Поглед към Швеция

Avatar photo

Емил Петров

брокер, ЕЛАНА Трейдинг

В последно време погледът на целия свят се фокусира върху случващото се в САЩ, ЕС и Азия. Макар  и да остава леко встрани от фокуса на широкия кръг от пазарни участници, интерес представлява представянето на шведския пазар и местната шведска крона, отразявайки състоянието на една от най-стабилните европейски икономики. Местните компании са предимно експортно насочени, като износът на страната до голяма степен обуславя цялостния икономически ръст на страната. Основни сектори на местната икономика са дърводобивът, производството на хидроенергия, добив на руда, автомобилостроенето и фармацията.

Икономиката отчита стабилно представяне през последните 2.5 години на възстановяване. Представянето на основния борсов индекс OMX Stockholm 30 (SWE30.I) отчита значително по-добро представяне (+107%) в сравнение с немски DAX (+79.7%) и основния щатски индекс SP500 (+80.3%). Макар експортната ориентираност на шведската икономика да е предпоставка за поддържане на евтина местна валута, шведската крона е една от най-стабилните световни валути през последните години, отчитайки ръст спрямо двете основни резервни валути в лицето на еврото и щатския долар.

Източник: ELANA Global Trader

Поскъпването на шведската крона и оскъпяването на местното производство не са довели до свиване на икономическия растеж, като наблюдаваме позитивна корелация между ръста на валутата и повишението на основния борсов индекс.

Страна
БВП 4Q (год. база)
Потребителска инфлация февруари (год. база)
Безработица (Февруари)
Основен лихвен процент
Швеция
7.3%
2.5%
7.9%
1.5%
ЕС
2.0%
2.4%
9.9%
1.0%
САЩ
3.1%
2.1%
8.8%
0.25%

БВП на Швеция значително надвишава резултатите на ЕС и САЩ, достигайки 7.3% на годишна база, спрямо едва 2% за ЕС. Стабилното възстановяване обуславя и по-ниската норма на безработица, както и стабилния кредитен рейтинг (AAA). Това създава условия за поддържане на икономически ръст и преминаване от възстановяване към икономическа експанзия.  Възможно е повишението на потребителската инфлация и преминаването към ограничаване на паричното предлагане да доведат до известно забавяне в темпа на нарастване на БВП.

Местната крона се представя изключително добре на валутните пазари, като има статута на сигурна и стабилна валута, подобно на швейцарския франк. През февруари централната банка повиши основния лихвен процент с 0.25% до 1.50%, което доведе до ново поскъпване спрямо щатския долар. Зелените пари са подложени на силен натиск , след като не се виждат сигнали за промяна в монетарната политика на ФЕД. Вероятно силното представяне на шведската крона спрямо щатския долар, ще продължи и през следващите седмици, поне докато не видим ясен сигнал от страна на ФЕД, за прекратяване на програмите по наливане на допълнителна ликвидност във щатската финансовата система.

Източник: ELANA Global Trader

През последния месец се забелязва тенденция към поскъпване на еврото спрямо шведската крона, за разлика от щатския долар. Това е провокирано от афишираното предстоящо няколкократно повишение на ОЛП от страна на Европейската централна банка, което вероятно ще насочи паричните потоци към страните от Еврозоната, предвид по-високата доходност, която би могла да се генерира. Пример в това отношение са 10-годишните германски ДЦК, които при текущите лихвени нива предоставят доходност от 3.38%, в сравнение с 3.32% доходност на 10-годишните шведски правителствени книжа.

Източник: ELANA Global Trader

Наблюдаваме тест на линията на съпротива на оформения през 2010г. низходящ канал. Евентуален пробив над низходящата тренд линия, ще отвори път за ново силно повишение на единната европейска валута, като може да видим ръст до зоната около 9.10 – 9.15 EUR/SEK. При неуспех на теста, валутната двойка вероятно отново ще се насочи към ниво 8.70 EUR/SEK.