Ще създаде ли текущата корекция в САЩ условия за нови покупки?

Avatar photo

Емил Петров

брокер, ЕЛАНА Трейдинг

От началото на май ставаме свидетели на корекция на щатските индекси, водени от отслабващите данни за местната икономика и нежеланието на инвеститорите да поемат излишни рискове в момент на финансова нестабилност в периферията на Еврозоната, геополитически проблеми в Близкия Изток и перспективи за понижаваща се икономическа активност в Китай.

Широкият S&P 500 продължава низходящото си движение, регистрирайки спад от 6.5% от върха при 1376 пункта, което доведе до известни спекулации около това дали текущата корекция създава добри основи за нови покупки на щатски компании или обезценката на акциите ще продължи и през следващите седмици. Налице е ясно изразена промяна в стойностите на икономическите индикатори, които дават сигнал, че силния ръст на пазара, вследствие на високите очаквания за бъдещите корпоративни печалби, ще бъде последван от „оздравителна“ корекция.

ISM производственият индекс, отчитащ активността в индустриалния сектор, отчете спад до 53.5 пункта за май, като стойности под 50 се смятат за криза в икономиката. Това става на фона на влошаващ се трудов пазар и ръст на безработицата до 9.1%. Като добавим и очаквания край на QE2, нормално е инвеститорите да проявяват нервност и да прибягват до разпродажби. Но докъде може да очакваме да стигне текущата корекция и ще създаде ли предпоставки за нов скок до края на годината?

За един позитивен ефект за компаниите може да се приеме запазването на ниските лихвени нива в САЩ. Лихвите по краткосрочните тримесечни доларови депозити остава на нива от 2009 г. (0.26%), което е и предпоставка за евтин паричен ресурс. Голяма част от компаниите все още имат достатъчно количесто акумулиран кеш, за да посрещат финансовите си задължения и потребности.

Ето как изглежда картината при двете компании с най-голям относителен дял в индекса на сините чипове Dow Jones Industrial Average – Caterpillar Inc. (6.25%) и IBM (10.31%).

Caterpillar Inc. (CAT:xnys) e един от най-големите производител на индустриални машини и съоръжения в световен мащаб с пазарна капитализация от 65.18 млрд. долара, което го прави определящ за състоянието на индустриални сектор в САЩ. Компанията регистрира висок коефициент на възвръщаемост на собствения капитал (ROE=34%),в сравнение с останалите в сектора, като е налице и увеличение на раздавания годишен дивидент до 1.76 долара за акция през изминалата година. Очакванията са за среден ръст от 21% на печалбата на акция за следващите 5 години, което е относително високо ниво за сектора. Текущата цена на акциите на дружеството, изразени чрез коефицента P/E, показват известна подцененост, съпоставено спрямо очаквания ръст, предвид коефициента PEG=0.85. За негативен ефект може да се смята високата задлъжнялост на дружеството (дълг/капитал от 2.34), на фона на текуща ликвидност от 1.5, в сравнение с останалите компании от сектора. Кешът представлява близо 5.6% от активите на компанията.

От гледна точка на техническия анализ е възможно да видим ново поевтиняване, след пробива на тренд линията на силния възходящ импулс от лятото на 2010 насам. Налице е пробив с висок обем на изтъргувани акции и пробив на RSI под нивото от 70 пункта. Предпоставка за понижението е и трайното настаняване на цената под 20-дневната плъзгаща се средна от средата на май насам.

Източник: ELANA Global Trader
  
Устойчив пробив под границата от 100 долара за акция, може да доведе до нов спад и тест на 50-седмичната плъзгаща се средна около 90 долара. Това е добро ниво за покупки предвид факта, че акцията все още се намира в дългосрочен възходящ тренд и 2010 г. цената намираше подкрепа от средната. За по-сериозна корекция може да се говори едва след пробив на линията на тренда от 2009 г. насам.

Интерес представляват перспективите пред IBM, предвид факта, че с пазарната си капитализация от 199 млрд. долара, може да окаже съществен ефект върху технологичния сектор като цяло. Компанията продължава да подържа политика на повишение на дивидентните плащания всяка година, като за 2010 са изплатени 2.60 долара на акция. Коефициентът цена/печалба е 13.82, спрямо 14.73 за технологичния сектор. Прави впечатление високата стойност на коефициента P/S 2.04 в исторически план, като подобни стойности са регистрирани преди повече от 10 години по време на dot.com балона. IBM отчита по-висока задлъжнялост (дълг/капитал=1.24), спрямо основните си конкуренти. При Hewlett-Packard например коефициентът е 0.55. Кешът в активите на компанията представлява около 9.4%.

Наблюдава се формирането на възходящ канал, с неуспешен тест на горната линия на съпротива. Това може да доведе до по-сериозно поевтиняване на акциите на IBM, до нива около 50-седмичната плъзгаща се средна. Индикаторът RSI е в дивергенция с движението на цената, което също е предпоставка за поевтиняване, като за момента дългосрочният възходящ тренд се запазва. Тоест, говорим само за временна корекция от около 10%.

Източник: ELANA Global Trader
 
Евентуалното задълбочаване на спада на щатските индекси през следващите дни ще създадат възможности за инвеститорите със свеж паричен ресурс отново да се включат в пазара, купувайки акции с добра оценка и перспективи за растеж.