Нови стимули и опасенията за икономиката от ФЕД

Avatar photo

Евтим Тренков

дилър, ЕЛАНА Трейдинг

 След дълго очакване Федералният резерв взе решение за налагане на нови стимули за американската икономика. Операцията, известна под името Туист 2 обаче не успя да окаже подкрепа на финансовите пазари. Причина за това стана категоричното мнение, изразено от ФЕД, че щатската икономика е в лошо състояние и определено се забавя.

Какво всъщност представлява операцията? Федералният резерв вече е използвал този инструмент. През 1961 година, като целта е била да се стабилизира курса на поевтиняващия тогава долар. Въпреки, че в днешни дни мнението на икономистите е нееднозначно по отношение на ефективността на програма, щатската отслабваща тогава икономика започва да записва значителен растеж през следващите тримесечия.
Между операция „Туист“ и „Количествените улеснения“ (б.а. Quantitative Easing) има една фундаментална разлика. И при двете програми Федералният резерв попълваше портфейла си с щатски ДЦК с дългосрочен падеж (над 6-годишни). Докато при QE обаче ФЕД изкупуваше дългосрочни трежърита с новонапечатани долари, този път по-скоро става дума за размяна на краткосрочните облигации (продажба) с дългосрочни (полупка) на вторичния пазар. Идеята на операцията също е различна – докато при QE 2 бяха „наляти“ 600 млрд. долара за 8 месеца във финансовата система на САЩ, този път стойността на сделките ще е около 400 млрд. долара, като крайната цел е понижаване на лихвите по дългосрочните държавни ценни книжа, а оттам и по кредитите и депозитите с по-дългосрочен падеж. Така ФЕД се надява, че спестяванията и инвестициите на гражданите и бизнеса ще се пренасочат към пазарите на акции, което в края на крайщата да стабилизира и финансовите пазари.

От таблиците ясно се вижда, че през 1961 г., когато ФЕД задейства първата операция „Туист“ се наблюдава силен растеж на икономиката, като разликата между второто и третото и третото и четвърто съответно е повече от 100%.
Въпреки ползотворния ефект върху икономическия растеж обаче, пазарите реагираха негативно. Първа и най-ясна причина е, както споменах, крайното и категорично мнение на Федералния резерв, че пред икономиката „има значителни рискове от влошаване“. На второ място трябва да се подчертае, че монетарните стимули до сега не успяха да окажат траен натиск върху безработицата и да подкрепят потребителското доверие в дългосрочен план. Как ще реагира щатската икономика, предстои да разберем.
На пазарите се наблюдава изключително засилване на долара спрямо златото, среброто и стоковите валути. Само за ден суровият петрол изгуби приблизително 6% от стойността си, а в четвъртък, 22 септември, европейските пазари затвориха с 5% понижение. Същевременно дългосрочните ценни книжа се изстреляха до нови върхове, като 30-годишното трежъри достигна 145’10 долара.  Въпреки че ситуацията е добра за реализиране на спекулативни печалби от къси продажби на индекси и  акции, не е изключено през следващата седмица да се наблюдава силен възходящ импулс, когато еуфорията отмине и пазарите се концентрират върху сближаването на краткосрочните с дългосрочните лихви по щатските трежърита.