Сезонът на корпоративните отчети в САЩ започна

Avatar photo

Емил Петров

брокер, ЕЛАНА Трейдинг

Тази седмица бе дадено началото на публикуването на отчетите на големите щатски компании за първото тримесечие на 2011г. Това отново ще насочи вниманието на широкия кръг от инвеститори към щатския пазар, където е възможно да наблюдаваме повишени обеми на търговия през следващите седмици, вследствие на очакваните корпоративни резултати на дружествата. Макар че до голяма степен пазарите продължават да бъдат движени основно от новините от Япония и Близкия Изток, индивидуалното представяне на отделни компании до голяма степен ще зависи от резулатите от началото на годината.

В банковия сектор се наблюдава очаквано понижение на нетната печалба за тримесечието, в сравнение с година по-рано. Възможно е крайният резултат да не бъде определящата величина за представянето на отделните банки от топ 5, като пазарните учатници отделят все голямо внимание на заделениете резерви за поркриване на просрочени заеми и ипотечни кредити, както и на изменението в общия дял на лоши кредити.

В този ред на мисли може да се допусне че пазарните oчакванията за големите банки са по-скоро позитивни, след  като от първия отчет на JPM за годината стана ясно, че е понижено количеството на резервите предназначени за покриване на просорочени задължения на клиенти, като в съшото време банката регистрира печалба от 1.28 долара на акция (EPS), при очаквания за стойности от 1.16 долара на акция.

Източник: CNBC

Представянето на големите компании от дадена индустрия, до голяма степен обуславят движението на акциите в целия сектор. Следващата седмица се очаква да бъде богата на корпоративни отчети, като в горната таблица ви представяме компаниите с голяма пазарна капитализация, които биха могли да предизвикат раздвижване в определени сектори на щатската икономика.

Технологогичният сектор продължава да се представя силно, като се наблюдава повишение в очакваните печалби на мнозинството от компаниите в сравнение със същия период на изминалата година. Високата корпоративна активност в сферата на сливанията и придобиванията в сектора остава висока, като през последните 2 месеца се наблюдава повишение в прогнозите на финансовите анализатори за очакваната цена на големите компании от сектора.  Основния въпрос остава дали общите приходи от дейността на компаниите ще успеят да оравдаят очакванията на специалистите.

Ако погледнем назад ще видим че през изминалата година, основния щатски индекс S&P 500  отчита повишение във всеки от месеците, когато са публикувани корпоративните резултатит на щатските компании. 

Източник: ELANA Global Trader

Силните резултати и повишената рентабилност на по-голямата част от щатските дружества, доведе до ръст на борсовия измерител във всеки един от месеците, както следва:

Текущият месец се характеризира с понижение от 1.42% за S&P 500 до момента, като през следващата седмица се очаква да е пика на публикуването на отчети, когато голяма част от сините чипове ще обявяват данните си за тримесечието. Това може да се окаже повратен момент за движението на индекса, като при евентуални позитивни резултати, може да видим запазване на тенденцията към повишение в месеците за обявяване на резултатите, което ще изведе S&P 500 на позитивна територия за Април.