Големите печалби на тютюневите акции

Avatar photo

Цветослав Цачев

главен инвестиционен консултант, ЕЛАНА Трейдинг

Преди няколко години Булгартабак холдинг беше гръбнакът на фондовата борса. Сега компанията рядко влиза в полезрението на инвеститорите, освен в ролята си на надежда за предстояща приватизация и символ на нещо, което би раздвижило пазара. Позитивната новина се крие в подобрението на финансовите резултати на двете основни предприятия, което означава, че и цената на холдинга би била по-висока спрямо година по-рано. През последните няколко седмици на борсата се изтъргуваха значителни дялове от капитала на Булгартабак холдинг. Освен това акциите на холдинга и на дружествата в Благоевград и София са едни от малкото, които поскъпват през последните шест месеца.

София-БТ се представя най-добре със своите 167% ръст спрямо началото на юни. Това не е учудващо предвид силното подобрение на финансовите резултати на компанията на годишна база. Продажбите й вече са само 20% по-ниски в сравнение с Благоевград-БТ, като в същото време разликата в печалбата е 8%. Следващата таблица показва пазарната капитализация на тютюневите дружества, както и сравнението им с цената на холдинга.

Очевидно е, че холдингът се търгува значително над стойността на дъщерните си дружества. Един ликвиден пазар с възможност за къси продажби би позволил да се осъществи арбитраж, при който да се продадат акциите на холдинга и да се купят дъщерните му дружества. В момента единственото, което може да се направи, е да се потърси къде е неравновесието.

Най-лесно това става при сравнение на показателите за оценка, като от таблицата се вижда, че София БТ е най-подценената позиция към този момент по отношение на финансовите й резултати за последните 12 месеца. Вероятно пазарът ще продължи да оценява с известна доза скептицизъм нарастването на приходите от износ. Това не е изненада – виждали сме как става рязко свиване на приходите преди две години. Отрицателната стойност на EV/EBITDA на Благоевград БТ се дължи на повечето пари в брой в сравнение с пазарната капитализация на компанията. Цигарените фабрики имат значителни задължения към бюджета, но пък разполагат и с други големи текущи активи.

Премията на Булгартабак холдинг над сумарната капитализация на дъщерните дружества се дължи основно на подценените акции на София БТ. Капитализацията на двете тютюневи фабрики трябва да е много близо една до друга, ако се съди по приходите и печалбата им. Но за ликвидна търговия и изглаждане на неравновесията ще се говори едва, когато акциите скочат значително. Тогава на пазара ще се появят закупените по време на бума книжа, които в момента чакат да се покрие голямата част от загубите в тях. А през следващите месеци може да се очаква София БТ да продължи да се представя по-добре, стига да запази позициите си на външните пазари.