Apple след Стив Джобс – сега накъде?

Avatar photo

Емил Петров

брокер, ЕЛАНА Трейдинг

Кончината на създателя на Apple и един от най-големите умове на нашето време Стив Джобс, несъмнено поражда редица въпроси относно бъдещето на технологичния гигант и способността на наследниците на компанията да се справят с нейното управление и развитие.

Представлявайки компанията с най-голяма пазарна капитализация, ръководенето на подобен тип компания, буди доста съмнения около новия мениджмънт, макар и това да са хора, които работят от години в Apple. Абстрахирайки се от чисто човешкия фактор, интерес представлява финансово състояние на Apple, предвид резултатите за последното тримесечие, които събудиха известни опасения сред анализатори и инвеститори за бъдещето на компанията.

Вчера(18/10/2011), след края на щатската борсова сесия бяха обявени резултатите на Apple, за четвъртото фискално тримесечие и за ужас на много хора, този път прогнозните стойности за приходите и печалбите, не бяха оправдани. Компанията регистрира печалба от 7.05 долара на акция, при очаквана стойност от 7.39 долара, като това е първия път в който прогнозите не се оправдават от 2004г. насам. Има ли повод за притеснения, по отношение резултатите?

Компанията продължава да отчита силно пазарно представяне, като инвеститорите оценяват високо компанията. Налице е много добра ликвидност на компанията, предвид значителното количество кеш в активите на компанията и липсата на задлъжнялост. Измерено чрез реализираните печалби и коефициента P/E, цената на AAPL е по-ниска от средната за сектора. Прави впечатление коефициента PEG, който е под единица, което говори за известна подцененост на компанията съпоставена спрямо очаквания ръст на печалбите. Възвръщаемостта на собствения капитал е 41.67%, което е далеч над средната за сектора. Тоест, от гледна точка на финансовото здраве на Apple, към момента няма повод за съществени притеснения.

Какво буди тревога сред инвеститорите в такъв случай?

Доколкото това би могло да се нарече недостатък, наличието на ограничен брой продукти, които генерират огромната част от приходите на компанията. Това в даден момент може да изиграят лоша шега на мениджмънта на компанията, ако продукта не бъде възприет добре от пазара.


(Данните са в млн. долари)

От горната таблица се вижда че продажбите на iPhone генерират близо 40% от приходите на Apple. Неочакваният спад в продажбите на iPhone до голяма степен разочарова инвеститорите, въпреки че общия спад на приходите от смартфони е компенсиран от повишението при продажбите на iPad и Macintosh.

Източник: ELANA Global Trader

От гледна точка на техническия анализ, компанията продължава да се намира в дългосрочен възходящ тренд, като през тази седмица станахме свидетели на нов исторически връх при цената на Apple Inc., която достигна 426.70 долара за акция. Възможно е да видим известна корекция в стойността на компанията през следващите седмици предвид теста на оформената линия на съпротива на ценовия канал. Техническа корекция до нива около 355-365 долара може да се окажат добри нива за покупка от страна на пазарните участници.

Въпреки високата цена и по-слабите резултати за последното тримесечие, технологичния гигант ще продължава да бъде във фокуса на инвеститорите, поне докато на пазара продължават да излизат нови подобрени продукти с логото на компанията.

Високата цена на акциите възпира голяма част от малките инвеститори да купуват, затова евентуален сплит на акциите би могъл да се отрази благоприятно върху търговията на компанията. За момента Apple Inc. запазва мястото си под прожекторите на инвестиционната сцена, като поне в близко бъдеще добрите финансови показатели и високия пазарен дял, ще продължат да поддържат интереса към акциите на компанията.