Идва ли краят на QE*?

Avatar photo

Емил Петров

брокер, ЕЛАНА Трейдинг

Идва ли краят на програмата за изкупуване на правителствени облигации от страна на ФЕД(*Quantitative Easing – QE)? Това е въпросът, който все по-настоятелно намира място в международните информационни агенции, както и в коментарите на редица анализатори и официални лица от Федералния Резерв. На този етап едва ли може да се даде еднозначен отговор на въпроса, предвид противоречивите мнения, на които сме свидетели. Членовете на ФЕД все още не могат да постигнат единодушно становище по този въпрос, като мотивите за и против прекратяването на QE2 варират от все още високата безработица до стабилния икономически ръст, който се отбелязва през последните тримесечия и заплахата от растяща инфлация. По план програмата по изкупуване на трежърита на стойност 600 млрд. долара трябва да бъде финализирана през юни, но според някои от президентите на териториалните подразделения на ФЕД, вече е време да се предприемат действия по ограничаване на ликвидността. Последното подобно становище бе направено от президента на ФЕД във Сейнт Луис, Джеймс Бълард, който заяви, че е налице възстановяване на икономиката и е възможно изтегляне на 100 млрд. долара от предоставените средства чрез програмата QE2.
Каква би била реакцията на пазара при евентуално предсрочно прекратяване на  QE2 и ще продължат ли щатските индекси възходящия си тренд при ограничаване на ликвидността и паричното предлагане след финализирането на програмата по план през юни? Ако погледнем назад, ще видим, че позитивния ефект от програмата е налице, като след анонсирането на старта на QE2 през ноември, широкия щатски индекс S&P500 отбеляза ръст от над 12%, наред с повишението при суровините, което е говори, че високата парична ликвидност води след себе си до повишено търсене на високодоходни активи.

S&P 500 (SP500.I) Източник: ELANA Global Trader

SP500 достигна силно ниво на съпротива при 1347 пункта, което се явява 76% корекция на низходящото движение от 2007г. В краткосрочен план, пробив над 1350 пункта е възможно дя даде началото на нов ръст до психологическото ниво 1400 пункта. За момента, щатските компании продължават да се представят успешно, генерирайки корпоративни печалби над очакванията на анализаторите. Значителното количество кеш в активите им и все още ниската цена на капитала им предоставят стабилна основа за развитие. Но докога ще остане ниска цената на паричния ресурс?
Прекратяването на QE2 неминуемо ще даде своето отражение върху пазара на правителствени облигации. Въпреки, че ФЕД се яви в ролята на най-големия купувач на трежърита през последните месеци, това не успя да доведе до ръст в цената, като нарастващия инфлационен натиск доведе до ръст на доходността до падежа.

10 Year US T-Notes – continuous (ZNc1) Източник: ELANA Global Trader

Края на QE2 вероятно ще постави нова дилема пред правителството – кой ще купува? Погледът отново ще се насочи към традиоционно силните участници на пазара в лицето на Китай и Япония. Но от друга страна едва ли ще може да се разчита на Япония, като основен купувач на трежърита, след като природните катаклизми в страната са на път да доведат до точно обратното – продажба на трежърита, с цел подпомагане на възстановяването на местната икономика. Ако Япония реши да се яви в ролята на продавач, то предлагането значително ще надхвърли търсенето, което ще доведе до нов спад на в цената на трежъритата. Китай от своя страна усилено търси начини за диверсифициране на валутните си резерви и ограничаване на голямата си експозиция в долари и доларови активи. Ограничаването на покупките на щатски ДЦК неминуемо ще затрудни финансирането на държавните разходи и ще окаже негативен ефект си върху цената на книжата. Това съответно ще се отрази и на доходността на правителствените книжа, които се използват като бенчмарк за определяне на пазарните лихвени проценти. Въпреки, че се очаква ФЕД да прибегне до увеличение на ОЛП, през първото тримесечие на 2012, по всяка вероятност ще станем свидетели на постепенно нарастване на пазарните лихвени нива през 2011, което ще се отрази върху цялостното парично търсене и предлагане. Такова развитие би могло да се окаже катализатор на евентуална корекция на щатския пазар след края на QE2 през юни.
Разбира се, винаги остава отворен варианта за QE3, но дали това е най-правилното решение от страна на ФЕД за поддържане на растежа на корпоративните печалби, предвид рекордния бюджетен дефицит и намаляващото доверие на останалите страни в икономическото „здраве” на САЩ. Безпрецедентните държавни харчове рано или късно ще трябва да бъдат преустановени и в крайна сметка крайния потребител отново ще плати сметката.