EUR/USD: Как да търгуваме пейролите?

Avatar photo

Генади Гешев

ръководител "Международни финансови пазари", "Елана Трейдинг"

Какво се очаква:

Време на оповестяване: Петък 03 Юни 2011; 15:30
Върху коя валутна двойка ще се отрази най-силно новината: EURUSD
Очаквания според проучване на Bloomberg: 170 хиляди
Предходна стойност: 244 хиляди

Какво представляват пейролите (Nonfarm payrolls) и защо тази новина е толкова важна:

Докладът за състоянието на пазара на работна ръка включва резултатите от две отделни проучвания – на 60 000 домакинства и 375 000 компании в САЩ. Проучването, проведено сред домакинствата, дава данни за процента на безработица, а второто – за заплатите извън селското стопанство, отработени часове седмично и средното почасово заплащане. Резултатите от тези две проучвания измерват нивото на заетост от различен ъгъл, като заедно представляват най-навременния и широкообхватен индикатор на икономическата активност, който се публикува всеки месец. Данните за заплатите (Nonfarm payrolls) са разделени по сектори: промишленост, добив на полезни изкопаеми и горива, строителство, услуги и правителствен сектор. Пазарът следи внимателно измененията им като индикатор за тенденциите в отделните отрасли. Данните за промишления сектор са сред най-значимите, тъй като често изпреварват бизнес цикъла. Oтработените часове седмично (average workweek) са от изключително значение за изчисляването на такива месечни индикатори като индустриалното производство и дохода на човек от населението. Показателят е ценен индикатор за състоянието на пазара на труда. Процентното изменение на месечна база на средното почасово заплащане (average earnings) често е индикатор за темпа на инфлация.

Очакванията са пейролите да отчетат с 170 000 през месец май – по-малък от предходния месец, като продължаващото възстановяване на щатския трудов пазар вероятно ще предизвика бича реакция спрямо американския долар, имайки предвид, че потреблението от частния сектор е основен двигател на икономическия растеж. Подобряването на заетостта в най-голямата световна икономика е възможно да тласне Федералния резерв към изтегляне на налятата от стимулационните програми ликвидност от пазарите с по-късно тази година. В допълнение, председателят на банката, Бен Бернанке, не е изключено да смени тона си по отношение на паричната политика, наблюдавайки как инфлационния натиск се засилва. И все пак има риск търговията да не е толкова ясно изразена, като се има предвид факта, че склонността към поемане на по-голям риск продължава да е определящ фактор за движението на валутния пазар. По-добри от очакваното резултати за NFP не е изключено да предизвикат мечи настроения по отношение на „Зелените пари“, засилвайки апетита за по-голяма доходност и оттам – за поемането на повече риск.

Икономически данни от тази седмица

Бързият темп, с който предприятията увеличават стоковите си запаси е възможно да накара фирмите да увеличат и работната си сила през 2011 година. Това от своя страна ще засили ръста в заетостта през следващите месеци, успоредно с нарастването на потреблението. Забавянето в производствения сектор, в комбинация с по-слаб от очаквания растеж със сигурност поражда риск от оповестяване на слаби данни за заплатите (Non-Farm Payrolls). Слаби данни за пазара на работна ръка могат да принудят ФЕД да продължи със стимулирането на икономиката през остатъка от годината. Въпреки, че FOMC (Комисия по монетарна политика към Федералния резерв) възнамерява да приключи с паричното разхлабване през юни, не е изключено комисията да запази почти нулевия основен лихвен процент и през втората половина от годината. Това от своя страна ще окаже допълнителен натиск върху щатския долар през идните месеци.

Как да извлечем полза от тези важни икономически данни?

Независимо дали ще бъдат по-добри от очакваното или по-лоши, данните за заетостта са събитие, което има огромен ефект върху валутните пазари и по-конкретно върху EUR/USD. Колкото по-голяма е разликата на оповестените данни с очакването, толкова по-голям е ефектът върху капиталовите пазари. На графиката ясно се вижда значителните движения на EUR/USD последния път, когато са били оповестени данни за пейролите. В рамките на няколко часа цената се променя с повече от 100 пипса. Трудно е обаче да се прогнозира дали ще има изненада и ако има в каква посока ще е тя. Най-удачния вариант в този случай е да се отиграе очакването за разминаване на данните с очакванията посредством валутни опции. Може да се купят една пут и една кол опция с една и съща цена на упражняване, а именно спот цената в момента и сравнително кратък период до дата на падеж (понеделник). Цената на тези опции в момента е около 20-30 пипса или общо за двете около 60 пипса.

Какви са възможните сценарии:

1. Оповестените данни са значително над очакванията и долара реагира с повишение. EUR/USD се понижава значително и нашата пут опция е на печалба, а кол опцията ни е загубила стойността си.
2. Данните са значително под очакванията и долара поевтинява спрямо еврото. Кол опцията ни е на печалба, а пут опцията е загубила стойността си.
3. Данните излизат в рамките на очакваното и EUR/USD почти не променя стойността си. Това е възможно най-неблагоприятни сценарии за нашата стратегия. При него губим и двете премии.

EUR/USD с интервал 15 минути;
Източник:
ELANA Global Trader