Отчетите осигуриха стабилност на БФБ

Avatar photo

Цветослав Цачев

главен инвестиционен консултант, ЕЛАНА Трейдинг

Отчетите за първото тримесечие не раздвижиха фондовия пазар и едва ли има изненадани от този факт. Изключенията от правилото са малко, но пък потвърждават друго наблюдение – инвеститорите в България продължават да подкрепят акциите на успешните дружества без значение на посоката на индексите. Неконсолидираните отчети не дават пълна представа за компаниите на борсата, нито пък капиталовият пазар е представителен за българската икономика. Въпреки това може да обобщим, какво се случи през първите три месеца на годината с публичните дружества.

За целта извадих данните на компаниите в най-широкия индекс BG40, които в неконсолидирания си отчет показват съществен дял от дейността си. Някои от дружествата имат още приходи и печалби в свои подразделения, което се вижда при консолидацията. Моментната снимка на компаниите и банките в индекса, с изключение на фондовете за имоти, е следната: печалбите растат от 73.555 млн. лв. на 77.074 млн. лв. Изменението е в рамките на 4.78%. Приходите от продажбите им, но без резултатите на банките, скачат от 601.659 млн. лв. на 744.478 млн. лв. или с 23.8%. Данните са за 23 дружества, включително четирите банки и застрахователната компания Евро инс. Има още две компании, при които има съществени промени и които имат изкривяване на резултатите си спрямо година назад. Енемона продаде свои активи и реализира голям положителен резултат, а Монбат преструктурира дейността си и извади печелившото рециклиране в дъщерното си дружество. Ако ги изключим и тях, кумулативната печалба на останалите 21 компании (плюс банките и застрахователната компания) намалява с 1.4% до 66.57 млн. лв., а продажбите растат с 21.5% до 660.7 млн. лв. Ето и изменението на приходите на годишна база на останалите дружества.

Повечето от дружествата се справят отлично. Силните темпове на растеж на приходите имат пряка връзка с повишаването на цените на акциите на трите компании с най-голямо изменение. В средата на таблицата се появяват и няколко изключения от правилото, но като цяло пазарът вече следва позитивните корпоративни новини.

Ето и какво се случва с нормата на печалба през първото тримесечие спрямо същия период на 2010 г.

Данните вероятно съдържат в себе си и част от отговора на въпроса защо БФБ не реагира на отчетите. Подобрение в нормата на печалба има само при няколко дружества, като рискът от циклични изменения не трябва да се пренебрегва (особено при Неохим) и затова инвеститорите купуват с определени резерви. Положителната новина се крие в това, че нормата на печалба на много компании още е под високите си стойности от 2007-2008 г., но не е ясно дали и кога този период ще се повтори.

Инвеститорите днес имат няколко възможности:

  • Да изчакат продължаване на възстановяването на финансовите резултати, включително и на компании, които все още изостават или не показват добри отчети. Това се случи през април и по принцип е обичайно за пазара ни;
  • Да направят преструктуриране на портфейлите си от слабите към силни компании, но и през призмата на оценката на дружествата. Рискът е в това да се „изпусне“ някоя бъдеща изненада, като се заложи на сигурно;
  • Да изчакат корекция в цените на акциите на добре представящите се компании. Липсата на натиск от продажби при тях не обещава съществено връщане на цените им;
  • Да купят в момента, въпреки че цените са близо до последните си върхове. Това се предпочита от индивидуалните инвеститори, но в момент на възход на пазара, а не два месеца, след като той е спрял да се качва.

Цените на акциите ще продължат да се влияят от фундаменталните новини по същия „невидим“ начин – търсейки подкрепа от тях, но без съществена реакция при публикуването на отчетите. Истинската промяна за борсата ще дойде, когато инфлацията подгони депозитите към рискови инструменти като акциите.