Защо златото и среброто гонят нови върхове?

Avatar photo

Евтим Тренков

дилър, ЕЛАНА Трейдинг

 По презумпция златото и среброто приемат качеството на инвестиционни убежища. Т.е., когато имаме несигурност на пазарите и нежелание за поемане на риск, инвеститорите се насочват именно към ценните метали. Но през последните седмици се наблюдават повече от задоволителни макроикономически данни в глобален мащаб. В допълнение трябва да се отбележи, че отчетният сезон за публичните компании започна силно и до този момент наблюдаваме значителен ръст на по-голямата част от корпоративните печалби. Производственият сектор, както в САЩ, така и в Европа, бележи повишение през март, а подобряващият се бизнес климат в глобален мащаб продължава да подкрепя икономическото възстановяване, което вече може да се нарече и растеж. Дори видяхме впечатляващи резултати в строителния сектор на Щатите за месец март.
 Това, което наблюдаваме на пазарите, обаче до голяма степен не потвърждава или поне не отговаря напълно на данните. По-конкретно – златото достигна нов исторически връх, пробивайки над силната съпротива и психологическа граница при 1 500 долара за тройунция, докато среброто продължава да бъде един от най-бързо поскъпващите активи, достигайки най-високи стойности при 45.38 долара за тройунция. Противно на очакванията интересът към по-рисковите активи, в т.ч. индекси и екзотични валути, не отслабва. Тук се заражда въпросът до колко е обоснован бичият пазар при ценните метали и до кога има потенциал да продължи? Отговорът обаче в никакъв случай не може да е еднозначен.
 На първо място трябва да се отбележи, че въпреки подобряващия се бизнес климат, все още има сектори, при които резултатите са незадоволителни. Тук най-ясно изпъква финансовият сектор, като отчетите на най-големите банки в САЩ, в по-голямата си част, остават разочароващи. Наистина реализираните печалби надминаха очакванията на анализаторите при Citigroup, JP Morgan и Wells Fargo, но не бива да се забравя факторът на просрочените и преструктурираните ипотечни заеми, които оказват тежест върху печалбите и капиталовата адекватност на кредиторите.
 На второ място стръмното поскъпване на суровините и, най-вече на горивата, поражда риск от евентуално забавяне на потреблението и икономическия растеж. В дългосрочен план е вероятно да се стигне до повишаване в производствените цени и забързване на инфлацията. Този фактор е осезаем, въпреки че директорите на Федералния резерв в САЩ приемат като по-влиятелен индикатор потребителските цени без храни и горива.
 Не на последно място се намира дълговият риск на държавно ниво. До скоро инвеститорите обръщаха внимание единствено на затрудненията, които изпитват страните от периферията на Еврозоната, а, между другото, тези затруднения занапред е вероятно да стават все по-осезаеми, след като ЕЦБ видимо подцени ситуацията и повиши ОЛП за целия паричен съюз. На 18 април инвестиционната общност отвори очите си и за друг нарастващ рисков фактор, който беше игнориран. Това е именно прекалената задлъжнялост на САЩ и липсата на политическа воля във Вашингтон за справянето с нея. Въпреки че администрацията на Барак Обама предложи проектобюджет, който на практика орязва 7 млрд. долара правителствени разходи за следващите десет години, наблюдавахме продължително нежелание и несигурност по отношение на този ход. Така в понеделник кредитната агенция Standard & Poor’s намали дългосрочната перспектива пред рейтинга на САЩ от „стабилна” към „негативна”, но все пак запази оценка ААА за трежъритата.
 Обръщам внимание на още един факт. Немалка част от инвеститорите на пазара следят тренда. Т.е. подчиняват се изцяло на еуфорията и подкрепят допълнително поскъпване. Това чисто краткосрочно и спекулативно поскъпване обаче не бива да се приема като сериозна част от прогнозите за по-нататъшното движение на ценните метали, тъй като този тип търговия не следва постоянно поведение. Влияе се изключително от коментари и от изненадващи прибирания на печалби.
 С оглед на риска, имаме три основни фундаментални причини, които подкрепят случващото се със златото и среброто на пазарите. Това са, както бе посочено, инфлация, дълг и все още слаб финансов сектор. На базата на казаното до тук, моята лична прогноза е, че в средносрочен план ще наблюдаваме едно плавно и постоянно поскъпване на ценните метали. В краткосрочен план обаче не е изключено да наблюдаваме и корекции. Дългосрочното движение на златото и среброто по-скоро ще продължи да е възходящо, въпреки че покачването на капиталовите пазари не ни дават никакъв сигнал за бягство от риска.
 За да е пълноценна прогнозата ми трябва да се обърне внимание и на техническия анализ.

Злато (GCC1) – Continuous – Дневно;

Източник: ELANA Global Trader

Дългосрочната графика на златото ни показва едно постепенно поскъпване. Възходящият тренд е ясно оформен като силната съпротива при 1 500 долара за тройунция не позволи на ценния метал да се установи над психологическата граница окончателно. Поне до този момент. Индикаторът RSI от своя страна ни показва, че вероятно контрактите са прекупени и можем да очакваме корекция. При евентуално поевтиняване силна подкрепа може да се очаква да окажат нивата около 1 475-1 480 долара за тройунция. Окончателен пробив и установяване за повече от денонощие над съпротивата при 1 500 долара за тройунция по всяка вероятност ще бъде последван от нов силен възходящ импулс.

Сребро (SIC1) – Continuous – Дневно;

Източник: ELANA Global Trader

 Възходящият тренд при среброто е още по-ясно очертан. Но за сметка на това и индикаторът RSI ни дава по-ясен сигнал за евентуално прекупуване. Вероятността от корекция в краткосрочен план е силна, но при такъв сценарии техническа подкрепа вероятно ще окажат нивата 43.85 долара за тройунция. В дългосрочен план успокояването на ръста е възможно да предизвика вторичен низходящ тренд, но той няма да е достатъчен, за да прекъсне и обърне текущата възходяща посока на движение.
 Базирайки се на техническия и фундаменталния анализ, моята лична преценка е, че през следващите седмици ще наблюдаваме бавно и плавно поскъпване на двата метала. Вероятно е да наблюдаваме в краткосрочен план известни корекции, но те няма да се продължителни. Рисковете в глобален мащаб, както и бързо генериращите се печалби от инвестиция в ценни метали, ще продължат да привличат вниманието на пазарните участници.