Фундаменталната подкрепа за фондовия пазар в САЩ

Avatar photo

Цветослав Цачев

главен инвестиционен консултант, ЕЛАНА Трейдинг

S&P 500 е там, където беше в средата на 2008 г. преди голямата буря на кредитната криза. Редица други индекси в САЩ и по света са близо или над върховете си от 2007 г. Фондовите пазари не показват, че глобалната икономика преживява трудности или че в средата на миналата година инвеститорите са отчитали опасността от нова рецесия. Тази година започва с голяма доза оптимизъм, който се подхранва от представянето на компаниите след много успешната им 2010 г. по отношение на растежа на приходите и нормата на печалба. И дори след последното покачване, средните показатели за оценка не са на високи нива.

 

*Източник: Bloomberg

Текущото съотношение цена/печалба (Р/Е) на широкия индекс S&P 500 е 16. То е точно в нормалния диапазон за период на икономически растеж, какъвто имаше през 2006 и 2007 г. Динамиката на показателя през 2009 г. се дължеше на големите загуби във финансовата система, но вече може да се говори за нормализиране и задържането му над 15. Графиката освен това включва Р/Е, изчислен чрез прогнозите за печалбите през следващите три години. Очакванията са за значително подобрение на показателя– той ще намалее с 20% до 13.35 през 2011 г., последвано от спад до 12 и 11 в края на 2012 и 2013 г. Разбира се, това са прогнози при сценарий на плавно икономическо развитие, но важното е, че компаниите досега показваха изненадващо добри резултати и е възможно да надхвърлят очакванията и в бъдеще.
Една малка сметка – ако прогнозите съвпаднат с резултатите и S&P 500 се търгува на исторически средното си Р/Е от 15, тогава индексът ще бъде 1460 и 1625 пункта в края на тази и на следващата година. Ако обаче пазарът е склонен към риск и оцени акциите 18 пъти над печалбите, индексът вече ще е съответно 1750 и 1950 пункта.

Продажбите

*Източник: Bloomberg

Показателят цена/продажби (P/S) е все още под средното за 2006 и 2007 г. Това не трябва да е учудващо, предвид много по-малката промяна на равнището на приходите и значителните съкращения на разходите, които подобриха нормата на печалба на компаниите. P/S показва много по-добре, че американските компании още не са се върнали на позициите си от преди кризата. И че Wall Street е една стъпка по-напред в оптимизма си от реалната ситуация на пазара, защото икономическа експанзия ще означава и разрастване на разходите на компаниите и от там по-ниската им норма на печалба.
Ето как изглеждат и същите сметки през призмата на показателя цена/продажби спрямо очакванията на анализаторите за следващите две години. При диапазон на P/S между 1.4 и 1.6 индексът е в по-ниските стойности от 1315 до 1500 пункта за тази година. За 2012 г. са съответно 1500 и 1710 пункта. Стойностите са по-надолу от изчислените чрез Р/Е и това ще задържи индекса от достигане на оптимистичните нива за годината. Но пресечната точка между двата диапазона – 1460-1500 пункта, е повече от добра цел за Wall Street през 2011 г.

Компонентите на S&P 500

 

*Източник: Bloomberg

Тази графика показва разпределението на компонентите на индекса според показателите Р/Е и Р/S, изчислени с прогнозите за 2011 г. Много малко дружества излизат извън рамките на 12 пъти над приходите или 50 пъти над печалбата. Броят на фирмите с очаквана загуба за годината също е пренебрежимо малък. Както може да се очаква, дружествата се групират най-вече между Р/Е от 10 до 20, при цена/продажби под 2. С прогнозно Р/Е под 12 са 120 компании, а под 10 са 50. Сред тях са големи петролни компании като Chevron и Marathon Oil, индустриални гиганти като Ford, International Paper, Lockheed Martin и Archer-Daniels-Midland. Стана практика и големите технологични лидери да се търгуват на атрактивни коефициенти, така че в списъка стоят и имената на Hewlett-Packard, Dell, Intel и Microsoft. Pfizer и Eli Lilly са фармацевтичните компании с много ниски коефициенти, а финансовите са представени от оцеляващите винаги JPMorgan Chase, Goldman Sachs и Morgan Stanley – всичките с прогнозно Р/Е под 10. Така че и в момента има възможност за изграждане на диверсифициран портфейл в книжа на големи международни компании с много добра годишна доходност.

Тези показатели са добра предпоставка за ново поскъпване на американския фондов пазар. Те не бива да се считат за доказателства, че вече няма рискове пред глобалната икономика или че няма да има изненади на пазара по подобие на 6-ти май миналата година. Всеки спад на борсите през годината ще бъде ограничен във времето и ще представлява добра инвестиционна възможност.

В следващата част: Сравнение между Р/Е на пазарите по света. В кой регион имат предимство на печалбите на компаниите и кои инструменти носят сигурността на отличните финансови показатели?