Задълбочава ли се кризата в Еврозоната?

Avatar photo

Евтим Тренков

дилър, ЕЛАНА Трейдинг

След като геополитическата криза в Близкия изток и природните бедствия в Япония оказаха силно влияние на пазарите, изглежда фокусът на вниманието се отклони от дълговите проблеми на Еврозоната, поне за момент.

Сега обаче притесненията на инвеститорите около фискалното здраве на паричния съюз се възобновиха, след като португалското правителство категорично отказа да ограничи публичните си разходи. Последва и подадената оставка от премиера на южната страна. Логично, пазарите оцениха събитията, потопявайки еврото в рамките на един ден. Кредитните агенции несъмнено също следят отблизо събитията, като Fitch дори намали рейтинга на Португалия от A+ на А-.

Тук въпросът е вероятно ли е да станем свидетели на нов срив на еврото спрямо основните световни валути? Реално погледнато спекулациите около единната валута се разделят на две основни групи. От една страна са оптимистично настроените инвеститори, които залагат на повишаване на основния лихвен процент в съюза през април. От друга страна обаче стоят опасенията от евентуално задълбочаване на разединението по отношение на мерките, които предстои да се вземат за заздравяване на финансовата система.

Засега изглежда пазарите са на страната на оптимистите. Тонът на ЕЦБ, в лицето на президента й – Жан Клод Трише, оказаха силна подкрепа на еврото. Низходящият импулс, който наблюдавахме непосредствено след решението на португалския парламент и последвалото възстановяване в стойността на еврото могат да се приемат по-скоро като израз на паника и шок от последните събития, а също и като прибиране на генерираните печалби от ръста, реализиран през последния месец.

Пазарът обаче може да се каже и, че е в състояние на изчакване за изхода от срещата на върха на ЕС в Брюксел. Вече се срещат спекулации, че по всяка вероятност Португалия в края на крайщата ще потърси помощта на съюза и на МВФ за справяне с дълговите си проблеми, въпреки многократното отрицание на парламента. Евентуално развитие в положителна посока и намиране на общ език между министрите, които присъстват на конгреса започнал в четвъртък ще бъде последван от силен възходящ импулс в полза на еврото спрямо основните му съперници на валутния пазар.

Това едностранно приемане на нещата обаче не е много удачно, предвид възможните последствия от вдигане на основния лихвен процент от ЕЦБ. Определено в краткосрочен план валутният пазар ще оцени решението, като еврото вероятно ще се изстреля на горе. Но в дългосрочен план може да възникнат проблеми, които инвеститорите ще са пренебрегнали под въздействието на еуфорията.  По-високи лихви правят и паричния ресурс по-скъп. За задлъжнелите страни от т.нар. периферия на Еврозоната това само ще задълбочи кризата. Такъв сценарии ще предизвика верижна реакция на по-слабо кредитиране на домакинствата и бизнеса, а оттам и забавяне на икономическото възстановяване, което е сред основните компоненти на финансовата стабилност. Тези факти в комбинация с възможен безрезултатен край на конгреса в Брюксел ще подложат на изключително силен натиск еврото. При такъв мрачен сценарии Португалия бива поставена пред нелеката задача да изплати дълг в размера на 4.3 млрд. евро от облигации, чиито падеж е през април. Това от своя страна увеличава риска да станем свидетели на първия държавен фалит от Еврозоната и несъмнено ще разпалят отново темите за рухващото евро.

Ако погледнем обаче средносрочните графики на еврото спрямо щатския долар и британския паунд можем да видим оформянето на възходящи канали, които предполагат стабилно и продължително поскъпване.

EUR/USD 8 часа, източник: ELANA Global Trader

Нека първо да разгледаме валутната двойка EUR/USD. Изглежда, че възходящото движение дори става по-стръмно. В случая нямаме технически индикации за наближаващ рязък спад в стойността на кроса. А дори да наблюдаваме силен низходящ импулс техническа подкрепа се явяват нивата непосредствено над 1.40 EUR/USD, което е от една страна психологическа граница и от друга страна възходящата тренд линия. Моето мнение е, че в краткосрочен и средносрочен план има прекалено малка вероятност да наблюдаваме сериозно поевтиняване на еврото спрямо „зелените пари”. Но тук пак искам да подчертая, не става дума за дългосрочен план.

EUR/GBP 8 часа, източник: ELANA Global Trader

По не по-различен начин стоят нещата при графиката на единната валута спрямо британския паунд. Наблюдаваме оформянето на възходящ канал, като горната линия оказа непробиваема съпротива. По всяка вероятност ще станем свидетели на известна корекция, като първоначално силно ниво на подкрепа се явяват нивата около 0.8760 EUR/GBP. След като Английската централна банка публикува стенограмата от последния си месечен конгрес стана ясно, че едва трима от членовете на комисията по монетарна политика подкрепят повишаване на минималния лихвен процент. А освен всичко потребителската инфлация на Острова вече е значително над заложения максимум от 3%.

Ясно се вижда, че според техническия и фундаменталния анализ няма причина да очакваме сериозна корекция на еврото спрямо стерлинга и долара, както и обръщане на възходящото движение. Но нека се върнем на основната тема. Наближа ли на хоризонта задълбочаване на европейската дългова криза ? През последните месеци наблюдаваме сериозни стъпки към разрешаването и. Най-ясни примери за това са приетите от Гърция и Ирландия финансови помощи от ЕС и МВФ, както и споразумението сред финансовите министри на съюза за намаляване на лихвите по гръцкия публичен дълг. Предвид потенциалните последствия по всяка вероятност ще видим споразумение по-късно днес за отпускане на помощ в полза на Португалия и успокояването на пазарните настроения. Но до тогава, както споменах, сме в процес на изчакване.