Приключва ли еуфорията на златото

Avatar photo

Емил Петров

брокер, ЕЛАНА Трейдинг

Ценните метали бяха сред основните фаворити на пазара през последните три години, регистрирайки силен ръст вследствие на засилените покупки. През тази година за първи път от много години дори централните банки се превърнаха в нетни купувачи на злато в опит да диверсифицират валутните си резерви, което доведе до допълнителен тласък в цената на златото и среброто.

Оформящата се тенденция към повишение на златото при корекция на борсовите индекси показа, че ценните метали се възприемат като актив-убежище за големи и малки инвеститори.  Това доведе, меко казано, до истерия през последните месеци, когато банките не можеха да отговорят на високото търсене на инвестиционно злато. Прогнози за ръст на златото до 2000 долара за тройунция ежедневно заливаха медийното пространство, след като напрегнатата икономическа обстановка в Европа се очакваше да стане катализатор на нестихващия ръст на златото и среброто.

През последната една седмица обаче се наблюдаваха признаци на избледняване  на негативната корелация между борсовите индекси и златото, след като поредицата от понижения бе съпътствана и от отстъпление в цената на металите. „Черешката на тортата“ бе повишението на маржин изискването за търговия на злато и сребро на фючърните пазари, което доведе до масови разпордажби и ликвидиране на позиции предимно от страна на малките пазарни участници, които нямат възможност да спекулират при толкова високи изискуеми нива на поддържащ маржин.

Дали силният спад от последните дни може да се нарече „спукване на балона” или е корекция, която отново ще бъде последвана от ръст на ценните метали?

През последните 10 години се оформя дългосрочен възходящ тренд при златото, като са налице едва три по-значими корекции, едната от която наблюдаваме в момента. Интересно е движението на златото през 2008г. – година, характеризираща се с рецесия и спад на икономическата активност в световен план. В този период се забелязва сходно движение на индексите и на златото, каквото наблюдаваме и в момента. Златото губи близо 33% от стойността си в рамките на 10 месеца, след което отново възобновява възходящия тренд  в края на годината, непосредствено след фалита на Lehman Brothers.

 Източник: ELANA Global Trader                         GCc1 – COMEX Gold 100 Oz – Continuous

Текущото понижение на златото все още е далеч от корекцията през 2008г. в процентно съотношение, макар регистрираният спад от 20.2% да е формиран в рамките на по-малко от 2 седмици, което показва високата волатилност на пазара.

Източник: ELANA Global Trader                

Въпреки силният низходящ импулс все още е рано да се говори за обръщане на тренда при златото, предвид факта, че не е налице тест на оформената възходяща тренд линия от 2008г. насам. Пробив под линията на подкрепа ще бъде сигнал, че е възможно да се очаква по-съществен спад в стойността на ценния метал, като такъв сценарий може да доведе до спад към около 1300-1400 долара за тройунция.

Катализатор в случая би се явил нова световна рецесия или нова борсова паника, при която всички отново ще потърсят кеша пред каквито и да е активи, подобно на миналата седмица. За момента обаче дългосрочният възходящ тренд пред златото се запазва, като текущите нива може да се окажат атрактивни за много пазарни участници, които очакват в крайна сметка златото да достигне психологическата граница от 2000 долара за тройунция.

Една от основните движещи сили за златото като че ли остава леко встрани от вниманието на пазара в последно време, а именно инфлацията. Към момента не се наблюдава силен инфлационен натиск в Европа, САЩ или Азия, но нека не забравяме колосалните суми, които бяха и продължават да се изсипват в щатската икономика.

От своя страна, Европейската централна банка може в крайна сметка отново да започне с изкупуване на облигации на вторичния пазар, вливайки нова ликвидност. Това в дългосрочен план вероятно ще доведе до инфлация и впоследствие  е възможно да окаже позитивен ефект и върху цената на златото.

Подробно за всички инструменти в ELANA Global Trader

Безплатна виртуална търговия за 30 дни