Борсата отива на борсата

Avatar photo

Тамара Бечева

анализатор, ЕЛАНА Трейдинг

Едно от събитията на януари е началото на търговията с акциите на Българска фондова борса. За него се говори от доста време и със сигурност ще грабне вниманието на пазарните участници към БФБ в четвъртък. Индикативната цена за първата сесия е 1 лв. на акция, а присвоеният борсов код – BSO. Акциите на пазарния оператор са 6.583 млн. като 50% от тях са собственост на Министерство на финансите. Сред останалите акционери са много юридически (включително инвестиционни посредници) и физически лица.

Интересът ще е предизвикан по-скоро от любопитство, но все пак ще задържи инвеститорите пред мониторите в 9:30 ч. Първоначалната активност ще е предизвикана по-скоро от индивидуални инвеститори, а институционалните ще изчакат стабилизиране на цената. Не е изключено да има прехвърляне на предварително договорени пакети.

 

От гледна точка на съотношението цена към собствен капитал, показателят на БФБ при 1 лв. на акция е четири пъти под средното за публичните борсови оператори в Западна Европа и САЩ. Въпреки това, очакванията ни са БФБ да се търгува около минимума, тъй като за разлика от останалите борси към момента работи на загуба. Възвращаемостта на капитала на борсата е отрицателна при средна възвращаемост на капитала на останалите от 13.48%.

В следващата таблица се вижда очаквания диапазон на цената, базиран на показателите за оценка – цена/собствен капитал (Р/В) и цена/продажби (P/S). При средна стойност от 2.61 на Р/В, акциите на БФБ трябва да се търгуват 3.95 пъти над индикативната цена. Ако сравняваме с най-ниското Р/В, цената ще е значително по-надолу – 1.41 лв. Същото изчисление спрямо средното P/S дава цена от 1.56 лв., а при минимално P/S от 1.54 е 0.54 лв. за акция.

Няма да е учудващо, ако акцията на БФБ се търгува доста под средните стойности в сектора. Типичен пример за разминаване с тенденциите в дадения отрасъл е испанската борса. Спадът на пазара, който се дължи на това, че Испания се счита за една от проблемните страни в Европа, доведе до търговия на акциите с голям дисконт. Това се отрази в ниско съотношение цена/печалба (Р/Е) на акцията на борсата – под 10, въпреки голямата възвращаемост на капитала.


Едва ли акцията на БФБ ще допринесе за сериозно подобряване на ликвидността на пазара в дългосрочен период, но ако повтори поне малко от успеха на румънската фондова борса при текущата конюнктура би било успех. Книжата на румънската борса бяха въведени за търговия през юни 2010 г. и от тогава отчитат 67% ръст на цената. Едно е сигурно – интересът към акциите на БФБ ще е показател и за доверието към пазара като цяло.