Медта – индикатор за намаляваща индустриална активност?

Avatar photo

Емил Петров

брокер, ЕЛАНА Трейдинг

Преди две седмици, никой не предполагаше, че ще станем свидетели на такъв рязък спад в цената на редица суровини и ценни метали, като се наблюдаваше все по-голяма активност от страна на инвеститорите, които продължаваха да купуват, дали под предтекст, че търсят защита от растящата инфлация или от чисто спекулативни мотиви. На фона на поскъпването на храните и галопиращите ценни метали от началото на годината, медта се представя далеч по-слабо, след като от края на януари досега, бележи спад от над 16%.  Как може да се тълкува това?

Медта е един от най-използваните метали в индустриалното производство и промишлеността, което го прави определящ фактор и важен елемент за крайната продукция на компаниите. Високата производителност обуславя и високо търсене на медта, като суровина, което през последните месеци не е налице. Дали това е в резултат само на спада на потреблението в Китай, който е най-големия вносител на метали в света? Китайското правителство, всячески се опитва да ограничи паричното предлагане, което впоследствие, неминуемо ще даде своето отражение и върху промишления сектор на страната.  Възможно е това да в основата на понижението, но все пак Китай не е единствената индустриална страна в света. Друга причина за наблюдавания спад в цената на медта, може да се окаже, увеличение в запасите от страна на компаниите, вследствие на очаквано понижение в крайното потребление. Този вариант изглежда далеч по-негативен, тъй като подобно развитие ще окаже ефект върху целия пазар и вероятно ще доведе до по-сериозни корекции в стойностите на борсовите индекси.

HGc1- COMEX Copper – continuous;
Източник: ELANA Global Trader

Медта, продължава да се намира във дългосрочен възходящ тренд, като през следващите дни вероятно ще видим тест на тренд линията, което ще бъде определящо за движението на суровината в близко бъдеще. Спад под 375 долара за 100 паунда, може да доведе до задълбочаване на корекцията, като следващо важно ниво на подкрепа е 350 долара за 100 паунда.

Евентуален негативен сценарий при медта, ще окаже влияние  върху цикличен сектор, като индустриалния, което рано или късно ще бъде отразено от пазара, макар към момента борсовите индекси да успяват да поддържат високи стойности. Подобно развитие все още  е малко вероятно, предвид факта, че се намираме във фаза на възстановяване, но движението на медта може да бъде използвано като индикатор за евентуални промени в активността на производствения сектор, който  е стълб за всяка една икономика.