Какво да очакваме от китайския юан

Avatar photo

Генади Гешев

ръководител "Международни финансови пазари", "Елана Трейдинг"

Преди дни Китай обяви намерението си да освободи напълно курса на основната си валута до 2015 г. Това не е изненадващ ход, макар посоченият срок на изпълнение да е по-кратък от очакваното на международни пазари.

Китайският юан е обект на засилен контрол в последните близо 20 години. От  1994 до 2005 г. е в сила фиксиран обменен курс с щатския долар, първоначално на равнище от 8.70 USD/CHY и в последствие 8.28 USD/CHY. Този режим е подложен на множество критики от страна на търговските партньори на Китай. Освен това резултати от редица модели потвърждават, че при липса на обвързаност с американския долар, китайският юан би поскъпнал на валутните пазари.

Този дисбаланс между реалната стойност на китайската парична единица и нейната изкуствено поддържана цена има няколко основни последствия. Стоките и услугите, изнасяни от Китай, запазват сравнително ниски цени и са по-конкурентоспособни. Следствие е увеличеното производство и поддържане на ниска безработица. Отчита се значителен излишък по търговската сметка на текущия баланс.

Размерът на входящите преки чуждестранни инвестиции към Китай многократно надвишава изходящите, което води до излишък и по финансовата сметка. Поради необходимостта от намеса на Китайската централна банка за запазване на регламентирания курс, платежният баланс на страната акумулира доларови резерви, които към 2005 г. са в размер на около 700 млрд.  $.  По това време САЩ обявяват, че ще наложат данък от 27.5% върху внасяните китайски стоки. Това решение, наред с общия международен натиск, е фактор за промяна – курсът на юана започва да се определя от пазарното търсене и предлагане, с отношение към движението в цените на кошница от валути.

Налага се ограничение за флуктуации в рамките на +/- 0.5% от курса за предходния ден. Към края на 2007 г. цената на китайската валута започва да поскъпва с високи темпове, за да достигне до 6.83 USD/CHY през 2008 г. По-скъпата валута благоприятства преките чуждестранни инвестиции от Китай, които се удвояват от 2007 до 2008 г. Китай започва да изпитва затруднения с повишените инфлация и безработица, както и с настъпващата икономическа криза. От 2008 до 2010 е в сила регламентиран курс, който се задържа сравнително стабилен около 6.83 USD/CHY. Отново е необходима намеса за неговото поддържане, която води до натрупване на валутни резерви в размер на 2439.5 млрд. $.  В средата на 2010 г. цената на китайския юан отново става обвързана с движението на кошница от валути, с възможност за движение от +/- 0.5 % спрямо доларовия курс от предходния ден. Оттогава има увеличение на цената на китайската валута с 6.9%.

 

 

 

 

 

 

USD/CNY на седмична база. Източник: Bloomberg

Понастоящем размерът на валутните резерви надхвърля 3000 млрд. $, 2/3 от които са деноминирани в долари. Китай няма големи възможности за диверсификация на доларови активи със стойност от такъв размер, а обезценка на щатската валута би намалила стойността им.

Инфлацията за юли 2011 г. е в размер на 6.5%, най-висока стойност в последните 37 месеца. Китайската централна банка неколкократно увеличава лихвените проценти и минималните задължителни резерви, за да ограничи паричното предлагане.  Предстоящото поетапно освобождаване на цената на китайския юан ще има положителен ефект върху възможностите за приток на преки чуждестранни инвестиции към останалия свят.

Факт е, че понастоящем инвестициите към чужбина идват предимно от компании, които са държавна собственост. Увеличаването на изходящия поток от инвестиции би бил ключов механизъм за интегрирането на Китай в световната икономика. В последната година се наблюдава предлагане на финансови продукти, деноминирани в CHY, което се радва на голям инвеститорски интерес. Освен това вече има възможности все повече външнотърговски сделки да бъдат уреждани директно в CHY, което намалява в голяма степен рисковете, на които традиционно са изложени чуждестранните партньори на Китай.
Освобождаването на курса на китайския юан е необходимо действие за избягване на прегряването на китайската икономика. Сред очакваните последствия са покачване на вътрешното търсене, увеличаване на преките чуждестранни инвестиции към останалия свят, ограничаване на текущия инфлационен натиск, намаляване на съществуващия излишък по платежния баланс, по-малка зависимост на китайската икономика от движението на щатския долар, както и постепенно утвърждаване на китайския юан като стабилна световна валута.

Валутната двойка USD/CNH ще бъде достъпна за търговия за клиентите на ELANA Global Trader от 3 октомври 2011

Подробно за всички инструменти в ELANA Global Trader