Активността в телекомуникационния сектор събуди интереса на инвеститорите

Avatar photo

Емил Петров

брокер, ЕЛАНА Трейдинг

Миналата 2010 г. се характеризираше със засилена дейност на компаниите в сферата на сливанията и придобиванията, в унисон с ръста на капиталовите пазари. Текущата 2011 г. също започна обещаващо, с повишение на борсовите индекси и все така високи нива на корпоративна активност, до третото тримесечие, когато започна да се отчита спад в общия обем на сделки по поглъщания на компании в световен мащаб.

Въпреки това, един от интересните сектори през тази година, който отчита големи обеми е телекомуникационният сектор. От началото на годината регистрира обем от 146.52 млрд. долара на корпоративните сделки по сливания и придобивания, на фона на второто място за петролния сектор, който отчита обем от 119.56 млрд. долара.

Поглъщанията в сектора отговарят за над 85% от общия обем, като 177 от сделките са трансгранични, което говори за значителен интерес на компаниите към развитие на дейността си в международен план.

Над 90% от всички сделки са на стойност до 500 млн. долара, което е знак, че придобиващите компании до голяма степен търсят диверсифициране на дейността си и оптимизиране  на работния процес, с което да се постигне по-висока рентабилност. Доказателство затова е високият брой сделки в определени подсектори на телекомуникационната индустрия. В топ 3 на таргетираните подсектори по брой сделки  попадат:

– Телекомуникационни услуги
– Безжично оборудване
– Телекомуникационно оборудване

 

 

Средната премия над пазарната цена при осъществените сделки е 12.5%, като се наблюдава ръст през всяко тримесечие на текущата година. За третото тримесечие на 2011 г. премията по сделките за  придобивания е средно 28%, при едва 7.8% в началото на годината.

Внимание предизвиква сделката по придобиването на T-Mobile USA Inc. от страна на АТ&Т на стойност 39 млрд. долара която все още не е финализирана, като това се явява и най-голямата сделка в световен мащаб от началото на годината.

В горната таблица са 10 от знаковите сделки в сектора през тази година, като 5 от тях все още не са завършени. Възможно е да края на годината да продължи да се наблюдава активност в областта на придобиванията, предимно при профилирани компании с малка пазарна капитализация.

 

 

 

Телекомите попадат в технологичния сектор, като отчитат средна възвръщаемост на собствения капитал от 16.41%, при среден коефициент P/S= 1.08 и P/B=1.95.  Компаниите от сектора имат висока корелация с движението на пазара, като могат да изпитват повишена волатилност при резки промени на пазарните условия. По-консервативните инвеститори, желаещи да инвестират в телекомуникационния сектор, биха могли да използват борсово-търгувания фонд iShares S&P Global Telecom Sector Index Fund( IXP:arcx), чиято експозиция е съсредоточена в сини чипове, голяма част от които активно участват  на корпоративния пазар.

Рисковите пазарни участници, които търсят по-висока доходност могат да се насочат  към малки компании със строго профилирана дейност. Такива фирми могат да донесат по-висока капиталова печалба при повишение на рентабилността и биха били потенциални цели за поглъщане  от страна на големите играчи в сектора.