Инфлацията – тухлената стена пред BRIC

Avatar photo

Цветослав Цачев

главен инвестиционен консултант, ЕЛАНА Трейдинг

След детайлния обзор на двата основни показателя за оценка за американския пазар е ред на сравнението между отделните региони. Инвестиционната общност по света е настроена изключително позитивно за възникващите пазари. Най-големият мотив е в това, че страни като Индия, Китай, Индонезия или Турция са се представяли много по-добре през последното десетилетие, защото потреблението и инвестициите в тях са растели много силно. Приемането на този факт като основна база за анализ е меко казано наивно и подвеждащо. По същия начин и ипотечните облигации бяха дълго време стабилен и сигурен източник на доходност. Но преди да стане въпрос за най-голямата опасност пред пазарите през 2011 г., нека разгледаме печалбите за отделните страни.

Западна Европа

*Източник: BloombergГрафиката показва изменението на показателите цена/печалба (Р/Е) в Германия, Франция и Великобритания. Обичайно те се движат между 10 и 15 пъти, като през 2009 г. отчитат изключително покачване поради загубите в банковия сектор. Р/Е на DAX се покачи до 95, а на FTSE 100 до 45. В момента показателите са на нивата си от 2006 г.Прогнозите за финансовите резултати на компаниите в трите основни индекса отговарят на forward Р/Е от 10.3, 10.5 и 11, съответно за Франция, Великобритания и Германия. Тоест, потенциалът за растеж на индексите благодарение на подобряването на печалбите е значителен. Ако текущите Р/Е показатели на индексите в края на 2011 г. са 13 и прогнозите за печалбите се сбъднат, трите пазара ще се покачат съответно с 26%, 24% и 36% от текущите им равнища. Това е повече от подобните изчисления за S&P 500, които представихме в предишния материал и се дължи на високите очаквания за печалбите. За разлика от щатския пазар обаче в Европа се очаква по-слабо подобрение на финансовите резултати за 2012 и 2013 г., което може да задържи по-ниски показателите Р/Е.

BRIC

*Източник: Bloomberg

Обобщаването на Бразилия, Русия, Индия и Китай в едно като пазари, който ще се представят по-добре от САЩ и Европа, среща сериозна критика през тази година. Дори и създателят на термина BRIC Джим О’Нийл, шефът на Goldman Sachs Asset Management, е по-позитивно настроен към щатския пазар. Ако се погледне как ще растат печалбите на компаниите, и четирите индекса трябва да отчетат покачване. Текущите им коефициенти Р/Е са в диапазона на движение от 2006 г. Бразилия е малко по-високо и вероятно част от силното подобрение на печалбите през тази година вече е отчетено в цените на акциите. Азиатските пазари имат най-висок текущ коефициент от 17, но прогнозите за подобрение са значително по-благоприятни за Китай. Тези две страни обаче изостават в сравнение с forward Р/Е на европейските борси и са много близо до показателя за САЩ за съответните години.

Бразилия и Русия се търгуват на най-ниски коефициенти с очакваните печалби за следващите три години. Това в голяма степен се дължи на тежестта на компаниите от добива на петрол и други суровини в индексите им и не е гаранция, че средните показатели ще се покачват. Дори сравнението с историческите данни показва, че Русия се търгува винаги на нисък показател, което няма да й попречи да поевтинява заедно с останалите при криза.

Най-големият фундаментален проблем пред BRIC е инфлацията. Китай вече предприема сериозни мерки за охлаждане на пазара на имоти и на кредитирането с покачване на лихви и на минималните задължителни резерви на банките. За Индия да се каже, че предприема мерки, е меко казано след 8 пъти на покачване на лихвите досега. В Азия инфлацията е между 5 и 6% за година, така че пред тези пазари стои сериозната опасност от още по-драстични мерки с пряко отражение върху капиталовите пазари (включително суровини и валути на суровинните икономики). Бразилия се сблъсква с друг проблем – поскъпване на валутата с 40% спрямо дъното й по време на кризата. Такава пречка пред външната си търговия срещат много други страни – Чили, Индонезия и Южна Африка са част от имената.

Възникващите пазари ще бъдат сериозно засегнати от инфлацията и от мерките за ограничаването й. Храните и горивата поскъпват най-бързо и ще продължат да бъдат под натиск – борсовите цени растат и ефектът от това не се прехвърля веднага върху крайните продукти. Според мнозина анализатори предстоят събития от рода на бунтовете в Тунис, но дори и да не се стигне до политическа нестабилност, населението в по-бедните страни ще ограничава потреблението си в реално изражение и компаниите ще са принудени да повишават заплащането за труд. Инфлацията в САЩ ще е най-ниска (оттам и опасността от драстични мерки срещу нея) и това няма да притеснява толкова инвеститорите, колкото ситуацията в Китай например. Но и също така няма да е в помощ за възникващите пазари, защото евтиният финансов ресурс от САЩ ще продължи да се използва за спекулации в страни с поскъпваща валута (Бразилия), суровини или високо-доходни инструменти.

PIGS

*Източник: Bloomberg

Последната графика е на четирите от PIGS – Португалия, Ирландия, Гърция и Испания. Тук отново скалата трябва да се ограничи, за да се изключат стойностите на показателя от 40 за Гърция и 150 за Ирландия. Вижда се, че няма подобен ръст при Испания и Португалия, тъй като и банките в тези страни не са отчитали огромни загуби. За тях обаче не се очаква подобрение на печалбите на компаниите в индексите им през тази година. Анализаторите вероятно са много предпазливи с прогнозите си, но ако Испания избегне влошаване на публичните си финанси и на ликвидността на банките, вероятно ще е позитивната изненада на 2011 г., както за печалбите, така и в цените на акциите. За Ирландия и Гърция може да се каже само, че ще се борят за доверието на инвеститорите.

Къде е предимството?

От изброените страни предимството несъмнено е на страната на Германия. Франция и Великобритания също ще се борят за водещо място по покачване на индексите, като голямата неизвестна при тях е пренасяне на негативния ефект от съседни страни – от Ирландия за Великобритания и от Белгия и Испания за Франция. Пазарите на BRIC със сигурност ще срещнат тухлената стена на инфлацията. Как ще реагират инвеститорите в тези страни, това предстои да видим. Рисковите играчи може да заложат и на Испания. На този фон американският пазар изглежда, че ще се представя по-зле, но стабилността на цените и стимулите в икономиката не трябва да се пренебрегват в ролята им на основа за положителни изненади за печалбите. Голяма част от индексите на тези пазари могат да се търгуват като договори за разлика или се предлагат борсово-търгувани фондове (ETF), с които се премахва корпоративния риск.

В следващата част на темата за печалбите в отделни страни ще отделим специално внимание на България и на акциите в SOFIX. Къде е предимството на българския пазар в сравнението му с Източна Европа?