Срещата в Джаксън Хол – глътка въздух за финансовите пазари?

Avatar photo

Евтим Тренков

дилър, ЕЛАНА Трейдинг

 От началото на август световните капиталови пазари губят панически стойността си. Акциите се сриват, водени от финансовия сектор. Дори технологичните компании не могат да компенсират спада, въпреки ръста печалбите и активността на сливанията и придобиванията  в сектора. Междувременно златото продължи ръста си, установявайки се трайно над 1 800 долара за тройунция и насочвайки се към 1 900 долара за тройунция. Сред печелившите също така са швейцарският франк и японската йена, които традиционни привличат инвеститорите с ниска доходност и висока сигурност.

Спадът в стойността на акциите в глобален мащаб предизвика опасенията от повторно влизане на САЩ и развитите европейски страни в рецесия. Порочният кръг се допълва от факта, че именно тези опасения за рецесия са опасна предпоставка за спада на капиталовия пазар да прерасне в паника и траен мечи пазар.

В края на този интензивен за пазарите месец се задава и може би най-значимото икономическо събитие, предвид напрегнатите пазари – срещата на централните банкери от цял свят в Джаксън Хол, която ще се проведе в края на седмицата.

С какво помогна QE 2, конкретно на финансовите пазари?

Засега спекулациите се концентрират основно върху директора на Федералния резерв – Бен Бернанке. Пазарните участници, в по-голямата си степен, очакват и се надяват гуверньорът на ФЕД да обяви началото на QE3 (Quantitative Easing III – програма за стимулирането на щатската икономика, чрез изкупуване на дългосрочни трежърита от страна на ФЕД). Надеждите за нова стимулационна програма са основателни, като се има предвид ефикасността по отношение на капиталовия пазар на QE 2 и фактът, че корекцията в стойността на акциите и индексите започна след изтичването й в края на юни и началото на юли т.г.

Долната графика разглежда движението на основния щатски индекс S&P 500 на дневна база:

Източник: ELANA Global Trader

Както отбелязах в предишен свой анализ, подкрепата, която QE2 оказаха за акциите е осезаема. S&P отчете ръст от 1 040 пункта до 1 357 пункта (най-висока стойност по време на QE2) само за 10 месеца (август 2010 – юли 2011). Това е ръст от 30.5%. След края на QE2, до този момент S&P 500 загуби 17% Другата очевидна тенденцията е, че S&P 500 не успя да пробие над 1 400 пункта преди месец юли основни заради фактори, идващи извън САЩ. Излишната от гледна точка на пазарите политическа полемика за тавана на щатския дълг се оказа катализатор на и без това притеснените от прекомерното задлъжняване пазари.

Картинката при десетгодишните щатски ДЦК е обратнопропорционална на тази при индексите:

Източник: ELANA Global Trader

Логично, когато на пазара на акции има разпродажба или опасения от забавяне на икономически растеж, в т.ч. и връщане в рецесия, стойността на щатския дълг се повишава за сметка на изискуемата доходност. Въпреки, че ФЕД изкупи трежърита на обща стойност от 600 млрд. долара, стойността на ДЦК-тата падна, както и доходността им. Трябва да се отбележи, че причина за това стана бягството от ниската доходност на трежъритата. Федералният резерв изкупуваше ДЦК-та именно, за да натисне доходността им надолу, с което да стимулира кредитирането, което носи по-голяма доходност от малката лихва при трежъритата.

Можем ли да очакваме QE3 след срещата в Джаксън Хол и какво вероятно ще последва?

На първо място е важно да се отбележи едно. Бен Барнанке сам заяви, че се учи от историята и, че няма да повтори грешката на ФЕД от началото на XX в., която доведе до Голямата Депресия. Става дума за прекалено рано затягане на монетарната политика от централната банка. По отношение на основния лихвен процент FOMC заяви, че той остава плаващ между 0% и 0.25% до юни 2013 г. От друга страна стимулационните програми за икономиката, чрез изкупуване на трежърита, каквато именно е QE – Quantitative Easing е непопулярна сред големите световните икономики, начело с Китай и Бразилия, които обвиняват ФЕД, че подценява долара чрез печатането на пари, затруднявайки износа на двете членки на BRIC. Нужно е да се поясни, че максимата от Уолстрийт „Убий или бъди убит“ започва да важи с все по-пълна сила по отношение на паричните политики, водени от различните централни банки, след като Швейцарската и Японската централни банки интервенират валутните пазари, с което целят обезценяне на франка и йената, а оттам и избягване на нова рецесия, предизвикана от спад в износа.

Именно ако следваме тази логика, Федералният резерв вероятно няма да се повлияе значително от мнението на колегите си в Европа, Азия и Южна Америка, което доближава QE 3 до реализирането й.

Горната гледна точка обаче е твърде едностранна.

На този етап е трудно да се прогнозира как точно FOMC (Комисията за монетарна политика към Федералния резерв) ще бори корекцията на капиталовите пазари и как ще противодейства на очевидното икономически забавяне в Щатите. Поглеждайки обективно на ситуацията, непосредствено преди срещата в полза на нов транш „Количествени улеснения“ има 6 фактора.

На първо място, логично може да се посочи корекцията на финансовите пазари, която продължава да обезценява акциите, начело с финансовия сектор. На второ място са възможните мерки на банките срещу евентуална нова криза. Това неминуемо би довело до затягане на кредитирането, въпреки поскъпването на държавните ценни книжа и по-ниската доходност, която те предлагат. Възможно е големите институционални инвеститори да се насочат именно към тяхната сигурност, избягвайки риска, който биха поели от експозиция в потребителски кредити.

Другите фактори в полза на нова стимулационна програма могат да се обединят като един – това е всеобщото икономическо забавяне, което се наблюдава от втората половина на второто тримесечие до този момент. Висока безработица, предполагащо слабо потребление, а оттам и понижени прогнози за ръста на БВП. След края на QE 2 Бен Бернанке изрично посочи, че при сигнали за рискове пред икономическото възстановяване ФЕД ще е готов да действа отново, като ново стимулиране на икономиката не е изключено. Конкретно ставаше дума за реинвестиране на падежа по закупените от Федералния резерв трежърита в закупуването на нови щатски ДЦК. Сумата която циркулираше в медийното пространство, беше 300 млрд. долара.

От друга страна са факторите, които вероятно ще накарат от FOMC (Комисията за монетарна политика към ФЕД) да се колебаят за одобряване и стартиране на QE3. На първо място трябва да се посочи обезценката на „зелените пари“. Вливането на ликвидност на финансовите пазари означава с други думи печатане на долари. Именно оттук се създават рискове и предпоставки за другите два фактора, които биха могли да разубедят Федералния резерв. На първо място, поевтиняването на долара ще изстреля цените на суровините нагоре, подхранвайки инфлация.

В дългосрочен план това означава, че тази стимулационна програма за местната икономика по-скоро ще задуши бизнеса, повишавайки производствените разходи, а оттам и потребителските цени. Потреблението на дребно формира най-голям процент от щатския БВП, т.е. в дългосрочен план наводняването на пазарите с долари ще се отрази негативно и така или иначе ще се стигне до ново забавяне на растежа. При такъв сценарий възможно решение е изтеглянето на тази ликвидност, след като пазарите са се успокоили и икономиката стабилизира растежа си. Тази тема обаче беше коментирана и непосредствено преди края на QE 2 програмата. Както стана ясно, такова изтегляне трябва да се проведе изключително внимателно, поетапно и продължително, което означава трайно задържане на инфлацията. В противен случай има опасност от нова корекция, изненадваща загуба на доверие и поетапно стапяне на спестяванията, инвестирани в ново рали при акциите. На второ място, както споменах, търговските партньори на САЩ не са благоприятно настроени спрямо такава програма.

Япония и развиващите се пазари, чийто експортно-ориентирани икономики са основните потърпевши от евтиния щатски долар. Именно Америка е сред основните пазари на тяхната продукция и оскъпяване на местните валути ще направят продукцията им неконкурентоспособна. Всичко това ще създаде предпоставки за нови заплахи от т.нар. „валутна война“ и масови интервенции от централните банки на валутния пазар с цел манипулиране на валутните курсове.

Инфлацията в САЩ обаче ще има позитивен ефект конкретно върху капиталовите и дълговия пазар на щатите. От една страна, ще се наблюдава понижение на реалната лихва по депозитите, което ще пренасочи по-голяма част от спестяванията на американците към финансовите пазари, докато банките ще си набавят евтино финансиране от ФЕД, с което да кредитират населението. Ниската доходност по облигациите и почти нулевия основен лихвен процент на Федералния резерв, стимулиране на финансовите институции и пазари в страна ще създадат нужния катализатор за икономически растеж. На второ място, евтиният долар ще е предпоставка за привличането на повече чужди инвеститори.

Въпреки, че подкрепата от чужди инвеститори върху щатския фондов пазар вероятно ще е незначителна, тя пак съществува и ще създаде предпоставки за още по-дълбока ликвидност, по-големи обороти, а оттам и поскъпване на акциите.

Като имаме предвид основните причини за съществуването на Федералния резерв – осигуряване на ценова стабилност, както и запазване на стабилността на финансовата система и институции в страната, явно ФЕД е поставен пред трудна дилема. Опасенията около здравето на щатската финансова система обаче имат нужда от опровергаване. Точно този фактор вероятно е в най-голям плюс за налагането на нови стимули. Федералният резерв очевидно също приема тази теза, след като реши да запази основния лихвен процент непроменен поне до юни 2013 г., с което осигурява достатъчно разхлабена монетарна политика. Така, че може да се каже, че стимулите от една страна са налице. Ако се приеме, че тенденцията е ФЕД да продължи на всяка цена стимулирането на икономиката, то вероятно в петък ще чуем одобрение за стартирането на QE 3.

Важно обаче е как ще реагират пазарите съответно при новина за стартиране или за изключване на нова стимулационна програма. Надолу ще представя графики на индекса S&P 500, щатските 10-годишни трежърита и доларовият индекс, който измерва движението на „зелените пари“ спрямо кошница от 6 валути.

E-mini S&P 500 – Седмично

Източник: ELANA Global Trader

В по-голямата си степен инвестиционната общност се отнася сантиментално към QE 2 и се надява на същия ефект при евентуална нова стимулационна програма. Спекулациите в тази посока вече се усещат на капиталовите пазари и в световен мащаб се наблюдава ръст при индексите. Оценявайки ситуацията и рисковете, които бяха описани по-горе, при липса на нови стресови фактори от арабския свят или еврозоната, може да се очаква плавно и постепенно поскъпване на S&P. Силна съпротива оказва ниво 1 265 пункта, което вероятно няма да бъде пробито от първия тест и е възможно да се наблюдава корекция до около 1 230 пункта. Вторият тест на евентуалната съпротива може да се очаква да е успешен, което по всяка вероятно ще изстреля стойността на индекса нагоре до 1 350 пункта, което ниво остава последното препятствие преди психологическата граница от 1 400 пункта.

Възможно е до края на годината да наблюдаваме преодоляване на 1 400 и достигане на съпротива между 1 450 и 1 475 пункта, което е пробитата възходяща тренд линия от януари 2009 г. до юли 2011 г. Изтеглянето на ликвидността, след изтичването на евентуална нова стимулационна програма трябва да стане постепенно, както бе споменато. Вероятно е този краен етап да бъде достигнат след 2 до 3 тримесечия, ако се базираме на видяното от QE 2. Важно е докато трае QE 3 обаче потреблението и производствената активност да се запазят на високо ниво. Евтиното финансиране, което ще е достъпно до банките може да се очаква да даде инерция и на ипотечното кредитиране, което да съживи жилищния сектор. Като цяло ново вливане на ликвидност и изкупуване на активи от Федералния резерв може да се очаква да даде положителен дълготраен ефект върху фондовите пазари и стойностите на индексите. Важното е обаче при висока инфлация и затягане на паричната политика да се подходи внимателно.

Ще бъде преувеличено, по мое мнение, да се говори за нов срив, ако в петък Бен Бернанке не обяви намерения за нови стимули. Като цяло акциите отчетоха значителен спад през последния месец, което отваря възможности за добри покупки.

Намеренията лихвите да останат ниски, както и ралито, което реализираха трежъритата ще оставят доходността по банковите депозити и облигациите ниски. Корекцията разкрива добри възможности за покупки и вероятно постепенно поскъпването ще се възстанови, макар и с по-бавен темп. Тежест първоначално обаче може да се очаква да окажат акциите на финансовите компании, в т.ч. и на големите банки, което ще отвори възможност пред спекулантите и хедж фондовете за печалби чрез продажби. Възможно е първоначално да се наблюдава нов спад до 1 100 пункта, което оказва значителна техническа подкрепа.

По мое мнение, силните корпоративни отчети, които бяха публикувани до този етап през 2011 година, ще оказват силна фундаментална подкрепа на акциите занапред. Въпреки забавянето на икономическия растеж през лятото и по-слабите макроикономически данни, печалбите вероятно ще се задържат на отлични нива и през остатъка от годината. При така описаната ситуация, съпротивите се запазват същите за S&P 500. Целевата стойност обаче може да бъде понижена до 1 400 пункта.

10 Year US T-Notes Composite – Седмично

Източник: ELANA Global Trader

Актуализирането на QE 3 в края на седмицата по всяка вероятно ще подкрепи доверието на инвеститорите в американската икономика и ФЕД, което автоматично ще ги оттласне от трежъритата. В допълнение натискът върху доходността, която ще окажат нови покупки на облигации от Федералния резерв и корекцията при акциите ще отворят възможност за добри печалби от фондовите пазари. Вероятно ще последва също толкова силен низходящ импулс, колкото беше силен и възходящият такъв при понижаването на кредитния рейтинг на САЩ.

Не е изключено около 128’00.5 да се наблюдава забавяне в поевтиняването на трежъритата, което да продължи за не повече от 2-3 сесии. Пробив надолу ще продължи поевтиняването на щатските 10-годишни ДЦК до средносрочната подкрепа при 125’30, като пробив надолу вероятно ще достигне до 122’15 в края на самата програма. В дългосрочен план, евентуално затягане на паричната политика от САЩ при благоприятно икономически данни е възможно да предизвика възходяща корекция при трежъритата, предизвикана от по-високата доходност, която ще предлагат. Тъй като обемите, които ФЕД ще изкупува по време на евентуална нова стимулационна програма ще са големи, не може да се очаква в никакъв случай да наблюдаваме свободно падане в стойността на облигациите.

Вероятно трежъритата ще се развиват обратно пропорционално на индексите при липса на нови икономически стимули. Разбира се, не е изключено първоначално да се създаде паника, предизвикана липсата на нова евентуална програма. Това може да доведе до силен възходящ тренд при облигациите, като конкретно 10-годишните трежърита е възможно да поскъпнат до 133’00. Ниската доходност и лихви, както и благоприятните нива на съотношението цена/печалба при акциите като цяло може да се очаква, че ще окажат натиск върху трежъритата в дългосрочен план и ще наблюдаваме постепенното им поевтиняване до по-високата целева стойност при 125’00.

NYBOT US Dollar Index – Седмично

Източник: ELANA Global Trader

При новина за стартирането на Quantitative Easing 3 програма, логично, доларът ще бъде сред основните губещи. Засега историческата долна граница на индексът, измерващ движението на „зелените пари“ е 72.10 пункта. При евентуално ново поевтиняване, породено от наводняването на пазара с долари и пренасочването на инвеститорите към по-доходоносни валути и активи може да се очаква това ниво да бъде тествано. Успешен пробив по всяка вероятност ще изведе индекса до историческото му дъно при 70 пункта в средносрочен план, което е и силна психологическа граница.

При такъв сценарии може да се очаква да има краткотрайни спекулативни поскъпвания на „зелените пари“, докато трае програмата, като трайно обръщане на низходящия тренд ще има едва при изтичането й и повишаване на лихвите от ФЕД.

Ако в петък обаче Бен Бернанке обяви, че засега не се планира нов кръг икономически стимули, по всяка вероятност ще наблюдаваме в краткосрочен план тест на низходящата тренд линия. Доларът вероятно ще продължи да бъде най-търсеният актив на валутния пазар, заедно с швейцарския франк, японската йена и златото. В допълнение, инвеститорите в долари ще са спокойни, че няма да бъде включена отново печатницата на Федералния резерв, което допълнително да обезценява щатската валута. Слабо вероятно е да видим повторно изпадане на САЩ в рецесия и поскъпване на долара, като това от 2008 година. Въпреки това в дългосрочен план таргетираната стойност на индекса ще е 81.70 пункта, като е възможно да се наблюдава силно забавяне около 76.15 пункта и 79.00 пункта.

Традиционния статут на валута-убежище на долара вероятно ще оказва подкрепа, а и по всяка вероятност голяма част от инвеститорите ще предпочетат да избягват по-рискови активи, докато не се наблюдава поне минимално подобрение в макрокартината.

По мое мнение, независимо какво решение ще бъде обявено в петък на срещата в Джаксън Хол, няма да наблюдаваме нов срив на фондовите пазари в САЩ и акциите в дългосрочен план ще възстановят растежа си, но с различен темп. Трежъритата по мое мнение ще останат под натиск заради ниската доходност, която вероятно ще се запази и занапред, като се имат предвид ниските лихви и ралито при държавните ценни книжа след понижения кредитен рейтинг на САЩ. Доларът остава най-трудно предвидим. Различните сценарии предполагат различно развитие при него.

Какво обаче ще реши Федералния резерв – предстои да разберем в петък.