Още един поглед към цените на горивата

Avatar photo

Цветослав Цачев

главен инвестиционен консултант, ЕЛАНА Трейдинг

Цената на горивата през последните няколко седмици е най-коментираната тема в България. Чухме много мнения и видяхме голяма загриженост за инфлацията и доходите на населението, често прекарани през призмата на популизъм или на корпоративни интереси. При това до степен да се игнорират европейските норми и дори да се погазят принципите на пазарната икономика. Ще се опитам да очертая накратко основните въпроси около дискусията за горивата.

1. Защо расте цената на петрола?

Либия не е единствения фактор за поскъпването на петрола. Прекъсването на доставките за около 1.2 млн. барела дневно са краткосрочен проблем, който ще се разреши за по-дълго време, отколкото на всички им се иска. Страната може би изнася около 400 хиляди барела дневно, но ситуацията в Либия ще остане далеч от разрешаването си поне още няколко месеца. Тези 1.2 милиона барела петрол не са проблем за доставка в момента. Саудитска Арабия вече ги продава в опит да се възползва от извънредния приход, тъй като увеличи рязко държавните си разходи и стартира програми за подпомагане на жилищното строителство и доходите в страната. Това също е една от причините за високата цена на петрола – правителствата ще харчат повече, за да останат на власт и ще получат необходимите пари от потребителите в другите страни.

Източник: US Energy Information Administration, прогнози за 2011 и 2012 г.

Това е графиката, която обобщава основната причина за поскъпването на суровината. Растящото потребление в световен мащаб намира своето предлагане във все по-скъп за добиване петрол. И трябва да имаме предвид, че освен ЕС другите страни по света не са никак склонни да ограничат потреблението си.

2. Колко скъпи са горивата у нас?

Недостатъкът на ЕС е това, че сме сред най-бедните страни в съюза, а не наличието на много по-високи такси върху горивата. Но нито БВП на глава от населението в България ще се покачи тройно скоро, нито ще бъдат премахнати акцизите. Следващата графика показва къде са цените на бензина и дизела на дребно у нас спрямо останалите в ЕС.

Източник: www.energy.eu

В червено е България, като сме на едно от последните места по цени на дребно на горивата. Разликите са значителни между отделните страни-членки, но и между цените на различните видове гориво в една държава. Основната причина е разликата в акцизите, защото в повечето страни бензинът се облага осезаемо по-скъпо. Така се намалява негативния ефект върху транспортните услуги, като се стимулира и използването на по-икономичните дизелови автомобили от населението. Което поставя следващия въпрос:

3. Каква е структурата на потреблението на горива?

Северна Америка и Европа се различават значително по структурата на потреблението. Консумацията на бензин и дизел е огледална от двете страни на Атлантика. Данните са за 2010 г., като за следващите десетилетия се предвиждат проблеми със задоволяване на търсенето на дизел в Европа, ако няма промени в капацитета на рафинериите за производството на отделните видове горива.

Източник: US Energy Information Administration

Търговията с горива между двата континента компенсира в голяма степен разликата в потреблението.

4. Печелят ли рафинериите?

Процесът на рафиниране е сложен и изисква значителни инвестиции в оборудване. Трябва да се има предвид, че отделните сортове петрол имат и своите специфики при рафиниране, включително и необходимостта да се премахне сярата. Следващата таблица показва маржовете на печалба при преработката на някои сортове петрол в три региона:

Източник: International Energy Agency

Рафинериите в Средиземноморието увеличават маржовете си на печалба през зимните месеци, тъй като са успели да пренесат тежестта от поскъпването на сорта Урал на крайните потребители. В същото време стабилното покачване на сорта Брент доведе до свиване на маржовете в Северозападна Европа. В скоби са процесите на рафиниране, но мисля да спестя техническите подробности.

5. Как се формира цената на горивата?

Това, което интересува масовата публика, е дали производствената цена на горивата се отличава от обичайните нива в Европа и по света. Тази графика показва, че дизеловото гориво е близо до цените в четирите големи страни в Еврозоната. Данните обаче са приблизителни, защото производствената цена е извлечена на базата на разликата между крайната цена и наложените акцизи към февруари 2011 г. за тези държави, а за надценка приемаме еднакъв процент с България. Изчисленията показват, че цената на едро не се отличава съществено от останалите четири страни, въпреки че в България се използва само по-тежкия петрол от сорт Урал.

Източник: International Energy Agency,
Изчисления: ЕЛАНА Трейдинг

Направих и сравнение с цените на петролните продукти в САЩ с данни за миналата година и със съответната разлика в структурата на производството на горива. В този случай излиза, че дизеловото гориво на едро у нас е по-скъпо средно с 11%, докато бензинът е с 2% по-евтин. Обяснението вероятно се дължи в различните сортове петрол и в структурата на търсенето в САЩ – нормално е там дизелът да бъде по-евтин, тъй като не се търси толкова и има излишък. Но това е спецификата на българския и на европейския пазар на горива.

Последно по вече досадната тема за горивата – България има нужда от политика, която да стимулира енергийната ефективност и инвестициите в заместване на потреблението. Всички останали мерки са само отлагане на проблема, който срещат всички страни по света, независимо дали искат да го забележат или не. Високите цени на петрола са тук, защото глобалната икономика расте и страни като Индия и Китай използват повече. И тези цени рано или късно ще изпълнят функцията си на регулатор на неравновесията у нас или в други страни.