlé), Kisses, Hershey’s Milk Chocolate, Twizzlers и др. В допълнение през 1941 г. Hershey’s постига споразумение с Форест Марс (от Mars Inc.) за производството на бонбоните M&Ms.

*прогноза

Горната таблица изобразява тенденцията на печалбите на компанията на тримесечна база, като периода обхваща годината, непосредствено преди финансовата криза и последвалата я рецесия до наши дни. Тенденцията при печалбите показва, че компанията е в положителна корелация с настроенията на пазара и състоянието на икономиката като цяло.

Въпреки това силно впечатление правят периодите на значителен ръст непосредствено след кризата. Финансовият показател debt/equity е 1.81. Този коефицент показва, че за всеки долар, който компанията притежава, тя дължи 1.81 долара. Ниският коефицент на дълг към собствен капитал е положителен сигнал, като се има предвид напрежението на пазара на корпоративен дълг и разширяването на спреда между изискуемата доходност по корпоративните и щатските държавни облигации. Не на последно място ROE (Return on Equity) на HSY е 70.87%, а ROA (Return on Assets) е 15.27%, посочвайки възвращаемостта на средствата, които акционерите са вложили в компанията и доходността от собствените активи на компанията.

Kraft Foods Inc. [KFT:xnys] – Своето начало компанията води от 1765 г. и може да се каже, че основателите й създават първата фабрика за преработка на какао в Америка. Компанията е по-позната на българския пазар, след като придоби фабриките в Своге и Костинброд. Най-известните й марки за шоколадови десерти в световен мащаб са Milka и Cadbury, а извън този сектор портфолиото им е представено от кафе Jacob’s и крема сирене Philadelphia. Kraft направи значително впечатление на международната финансова сцена именно с придобиването на британския гигант Cadbury в началото на 2010 г. за 19.5 млрд. долара. Този стратегически ход помогна на компанията да стъпи здраво на европейския пазар, разширявайки значително възможностите си. Освен това през 2008 г. Kraft измести AIG в показателния за щатската икономика индекс Dow Jones Industrial Average.


*прогноза

Отново забелязваме корелацията между ръста на печалбите и икономическия растеж. Съотношението дълг към собствен капитал на компанията е 0.76, което отново е благоприятно нисък показател. Въпреки това трябва да се отбележи, че ниското ниво на задлъжнялост е възможно да спъва растежа и развитието на компанията, което в дългосрочен план ще се отрази на печалбите и дивидентите, разпределяни от Kraft. Впечатление прави, че индикаторите ROE и ROA са значително по-ниски от при Hershey’s, съответно 8.49% и 3.23%, като средното ниво на ROE за сектора е 17.91%.

Експозицията на тези компании към борсово търгувани стоки като какао, захар и  кафе ги прави изключително привлекателни за хеджиране. Поскъпване на някоя от тези суровини ще означава покачване на производствените цени за предприятеията, което или ще се отрази в печалбите на компаниите или ще бъде прехвърлено върху потребителите, което е и по-вероятния сценарии.

Това от своя страна ще накара потребителите да се насочат към стоки-заместители, което пак ще се отрази на печалбите. Следователно печалбите,  а от там и стойностите на шоколадовите компании са в негативна корелация със стойностите на производствените им стоки. Разбира се изключения съществуват, породени основно от непредвидени политически обстоятелства в страните износителки на какао.

Моето мнение е, че в условия на растящо потребителско доверие акциите на компании като Kraft и Hershey’s държат потенциал за продължителен растеж. В условията на напрегнати пазари обаче, каквито наблюдаваме през последното тримесечие тези компании демонстрират желание да се разрастват и да разширяват продуктовите си възможности на широки пазари, което запазва потенциала.

При сегашната ситуация  държането на акциите на тези компании и въобще компании от сектора е стратегически обосновано. Хеджирането на позицията с държане на контракти върху захар и какао допълнително може да засили сигурността на инвестиционния портфейл.

Подробно за всички инструменти в ELANA Global Trader

30 дни безплатна и безрискова търговия на валутните пазари в ELANA Global Trader