Възвръщаемостта на капитала на компаниите в SOFIX за 2010 г.

Avatar photo

Цветослав Цачев

главен инвестиционен консултант, ЕЛАНА Трейдинг

2010 г. преминава под знака на ниските коефициенти за оценка на българските публични компании. Р/Е и Р/В са толкова далеч от равнищата си преди кризата, че пазарът ни е сред най-подценените в Източна Европа. Част от ликвидните компании на БФБ дори отчетоха добри темпове на възстановяване на продажбите си или отново се върнаха на печалба. Ето как изглежда 2010 г. досега по отношение на възвръщаемостта на капитала за компонентите на SOFIX:

Показателите за всяка компания са два – с данните за 2009 г. и с резултатите от последните консолидирани отчети. Разликата между тях показва какво се е случило с печалбата и с капитала на дружествата от началото на годината. Трите дружества с най-висока възвръщаемост на капитала (Монбат, Софарма, Химимпорт) не показват подобрение на показателя през 2010 г., въпреки че текущите стойности са достатъчно високи, за да привлекат вниманието на инвеститорите.. Проблемът е, че пазарът иска да види ръст във всяко отношение, а не само стабилност по подобие на големите мултинационални компании. И то в случай, че се игнорира структурата на отчетените печалби. Най-силно се подобряват показателите на Стара планина Холд, Каолин и ЦКБ. От тях само част от дружествата на Стара планина Холд са типичните износители, на които приходите идват основно от чужбина. Останалите компании в SOFIX в най-добрия случай остават без промяна. Най-голямо влошаване отчитат БАКБ, Енемона и Албена.

Данните за последното тримесечие на 2010 г. може да подобрят възвръщаемостта на капитала на българските компании, тъй като резултатите тогава бяха все още слаби. Но едва ли българските компании ще започнат следващата година със съществено преимущество по отношение на възвръщаемостта им. Което означава само едно – новите инвеститори на БФБ ще бъдат изключително избирателни в това какво купуват. И всеки краткотраен ръст или спад ще се използва за пренасочване на средствата към компаниите с по-добри показатели.