CDS като сигнал за търговия с щатски акции

Good Year Tire and Rubber
Avatar photo

Цветослав Цачев

главен инвестиционен консултант, ЕЛАНА Трейдинг

Корпоративният риск също може да се измерва със CDS (Credit Default Swap) по подобие на държавните дългове. Суаповете на компаниите, които имат емитирани облигации, се търгуват паралелно с акциите и може да се направи сравнение между тях. Един отличен пример за корелацията между двете са акциите на Goodyear. Понижаването на цената на акция е свързана и с нарастването на риска от фалит на дружеството, а от декември 2010 г. се наблюдава точно обратната тенденция. Скалата на CDS е обърната, тъй като повишаването на стойността му означава и нарастване на премията за застраховане срещу фалит.

Good Year Tire and Rubber

Източник: Bloomberg

През последната година имаше няколко случая на разминаване между оценката за риска и цената на акция. Следващият пример показва как повишаването на CDS на RadioShack предсказва, че компанията се сблъсква с трудности в дейността си и платежоспособността й се влошава, последвано и от слабото представяне на акциите.

Източник: Bloomberg

Влошаването на CDS не е гаранция за реакция на цената на акцията, но поне трябва да се разглежда като сигнал за проблеми, които се забелязват от професионалните инвеститори, търгуващи с облигации на компанията. И които може да се окажат извън полезрението на търгуващите с акциите под влияние на пазарния оптимизъм, ликвидността или дори сложното оповестяване на финансовите данни.

Над половината от компаниите в S&P 500 имат активна търговия със CDS. От скоро започнаха да се предлагат и инструменти върху CDS, които да се търгуват и от индивидуални инвеститори, но този пазар тепърва ще се развива. При голяма част от тези дружества не се наблюдава съществена промяна в оценката за риска им, но при повече от десетина в момента има интересни сигнали. Ще разгледамe две от тях, като пример за покупка и продажба.

Първата компания е AK Steel. Акциите й се задържат близо до минималните равнища за последната една година, докато CDS-ът й се понижаваше постепенно от високите си равнища. Трябва да се има предвид, че изменението му е значително – 300 пункта намаление от много високото ниво от 750 в средата на миналата година. Дори и в момента това равнище е много над средното за щатските компании, което е 100 и което не включва доста дружества без дългове и с отлична платежоспособност. AK Steel се възприема от пазара като доста рискова позиция и затова би било препоръчително да се купи едва при сигнал за формирано дъно след корекция на целия пазар.

Източник: Bloomberg

Другият пример е акцията на веригата магазини за електроника в САЩ Best Buy. При нея се наблюдава понижаване на стойността на CDS-а през последните няколко дни и още е рано да се говори за промяна в отношението на пазара на облигации. Но пък CDS-а по позицията е дал два добри сигнала за покупка през тази година и няма да учудващо, ако акцията и този път тръгне нагоре след края на корекцията на целия пазар.

Източник: Bloomberg

Разбира се, и двата примера са само част от факторите, които всеки инвеститор трябва да взима предвид при формирането на портфейла си с уговорката, че неравновесията в цените могат да продължат много дълго време или дори да дадат лош сигнал за сделка.