Спокойното поскъпване на австралийския долар в неспокойни времена

Avatar photo

Евтим Тренков

дилър, ЕЛАНА Трейдинг

По време на търговската сесия в понеделник, 28 март, австралийският долар достигна исторически връх спрямо щатския си съименник при 1.0314 AUD/USD. По не по-различен начин стоят нещата и в движението на „австралиеца” спрямо еврото, британския паунд и швейцарския франк. Наблюдаваме поскъпване на австралийския долар спрямо повечето основни световни валути. Но реално погледнато каква е фундаменталната причина зад това поскъпване?

Отговорът се крие в големия отлив на капитали и инвестиции от Австралия, който бе предизвикан от разрушителните наводнения в края на декември 2010 и началото на януари 2011. Тенденцията обаче се обърна. Инвестициите в страната се завръщат. В допълнение обезщетенията, които застрахователните компании трябва да изплатят на пострадалите, намиращи се в регионите на наводненията оказват допълнителна подкрепа на австралийския долар. Не на последно място се намират още два много важни фактора. От една страна това е апетита към поемането на по-голям риск с цел реализирането на по-големи печалби. От друга страна е възстановяването на производствения сектор в глобален мащаб. Австралия е сред най-големите износители на суровини в света, в т.ч. на метали и въглища, от което следва допълнителната подкрепа за местната валута.

Изглежда инвеститорите, насочили се към Австралия не изпитват притесненията от размириците в Близкия изток и са склонни да игнорират ядрената опасност за Япония, предпочитайки местната валута пред традиционните валути-убежища, каквито са именно щатския долар и швейцарския франк.

Очевидно в поскъпването на „австралиеца” има както здрави фундаментални причини, така и еднократни и моментни явления, като изплащането на огромните обезщетения, които в краткосрочен план все пак ще спрат. Това от своя страна показва, че е вероятно в краткосрочен план покачването на австралийския долар да се изчерпа.

Ако разгледаме графиките на австралийския долар спрямо щатския му съименник и еврото ще забележим и тенденцията към за забавяне.

AUD/USD, 8 часа

Източник: ELANA Global Trader

Тук ясно виждаме пробива под възходящата тренд линия, което може да се приеме като индикация за възможно обръщане на посоката на движение. Определящ за по-нататъшния курс ще бъде тестът на силната съпротива, която оказва възходящата тренд линия при 1.0275 AUD/USD. Вероятно е да станем свидетели на този тест в краткосрочен план, преди „австралиеца” да реализира сериозна корекция. Успешен пробив по всяка вероятност ще бъде последван от силен възходящ импулс и поскъпването на австралийския долар ще продължи. Неуспешен тест обаче ще потвърди обръщането на тренда и ще отвори хоризонт за продължително поевтиняване в средносрочен план, като първоначално подкрепа е възможно да окажат нивата около 1.0195 AUD/USD.

EUR/AUD, 8 часа

Източник: ELANA Global Trader

Идентично се развива и движението на австралийския долар спрямо еврото. Наблюдаваме пробив на единната валута над низходящата тренд линия, което предполага обръщане на движението в посока нагоре. Този път тренд линията оказва силна подкрепа и за продължение на поскъпването на „австралиеца” е нужен пробив под нея. Вероятността за успешен тест, по мое мнение, е твърде малка, като имаме предвид и все по-конкретните очаквания за повишаване на ОЛП в Еврозоната през април.

Като цяло моята позиция е, че ще в средносрочен и дългосрочен план ще наблюдаваме едно продължително поевтиняване на австралийския долар. Като причина от една страна откроявам все още нестабилната геополитическа обстановка в Близкия изток, която ще продължи до голяма степен да насочва инвеститорите към по-сигурни инвестиции. От друга страна завръщането на капиталите в Австралия и изплащането на застрахователните обезщетения, както споменах по-горе, са временни явления. Единствена подкрепа в полза на „австралиеца” оказва експортната икономика на страната, което е твърде недостатъчно, за да поддържа продължителен растеж в несигурна и неспокойна глобална обстановка.