Ще ни изненада ли щатския Конгрес?

Avatar photo

Емил Петров

брокер, ЕЛАНА Трейдинг

Летните месеци като цяло се характеризират със спокойна търговия при ниски обеми, предвид отпускарския сезон и отдръпването на голяма част от инвеститорите от пазара. Тази година се различава до голяма степен от традиционното схващане за „слабото лято“, като се наблюдава значителна волатилност на валутните пазари макар и без ясна посока на движение.

Какво да очакваме от идния месец август?

Вероятно всички вече знаят определящата дата 2 август – последния срок за увеличение на тавана на щатския дълг. Макар увеличенитето на лимита от щатските власти само по себе си да е действие, което е извършвано нееднократно в миналото, този път нещата са по-различни благодарение на липсата на мнозинство на една партия в двете камари на Конгреса. Рискът от понижение на кредитния рейтинг на САЩ представлява заплаха не само за американците, но и за повечето развити икономики, предвид тесните търговски и икономичекси взаимовръзки и големите експозиции на някои страни в американски правителствени облигации. Разбира се, капиталовите пазари ще бъдат първите, които ще отразят крайното решение на щатските законодатели, били те положителни или отрицателни.

Липсата на консенсус между плана на демократа Хари Рийд и плана на представителя на републиканците Джон Боунър е основният проблем, които трябва да бъде разрешен през оставащата една седмица. Демократите настояват за моментално увеличение на дълговия таван с 2.4 трлн. долара, което да бъде последвано от съкращение на бюджетните разходи с 2.7 трлн. долара през следващите години. В същото време плана на Джон Боунър предлага увеличение на тавана на два пъти с 1трлн.  и 1.6 трлн. долара, което да бъде съпътствано със сериозни бюджетни съкращения във фазите на повишенията на дълговия таван.

Колкото и невероятно да звучи, евентуалната неплатежоспособност на САЩ, излезе на дневен ред и това изглежда наистина плашещо.

Патовата ситуация между американските политици, може да доведе до сериозни последици в реалната икономика и на щатския капиталов пазар. След като кредитните агенции вече завиха готовността си да понижат рейтинга на САЩ, ясно е че липсата на крайно решение в Конгреса, веднага ще бъде последвана от негативна реакция на пазара, който ще отрази евентуалната загуба на текущия кредитен статут на страната. Това вероятно би довело до ръст на изискуемата доходност при щатските трежърита и ръст пазарните лихвени нива.

При такъв негативен развой САЩ, може да се окажат в ситуация при която основния лихвен процент да остане при нулеви нива(0.25%), докато реално лихвите в САЩ се повишат вследствие на корекцията на кредитния рейтинг и пониженото доверие от страна на инвеститорите. Това би дало отражение върху цялостната икономическа активност на САЩ, и най-вече върху крайния потребител, който ще усети най-сериозно последиците от подобен негативен сценарий. Компаниите вероятно също ще бъдат засегнати от евентуалното оскъпяване на кредитния ресурс, но имайки предвид генерираните парични средства и относително високата ликвидност, не би трябвало да се стигне до апокалиптични сценарии, подобно на фалита на Lehman Brothers поне в близко бъдеще.

Песимистичният вариант описан по-горе е напълно реален, но е възможно да не се стигне до такъв краен изход, ако все пак патриотизма на американците надделее над партийните интереси. В крайна сметка в интерес на всички е САЩ да не изпадат в ликвидна криза, която да бъде причинена от тях самите в момент, когато все още се опитват да овладеят високата безработица.

Кой ще бъде големия губещ?

Щатският долар изглежда ще се окаже големия губещ, независимо от това дали ще бъде постигнат консенсус между демократи и републиканци.  В случай на липсата на единен одобрен план за увеличение на лимита на дълга, кредитния рейтинг ще бъде понижен и доверието на инвеститорите в страната вероятно ще отслабне, което неминуемо ще даде негативно отражение и върху статута на долара, като валута-убежище. При евентуално постигане на консенсус и приемане на повишението на дълговия таван, евтините пари ще продължат да „текат“ и ФЕД ще продължи да печата зелени банкноти срещу трежърита, а в дългосрочен план е видимо, че това води до обезценяване на долара.


Източник: ELANA Global Trader
(NYBOT US Dollar Index – DXc1 – continuous) 

Доларовият индекс отразяващ, движението на щатския долар спрямо кошница от 6 основни валути, продължава да се намира в низходящ тренд, като се наблюдава консолидация през последните 3 месеца. Пробивът на линията на подкрепа, вероятно ще даде началото на нов спад на индекса през следващите дни, като силно ниво на подкрепа е 73.0 пункта.