Ще продължи ли поскъпването на канадския долар?

Avatar photo

Емил Петров

брокер, ЕЛАНА Трейдинг

След като успя да преодолее паритета със зелените пари през изминалата 2010 г., канадския долар продължава силното си представяне през тази година. В основата на стабилното поскъпване на т.нар „loonie” е ръста на БВП на страната и неукротимото поскъпване на суровините, които са основен двигател на канадската икономика. Големите залежи на полезни изкопаеми, природен газ и петрол (Канада е на второ място в света по залежи на суров петрол след Саудитска Арабия), обуславят експортната ориентираност на страната. Статута на стокова валута определя високата зависимост между канадския долар и тенденцията в цената на петрола.

Как се представя канадския пазар на фона на растящите цени на металите? Борсово-търгувания фонд (ETF), отразяващ състоянието на канадския пазар iShares MSCI Canada Index Fund (EWC:arcx), отчита ръст от 8.8% от началото на годината, като продължава да се наблюдава въходящ тренд без съществени корекции или пробив на възходящата тренд линия. Производственият индекс Ivey PMI отчита съществен ръст през последните месеци, достигайки стойности от преди кризата, на фона на повишение от 0.5% на БВП.

Източник: ELANA Global Trader

За момента тенденцията към повишение в стойността на борсово-търгувания фонд остава налице, като основни заплахи за евентуален спад са органичаване на индустриалната  активност в световен мащаб, което би довело до понижение в експорта на страната, както и отчетения силен ръст на инфлацията в страната през последния месец.

Каква е картината при валутната двойка USD/CAD? Наблюдаваме ясно изразен низходящ тренд, обуславян от паричната политика на ФЕД и ръста в цената на суровните. Валутната двойка продължава да се намира в низходящ канал, като наблюдаваме тест на долната линия на подкрепа.

Източник: ELANA Global Trader

Има вероятност това да доведе до краткосрочна техническа корекция в посока нагоре, но като цяло низходящия тренд при валутната двойка вероятно ще се запази и през следващите седмици, предвид нежеланието на ФЕД да предприеме ефективни действия по ограничаване на паричното предлагане. От друга страна инфлацията в Канада достигна 3.8% на годишна база, което породи спекулации за евентуална корекция на основния лихвен процент в страната. При запазване на текущите условия на силен ръст в цената на петрола е възможно да видим тест на дъното от 2007 г. при 0.9056 USD/CAD.

CLc1- Nymex Light Sweet Crude Oil – continuous

Източник: ELANA Global Trader

Както ясно се вижда от горната графика, налице е силна негативна корелация между движението в цената на суровия петрол и движението на валутната двойка. Поскъпването на черното злато води до ръст на кандския долар, съответно до спад на зелените пари. Движението на петрола би могло да се използва като индикация за тенденцията при валутната двойка предвид силната зависимост между двата инструмента.