Ще продължи ли корекцията на щатските индекси?

Avatar photo

Емил Петров

брокер, ЕЛАНА Трейдинг

Периодът на публикуване на тримесечните отчети на щатските компании бе съпътстван от ръст на основния щатски индекс S&P 500, който добави 2.7% към стойността през месец април, вследствие на силните отчети на американските дружества. Повишението обаче не бе повсеместно, след като банковия сектор в САЩ, продължи да бъде ахилесовата пета за пазара, макар да бяха регистрирани и някои позитивни знаци, като намаляването на запасите срещу кредитни загуби при редица банкови институции. Борсово-търгувания фонд, отразяващ движението на регионалните банки – Regional Bank HOLDRs(RKH:arcx), отчита спад от 3.9% за април на фона общия ръст на пазара.

Източник: ELANA Global Trader

Извода, който би могъл да се направи – ръста на индексите е продиктуван от повишението на суровините металите и проспектите за бъдещите печалби на компаниите от технологичния сектор. Дотук добре, но по-обезпокоителното нещо е представянето на финансовия сектор, разгледано за една година назад, предвид факта, че попада в графата на цикличните сектори, които би трябвало да отчитат силно представяне в периоди на общ икономически ръст и експанзия, подобно на индустриалния и технологичния сектор. Разминаването на финансовия сектор с общото представяне на пазара и особено с технологичния сектор е драстично:

  FinancialSelect Sector Fund SPDR(XLF:arcx) S&P 500 Nasdaq 100
Доходност
(май 2010 – май 2011)
2.60%
16.80%
22.30%

На фона на милиардите „евтини пари”, които бяха наляти във финансовата система на САЩ, щатските финансови институции все още не успяват да догонят ръста на пазара. Притеснителен е и факта, че за 2010г. броят на банките обявили фалит се е увеличил до 157, което е най-високата стойност за последните 20 години, на фона на все още недостатъчно високата кредитна активност. По данни на Федералната Агенция за Депозитно Застраховане, отпуснатите кредити за 4-то тримесечие на 2009 са на стойност 7282 млрд. долара, докато за 4-то тримесечие на 2010, е отчетено повишение  до 7376 млрд. долара, което представлява ръст от 1.3%.

Започналата корекция на пазара, от началото на този месец, се характеризира с преминаване на голяма част от капиталите на инвеститорите от циклични към нециклични сектори, каквито са потребителските стоки, здравеопазването и комуналните услуги.  За изминалите 30 дни трите сектора отчитат ръст, както следва:

  Здравеопазване Потребителски стоки Комунални услуги
Доходност за последните 30 дни
5.80%
3.30%
4.50%

Алокацията към тези сектори може да означава, че пазарните участници очакват спад или поне известна консолидация на щатските пазари в предстоящите седмици.

Източник: ELANA Global Trader

Към момента ниво 1377 пункта се оказва непреодолимо препятствие за S&P 500. Налице е дивергенция с индикатора RSI, който не потвърждава по-високите върхове при борсовия измерител.  Възможно е през идните седмици да видим стойности около 1250-1300 пункта, предвид нежеланието на пазарните участници да купуват при текущите нива.