Да очакваме ли нови интервенции от Японската централна банка

Avatar photo

Евтим Тренков

дилър, ЕЛАНА Трейдинг

Лятото беше напрегнато за финансовите пазари. Наблюдаваше се силно волатилно движение, като т.нар. активи-убежища, в т.ч. и валути-убежища отчитаха продължително поскъпване. Това логично доведе до интервенции от Швейцарската централна банка и Bank of Japan на валутния пазар, чиито икономики са изключително зависими от износа си. В противен случай пред Япония и Швейцария се създаваха опасни предпоставки продукцията им да стане неконкурентна на външните пазари, което да предизвика рецесия в двете страни.

 Швейцарската централна банка обаче беше по-настоятелна в случая, като гарантира, че няма да остави еврото да падне спрямо швейцарския  франк под 1.20 EUR/CHF. Швейцарската валута се потопи значително спрямо основните си конкуренти на валутния пазар, след което се стабилизира. Японската йена обаче продължава поскъпването си, както спрямо еврото, така и спрямо щатския долар и британския паунд.

Имаме ли основания за очакваме нова интервенция и какво е вероятно да се случи при такъв сценарии?

USD/JPY, Дневно, второ тримесечие/трето тримесечие 2010 г.

Източник: ELANA Global Trader

Наблюдаваме движението на USD/JPY, обхващайки моментът, когато започна т.нар. „валутна война“. През септември 2010 г. Bank of Japan осъществи валутна интервенция – ход, който не беше прилаган години наред, като целеше да окаже натиск върху поскъпващата японска йена. Ефектът от интервенцията беше краткотраен и впоследствие валутната двойка продължи низходящия си курс (поскъпване на йената/поевтиняване на щатския долар)

EUR/JPY, Дневно, второ тримесечие/трето тримесечие 2011 г.

Източник: ELANA Global Trader

 Ситуацията, която се развива една година по-късно при EUR/JPY е сходна. Единната валута достига исторически дъна, като на този етап основен натиск оказва европейската дългова криза и липсата на единна и конкретна позиция по разрешаването й. Въпреки че Европа като цяло не е сред най-големите вносители на японски стоки в световен мащаб, движението на йената спрямо еврото до голяма степен движи и курса на йената спрямо останалите световни валути, в т.ч. и долара.

 Възможните сценарии:

 BoJ вече демонстрира решителността си да действа на валутния пазар, когато почувства икономиката на Япония застрашена то скъпата йена. Така, че по мое мнение в средносрочен план може да се очаква нова интервенция на валутния пазар. Този път обаче не може да се говори за координирани и съгласувани действия с Г7, каквито наблюдавахме през март т.г., непосредствено след разрушителните земетресение и цунами. От една страна обаче японците вероятно предполагат, че всичките им намеси, чрез продажби на млрд. йени не дадоха дълготраен резултат. През лятото наблюдавахме още един опит от Централната банка за успокояване курса на йената, но той за пореден път беше неуспешен. Лесно е да се предположи, че от Bank of Japan са обърнали внимание на тази тенденция. Оттук следва, че вероятността да наблюдаваме отново продажба на милиарди йени и закупуване на долари като единствена мярка е малка. Очаквам, че е въпрос на време преди Япония да предприеме решителни мерки срещу скъпата си валута. Засега обаче може само да се спекулира с възможните варианти, като моето е мнение е, че не е изключено японската йена поне временно да бъде вързана за щатския долар или за кошница от валути, по пример на швейцарския франк към еврото. Такава мярка със сигурност ще има достатъчно сила върху спекулантите и до този етап се доказа като ефикасна.

Моята прогноза е, че при поскъпване на йената до съответно 75.90 USD/JPY и/или 103.00 EUR/JPY, ще се заговори сериозно за предприемане на действия. Трудно е да се прогнозира какви точно ще са тези евентуални действия, но на базата на видяното дотук може да се спекулира. Ако тази прогноза се реализира, очаквам в дългосрочен план USD/JPY да се таргетира около стойности в рейнджа 79.00 – 80.50, а EUR/JPY да се движи около 106.10 – 107.00.

30 дни безплатна и безрискова търговия на валутните пазари в ELANA Global Trader