Сертификатите върху SOFIX натиснаха БФБ надолу

Avatar photo

Тамара Бечева

анализатор, ЕЛАНА Трейдинг

SOFIX не успя да задържи ръста си от началото на годината, но все още е сред най-добре представящите се в региона. Негативните настроения в чужбина и слабата активност на инвеститорите понижиха основния индекс до 350 пункта.
През годината има два спада на БФБ с по-различно обяснение от обичайното. На 6 юни 2011 г. и на 9 август 2011 г. Royal Bank of Scotland обяви, че е затворила два от сертификатите, базирани на SOFIX. Това се отрази в спад на пазара, тъй като за да бъдат изплатени сертификатите, банката трябва да продаде акции. Вероятно инвеститорите в чужбина са предпочели да намалят експозициите си на българския пазар.

Структурираните продукти представляват инвестиция /в кошница от акции, опции, индекси, суровини, дълг или валута/, при която емитентът – обикновено инвестиционна банка, се явява насрещна страна по сделката. Банката въвежда котировки купува/продава и осигурява лесно излизане/влизане. Инвеститорът би могъл и сам да направи тази инвестиция, но това ще му коства големи транзакционни разходи, а често има и регулаторни ограничения.

Структуриран продукт в чист вид в България не е емитиран. Има различни фондове, включващи някои от най-ликвидните компании на БФБ. През 2007 г. и 2008 г. някои банки пуснаха депозит, доходността по който се формираше въз основа на движението на SOFIX. Срокът му беше една година, а сумата на депозита гарантирана. В края на 2006 г. холандската инвестиционна банка ABN Amro емитира и първите сертификати, базирани на основния ни индекс. Те са с отворен падеж и са емитирани в евро. (В края на 2007 г. Royal Bank of Scotland купува част от бизнеса на ABN Amro и в момента пласира сертификатите върху SOFIX). Няколко месеца по-късно HVB (част от структурата на UniCredit) и БФБ подписват лицензионно споразумение, което дава възможност за създаване на финансови инструменти, базирани на индекса. На Варшавска фондова борса в момента се търгува дълъг сертификат върху SOFIX. Размерът на емисията е 300 000 сертификата с емисионна стойност 100 полски злоти всеки, като банката няма право да го затвори преди февруари 2013 г. На Deutsche Boerse се търгува друг инструмент от същия тип, емитиран отново от Уникредит. Австрийската Erste Bank също издава сертификат, но основан на кошница от български акции.

Може да се каже, че сертификатите на ABN Amro са единствената възможност за къса продажба на българските акции, тъй като първоначално има емитирани и къси сертификати върху индекса. В момента, са отворени само дълги позиции.


Източник: Royal Bank of Scotland

През годините промените в основния индекс на капиталовия ни пазар, както и затварянето на някои от сертификатите предизвикваха сериозни движения на БФБ. Промените в SOFIX, които влязоха в сила от 19 септември успяха да направят нещо, което от доста време никоя вътрешна новина не успя – раздвижиха пазара отново, макар и в негативна посока. Влизането на Неохим и М+С Хидравлик в изчислението на основния индекс на мястото на Доверие обединен холдинг и Енемона изстреляха дневния оборот на БФБ на 16-ти този месец. /Сделката за 10.8% от капитала на Оргахим също имаше сериозен принос към изтъргувания обем./ Основната причина за ръста на оборота са базираните на SOFIX сертификати. Ликвидността в момента е толкова ниска, че затварянето на всеки от сертификатите оказва осезаем натиск върху пазарните цени.